Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych powstał‚ w 2005 roku w wyniku połączenia Zakładu Układów Elektronicznych i Zakładu Systemów Ochrony i Diagnostyki.
W ramach kierunku Elektronika i telekomunikacja zakład realizuje specjalność Inżynieria systemów bezpieczeństwa
W zakładzie zatrudnionych jest:

  • 2 profesorów belwederskich,
  • 3 doktorów habilitowanych,
  • 4 doktorów,
  • 4 magistrów
  • 3 pracowników inżynieryjno- technicznych.

W zakładzie realizowany był projekt naukowo – badawczy pt. Multibiometryczny system identyfikacji osób do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Kierownik Zakładu
dr inż. Wiktor OLCHOWIK

bud. 100 pok. 57
tel. +48 261 839 672
e-mail: wiktor.olchowik@wat.edu.pl