Tematy prac dyplomowych na rok akademicki:

Dla studentów studiów I stopnia

Układy cyfrowe


Osoby prowadzące:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet
 • dr inż. Zbigniew Jachna
 • dr inż. Rafał Szymanowski
 • dr inż. Paweł Kwiatkowski

Zajęcia laboratoryjne odbywają się zgodnie z grafikiem:

Nr zajęćTemat ćwiczeniaInstrukcja
1Synteza układów kombinacyjnychInstrukcja
2Synteza układów sekwencyjnychInstrukcja
3Liczniki i rejestryInstrukcja
4Cyfrowe układy arytmetyczneInstrukcja
5Pomiar parametrów statycznych i dynamicznych bramek logicznychInstrukcja
6VHDLInstrukcja
7VHDL

Każde zajęcia rozpoczynają się kolokwium wstępnym (15-20min) z zakresu tematyki danego laboratorium.

Ćwiczenia odbywają się z użyciem:

 • Nr 1, 2, 4 - płyt laboratoryjnych z układami CMOS (zadanie polega na łączeniu elementów za pomocą przewodów i testowaniu zmontowanych układów),
 • Nr 3 - komputerów (zadanie polega na łączeniu elementów w edytorze schematowym i testowaniu takich układów z użyciem symulatora).
 • Nr 5 - uniwersalnych płyt laboratoryjnych do wyznaczania  podstawowych parametrów cyfrowych układów scalonych, potrzebne materiały znajdują się w pliku.
 • Nr 6, 7 - komputerów (zadanie polega na tworzeniu opisu zadanego układu w języku VHDL i testowaniu jego działania z użyciem symulatora Active HDL, potrzebne materiały znajdują się w książce Język VHDL w praktyce, WKiŁ, 2002)


Zajęcia laboratoryjne odbywają się zgodnie z grafikiem:

Nr zajęćTemat ćwiczeniaInstrukcja
1Synteza układów kombinacyjnychInstrukcja
2Synteza układów sekwencyjnychInstrukcja
3VHDLInstrukcja
4VHDL

Każde zajęcia rozpoczynają się kolokwium wstępnym (15-20min) z zakresu tematyki danego laboratorium.

Ćwiczenia odbywają się z użyciem:

 • Nr 1, 2 - płyt laboratoryjnych z układami CMOS (zadanie polega na łączeniu elementów za pomocą przewodów i testowaniu zmontowanych układów),
 • Nr 3,4 - komputerów (zadanie polega na tworzeniu opisu zadanego układu w języku VHDL i testowaniu jego działania z użyciem symulatora Active HDL, potrzebne materiały znajdują się w książce Język VHDL w praktyce, WKiŁ, 2002)


Do pobrania:

Zaliczenie laboratorium - na podstawie ocen z kolokwiów wstępnych i sprawozdań (wymagane jest zaliczenie wszystkich kolokwiów wstępnych).

Technika układów programowalnych


Osoby prowadzące:

 • dr inż. Zbigniew Jachna
 • dr inż. Rafał Szymanowski

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w grupach zgodnie z grafikiem:

Nr zajęć / Temat ćwiczeniaGrupa IGrupa II
1AlteraXilinx
2AlteraXilinx
3XilinxAltera
4XilinxAltera

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w grupach zgodnie z grafikiem:

Nr zajęć / Temat ćwiczeniaGrupa IGrupa II
1AlteraXilinx
2AlteraXilinx
3AlteraXilinx

Do pobrania:

 • Instrukcja laboratoryjna do zestawu DE2-115 z układem FPGA Cyclon IV
 • Dokumentacja do zestawu DE2-115
 • Plik z listą grupy laboratoryjnej - Wypełnioną listę należy dostarczyć na pierwsze zajęcia.
 • Przewodnik do zestawu prototypowego T-Rex C1 (Źródło: http://www.terasic.com.tw)
 • Instrukcja obsługi systemu Quartus oraz zestawu T-Rex C1
 • Instrukcja obsługi systemu WebPack oraz zestawu z układem XC95108
 • Instrukcja obsługi systemu WebPack oraz zestawu z układem XC3S200

Przykładowe sprawozdania (wybrane fragmenty zostały usunięte):

Zaliczenie laboratorium - na podstawie ocen z kolokwiów wstępnych i sprawozdań (wymagane jest zaliczenie wszystkich kolokwiów wstępnych).

