Dyżury kadry kierowniczej Wydziału w sprawie składania skarg i zażaleń przez pracowników i studentów odbywają się w trybie stacjonarnym.

Chęć spotkania należy uzgodnić z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem bezpośrednio z osobą pełniącą w danym dniu dyżur.


Dziekan Wydziału Elektroniki

prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET

Terminy: 28.03.2024 r., 27.06.2024 r., 26.09.2024 r. 19.12.2024 r. w godzinach 15.05 - 16.05


Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju Wydziału Elektroniki

dr hab. inż. Jacek Jakubowski

Terminy: każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach: 15.05 - 16:35


Prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektroniki

dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz

Terminy: każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach: 15.05 - 16:35


Dyrektor Instytutu Radioelektroniki

dr hab. inż. Piotr Kaniewski

Terminy: 19.03.2024 r., 17.06.2024 r., 23.09.2024 r., 16.12.2024 r. w godzinach 14:00 - 15:00


Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych:

dr hab. inż. Marek Suproniuk

Terminy: 22.03.2024 r., 19.06.2024 r., 25.09.2024 r. 18.12.2024 r. w godzinach 15.05 - 16.05


Dyrektor Instytutu Systemów Łączności:

dr hab. inż. Jan Kelner

Terminy: , 04.03.2024 r., 13.05.2024 r. 15.07.2024 r. w godzinach 14:30 - 16:00