Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne – studia o profilu praktycznym

Studia wojskowe

od naboru w roku akademickim

Jednolite studia magisterskie – początek 10.2023r.

Elektronika i telekomunikacja - studia o profilu ogólnoakademickim

Studia wojskowe

od naboru w roku akademickim

Studia cywilne stacjonarne - I i II stopnia

cykl kształcenia od roku akademickiego

Mikroelektronika

Studia cywilne stacjonarne - II stopnia

cykl kształcenia od roku akademickiego

Początek 03.2023 r.

Treści kształcenia

Energetyka

Studia I stopnia

cykl kształcenia od roku akademickiego

Studia stacjonarne

Treści ogólne

Treści specjalistyczne:

Studia niestacjonarne

Treści ogólne

Treści specjalistyczne:

Studia stacjonarne

Treści ogólne

Treści specjalistyczne:

Studia niestacjonarne

Treści ogólne

Treści specjalistyczne:

Studia stacjonarne

Treści ogólne

Treści specjalistyczne:

Studia niestacjonarne

Treści ogólne

Treści specjalistyczne:

Studia II stopnia

cykl kształcenia od roku akademickiego