Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej nr 24/RKR/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.  zmieniająca decyzję w sprawie określenia harmonogramu roku akademickiego 2023/2024 w WAT

X2Początek zajęć roku akademickiego
3Inauguracja roku akademickiego
   2.10.2023 r. - 31.01.2024 r. - Zajęcia programowe - semestr zimowy
XI13Dzień rektorski
29Święto Akademii
XII25Początek przerwy świątecznej
I5Koniec przerwy świątecznej
31Koniec odbywania zorganizowanych zajęć dydaktycznych
II1 - 11Zimowa sesja egzaminacyjna (zamknięcie I terminu protokołów w USOS do dnia 16.02.2024 r.)
12 - 18Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa (zamknięcie protokołów w USOS do dnia 24.02.2024 r.)
19 - 23 Przerwa międzysemestralna
26Początek semestru letniego
   26.02.2024 r. - 21.06.2024 r. - Zajęcia programowe - semestr letni
III29.03 - 2.04Przerwa świąteczna letnia
IV26Dzień Sportu WAT
V2Dzień rektorski
31Dzień rektorski
VI21Koniec odbywania zorganizowanych zajęć dydaktycznych
24Początek letniej sesji egzaminacyjnej
VII5Koniec letniej sesji egzaminacyjnej
19Zakończenie poprawkowej letniej sesji egzaminacyjnej dla żołnierzy I roku kształcenia pełniących dobrowolną zasadniczą służbę wojskową

lipiec - wrzesień 2024 r.Letnia przerwa wakacyjna
12.07.2024 r. - (27.09.2024 r. **)Zamknięcie I terminu protokołów w USOS,
24.09.2024 r. - (14.10.2024 r.***)Zamknięcie II terminu protokołów w USOS,
26.07.2024 r. - zamknięcie protokołów w USOS dla I roku JSM,
16-20.09.2024 r. lub 23.09 - 04.10.2023 r.Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa ,
Studia wojskowe: 
18.03 - 12.04.2024 r.Egzamin na oficera (szczegółowy harmonogram wg oddzielnych ustaleń),
15.07 - 02.08.2024 r.Egzamin na podoficera dla żołnieży I roku kształcenia pełniących dobrowolną służbę wojskową,
20.05.2024 r.Termin graniczny dostarczenia do WKW listy osób, które uzyskały pozytywną ocenę z egzaminu dyplomowego (mgr),
24.05.2024 r.Przesłanie wniosku zbiorczego o mianowanie na pierwszy stopień oficerski,
26.08. - 20.09.2024 r.Praktyki dowódcy drużyny (w terminie: 19.08 - 27.09.2024 r. - w przypadku studiów o profilu praktycznym),
24.06 - 05.07.2024 r.Przygotowanie do promocji oficerskiej,
06.07.2024 r.Promocja oficerska,
26-28.08.2024 r.Kurs instruktorsko-metodyczny dla obsady Podstawowego Szkolenia Wojskowego,
29-30.08.2023 r.Okres powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (szczegółowy harmonogram wg oddzielnych ustaleń),
28.09.2024 r.Przysięga wojskowa uczestników podstawowego szkolenia wojskowego
Urlopy, szkolenia w CS i JW, praktyki - wg oddzielnych ustaleń,
Studia cywilneokres przerwy wakacyjnej i praktyk,
Kierunki studiów o profilu praktycznymdopuszcza się zmianę terminu zakończenia zajęć programowych oraz letniej sesji egzaminacyjnej przez kierownika j.o.
Szkoła Doktorska WATwg oddzielnego harmonogramu,
Dyplomanciw semestrze dyplomowym zajęcia programowe, sesja egzaminacyjna, egzamin dyplomowy wg decyzji dziekana,
Egzaminy z języków obcychwg oddzielnych ustaleń.

Uwagi:

  • na studiach niestacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich - zajęcia i sesje egzaminacyjne odbywaj zjazdów, terminy zjazdów oraz terminy zamknięcia protokołów w USOS ustala dziekan/kierownik studiów doktoranckich;
  • dla studentówostantniego roku studiów wojskowych, zgodnie z decyzją kierownika danej j.o. - dopuszcza się w okresie poprzedzającym go rozpoczęcie zajęć wg oddzielnych ustaleń;

* w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę terminu przez kierownika j.o.;
**  dla modułów realizowanych w okresie przerwy wakacyjnej;
*** dla grup odbywających praktyki i szkolenia we wrześniu.

Semestr letni 2023/2024

Zajęcia od piątku godz. 11-12 do niedzieli godz. 7-8 będą odbywać się w następujące dni:

marzec1-3; 8-10; 15-17; 22-24
kwiecień5-7; 12-14; 19-21; 26-28
maj10-12; 17-19; 24-26
czerwiec7-9; 14-16; 21-23

Sesja egzaminacyjna: 28.06 - 7.07

Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 16 - 20.09