Wzór plakatu do konkursu na najlepszą pracę dyplomową.

[hr color="#8c8c8c" style="line" size="1px"]

Na podstawie wyników prac komisji konkursowej na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020 Dziekan Wydziału Elektroniki WAT prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET wyróżnił nw. prace dyplomowe obronione na Wydziale Elektroniki w roku akademickim 2019/2020.

W kategorii prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia, kierunek studiów elektronika i telekomunikacja:

    Dyplomem uznania I stopnia:

 • sierż. pchor. inż. Dominik MAŁY
  Temat pracy dyplomowej: „Detekcja faz oddechu w rejestracjach stetoskopowych”.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI.

   Dyplomem uznania II stopnia:

 • sierż. pchor. inż. Grzegorz MARCHEWKA
  Temat pracy dyplomowej: „Stanowisko do mikroprocesorowego wspomagania wytwarzania modułów elektronicznych”.
  Promotor: dr inż. Michał WIŚNIOS.

W kategorii prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia, kierunek studiów energetyka:

   Dyplomem uznania I stopnia:

 • inż. Aleksandra SKUZA
  Temat pracy dyplomowej: „Badanie energetycznych zabezpieczeń odległościowych”.
  Promotor: dr inż. Marek SUPRONIUK

    Dyplomem uznania II stopnia:

 • inż. Klaudia STYŚ
  Temat pracy dyplomowej: „Projekt wstępny złącza montażowego modułowego masztu napowietrznych linii”.
  Promotor: dr inż. Krzysztof GRZELAK.

    Dyplomem uznania III stopnia:

 • inż. Grzegorz KICANA
  Temat pracy dyplomowej: „Nadążna kompensacja kondensatorowa mocy biernej w układach trójfazowych niskiego napięcia”.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk SUPRONOWICZ.

 W kategorii prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia, kierunek studiów elektronika i telekomunikacja:

   Dyplomem uznania I stopnia:

 • mgr inż. Przemysław PASEK
  Temat pracy dyplomowej: „Bezśladowy filtr Kalmana do systemu nawigacji personalnej”.
  Promotor: dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI,
 • mgr inż. Przemysław DĄBROWSKI
  Temat pracy dyplomowej: „Projekt aplikacji w języku Java z obsługą bazy danych”.
  Promotor: dr inż. Paweł DĄBAL.

   Dyplomem uznania II stopnia:

 • mgr inż. Patrycja FAŁEK
  Temat pracy dyplomowej: „Stanowisko laboratoryjne do badania bezśladowego filtru Kalmana”.
  Promotor: dr. inż. Michał ŁABOWSKI

  Dyplomem uznania III stopnia:

 • mgr inż. Rafał SZADKOWSKI
  Temat pracy dyplomowej: „Detekcja wyrzutu kości do gry z użyciem sieci neuronowych”.
  Promotor: dr inż. Paweł DĄBAL.

W kategorii prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia, kierunek studiów energetyka:

   Dyplomem uznania I stopnia:

 • mgr inż. Karol ROLIŃSKI
  Temat pracy dyplomowej: „Inteligentne systemy pomiaru energii elektrycznej”.
  Promotor: dr hab. inż. Andrzej TYPIAK.

    Dyplomem uznania II stopnia:

 • mgr inż. Katarzyna KOŁODZIEJSKA
  Temat pracy dyplomowej: „Data Mining jako narzędzie pomocnicze w prowadzeniu ruchu i planowaniu rozwoju systemów elektroenergetycznych”.
  Promotor: dr hab. inż. Stanisław ZIEMIANEK.