Dziekanat jest jednostką organizacyjną administracji Wydziału Elektroniki, właściwą w zakresie promowania, planowania, organizowania, ewidencjonowania, analizowania i koordynowania wydziałowych przedsięwzięć dotyczących działalności dydaktycznej i naukowej, studenckiego ruchu naukowego, spraw kadrowych studentów wydziału. Dziekanat mieści się na parterze w budynku głównym Wydziału Elektroniki nr 45, na terenie zamkniętym WAT.

Dziekanat realizuje swoje zadania na podstawie: Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzeń MNiSW, Uchwał Senatu WAT, Uchwał Wydziałowej Rady ds. Kształcenia, Regulaminu organizacyjnego Wydziału Elektroniki, wytycznych prorektora ds. kształcenia WAT, dziekana Wydziału, oraz planów zasadniczych przedsięwzięć WAT, dotyczących zakresu działania Dziekanatu. Dziekanat współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Wydziału Elektroniki i Akademii uczestniczącymi w realizacji procesu dydaktycznego oraz rodzajami wojsk MON.

Pracownicy Dziekanatu są odpowiedzialni za codzienną obsługę studentów oraz prowadzenie szczegółowej dokumentacji przebiegu ich studiów. W znaczącej mierze są oni najważniejszym ogniwem kontaktowym między dziekanem i prodziekanami a studentami.

Wydział Elektroniki WAT - Dziekanat

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
  dziekanat.wel@wat.edu.pl

Godziny przyjęć studentów w dziekanacie Wydziału Elektroniki

Dzień tygodniaStudia stacjonarne i niestacjonarne
Poniedziałek7.45 ÷ 10.0011.00 ÷ 15.15
Wtorek7.45 ÷ 10.0011.00 ÷ 15.15
Środa7.45 ÷ 10.0011.00 ÷ 15.15
Czwartek7.45 ÷ 10.0011.00 ÷ 15.15
Piątek7.45 ÷ 10.0011.00 ÷ 15.15
Sobota*7.45 ÷ 11.0011.30 ÷ 15.00

* - Dziekanat czynny tylko w terminach zjazdów dydaktycznych