Technika cyfrowa


Osoby prowadzące:

 • dr inż. Zbigniew Jachna

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w grupach zgodnie z grafikiem:

Nr zajęćTemat ćwiczeniaInstrukcja
1Synteza układów kombinacyjnychInstrukcja
2Synteza układów sekwencyjnychInstrukcja
3VHDLInstrukcja
4VHDL
5Układy CMOSInstrukcja

Kolokwium wstępne (15-20min) z zakresu syntezy układów kombinacyjnych/sekwencyjnych (patrz treść programu).

Ćwiczenia odbywają się z użyciem:

 • Nr 1, 2 - płyt laboratoryjnych z układami CMOS (zadanie polega na łączeniu elementów za pomocą przewodów i testowaniu zmontowanych układów),
 • Nr 3, 4 - komputerów (zadanie polega na tworzeniu opisu zadanego układu w języku VHDL i testowaniu jego działania z użyciem symulatora Active HDL, potrzebne materiały znajdują się w książce Język VHDL w praktyce, WKiŁ, 2002)
 • Nr 5 - uniwersalnych płyt laboratoryjnych do wyznaczania  podstawowych parametrów cyfrowych układów scalonych, potrzebne materiały znajdują się w pliku.

Do pobrania:

Zaliczenie laboratorium - na podstawie ocen z kolokwiów wstępnych i sprawozdań (wymagane jest zaliczenie wszystkich kolokwiów wstępnych).

Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych


Osoby prowadzące:

 • dr inż. Zbigniew Jachna
 • dr inż. Paweł Kwiatkowski

Materiały do pobrania [61,2 MB]

Dla studentów studiów II stopnia

Programowalne układy cyfrowe


Osoby prowadzące:

 • dr inż. Rafał Szymanowski
 • dr inż. Zbigniew Jachna
 • dr inż. Paweł Kwiatkowski
 • dr inż. Dominik Sondej
 • dr inż. Krzysztof Sieczkowski

Zajęcia laboratoryjne odbywają się jednocześnie w dwóch grupach zgodnie z grafikiem:

Nr zajęć / Temat ćwiczeniaGrupa IGrupa II
1Altera (Quartus Prime tutorial)Xilinx (ISE Design Suite tutorial)
2Altera (UART)Xilinx (Nadajnik radiowy)
3Altera (Nios II)Xilinx (Sterownik VGA)
4Xilinx (ISE Design Suite tutorial)Altera (Quartus Prime tutorial)
5Xilinx (Nadajnik radiowy)Altera (UART)
6Xilinx (Sterownik VGA)Altera (Nios II)

Zajęcia laboratoryjne odbywają się jednocześnie w dwóch grupach zgodnie z grafikiem:

Nr zajęć / Temat ćwiczeniaGrupa IGrupa II
1Altera (Quartus Prime tutorial)Xilinx (ISE Design Suite tutorial)
2Altera (UART lub Nios)Xilinx (Nadajnik radiowy lub sterownik VGA)
3Xilinx (ISE Design Suite tutorial)Altera (Quartus Prime tutorial)
4Xilinx (Nadajnik radiowy lub sterownik VGA)Altera (UART lub Nios)

Materiały:

Zaliczenie laboratorium - uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów wstępnych oraz ocen za wykonanie poszczególnych laboratoriów.

Układy specjalizowane


Osoby prowadzące:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet
 • dr inż. Paweł Kwiatkowski

Zajęcia laboratoryjne odbywają się przy indywidualnych stanowiskach projektowych z użyciem środowiska Electric VLSI oraz LTspice. Na pierwszych zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się z oprogramowaniem na przykładzie realizacji projektu inwertera CMOS. Na kolejnych zajęciach realizowane są indywidualne zadania projektowe.

Materiały:

Zaliczenie laboratorium - uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów wstępnych oraz sprawozdania z wykonania zadań laboratoryjnych.