26 - 27 KWIETNIA 2022 R.
KONFERENCJA ONLINE


Informacje o Konferencji

Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców - SECON 2022 organizowana jest przez Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wraz z Kołem Naukowym Elektroników oraz Kołem Naukowym Energetyków. Od wielu lat organizatorom przyświeca idea tworzenia forum do merytorycznej dyskusji i zdobywania pierwszych doświadczeń w życiu naukowym przez studentów i młodych naukowców. Obszar tematyczny Konferencji zawiera najistotniejsze aspekty współczesnej elektroniki, telekomunikacji i energetyki takie jak:

 • systemy bezpieczeństwa,
 • sensory i systemy pomiarowe,
 • kompatybilność elektromagnetyczna,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów,
 • sztuczna inteligencja,
 • diagnostyka techniczna i medyczna,
 • Internet rzeczy,
 • elektronika i telekomunikacja w Siłach Zbrojnych RP,
 • dydaktyczne problemy elektroniki, telekomunikacji i energetyki.

Ważne terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w Konferencji oraz jednostronicowych streszczeń: 31 marca 2022 r.
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów: 8 kwietnia 2022 r.
Wysłanie informacji o zakwalifikowaniu do konferencji: do 15 kwietnia 2022 r.

Streszczenia i referaty prosimy przesyłać na adres: secon@wat.edu.pl  w tytule wiadomości podając nazwisko oraz czy jest to streszczenie czy referat np. "Nowak - streszczenie".

Komitety Konferencji

 1. płk. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK– J. M. Rektor WAT, Honorowy Przewodniczący Komitetu Programowego
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET– Dziekan Wydziału Elektroniki, Przewodniczący Komitetu Programowego
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI
 4. dr inż. Artur BAJDA Artur, prof. WAT
 5. ppłk dr inż. Mariusz BEDNARCZYK
 6. mgr inż. Robert BERCZYŃSKI
 7. dr inż. Rafał BIAŁEK
 8. płk dr inż. Jarosław BUGAJ
 9. dr inż. Grzegorz CZOPIK
 10. dr inż. Mirosław CZYŻEWSKI
 11. dr inż. Zbigniew JACHNA
 12. dr hab. inż. Jacek Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT
 13. płk dr hab. inż. Jan KELNER, prof. WAT
 14. dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT
 15. dr inż. Wojciech KOCAŃDA
 16. dr inż. Stanisław KONATOWSKI, prof. WAT
 17. dr inż. Paweł KWIATKOWSKI
 18. dr hab. inż. Leszek NOWOSIELSKI, prof. WAT
 19. dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK, prof. WAT
 20. mgr inż. Piotr PAZIEWSKI
 21. dr inż. Bogdan PERKA
 22. dr inż. Krzysztof SIECZKOWSKI
 23. ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ
 24. dr inż. Marek SUPRONIUK
 25. dr hab. inż. Zbigniew WATRAL, prof. WAT
 26. dr inż. Michał WIŚNIOS

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 1. dr inż. PERKA Bogdan
 2. dr inż. SIECZKOWSKI Krzysztof
 3. inż. Jakub Kołton
 4. Katarzyna Nowakowska

Informacje dla autorów

 1. Materiały konferencyjne będą wydane w formie elektronicznej .
 2. Komitet Programowy konferencji na podstawie nadesłanych referatów oraz wystąpień skieruje wybrane prace do opublikowania w formie artykułów pokonferencyjnych w jednym, z następujących czasopism: Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania oraz Biuletyn WAT - wymagane uiszczenie opłaty.
 3. Referaty będą prezentowane werbalnie na wirtualnych sesjach plenarnych.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 0 zł

Kontakt

Korespondencję ws. Konferencji prosimy kierować na adres:
secon@wat.edu.pl

Informacji udzielają:

 • ws. programowych: dr hab. inż Jacek Jakubowski
 • ws. organizacyjnych: dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz

SECON 2022 - Streszczenia artykułów

26 kwietnia 2022 r. - wtorek

GodzinaPrzedsięwzięcie
8:00 ÷ 8:45Weryfikacja połączeń i prezentacji z prelegentami
9:00 ÷ 9: 15Otwarcie 36 Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców SECON 2022 
9:15 ÷ 9:45Wykład inauguracyjny
 dr hab. inż. Marek Suproniuk " Półprzewodnikowe łączniki fotokonduktancyjne w zastosowaniu dla energetyki"
9:45 ÷ 10:00Przerwa kawowa
10:00 ÷ 11:45Sesja A – referaty werbalne (7 referatów)
11:45 ÷ 12:00Przerwa kawowa
12:00 ÷ 14:00Sesja B – referaty werbalne (8 referatów)
14:00 ÷ 14:15Przerwa kawowa
14:15 ÷ 15:45Sesja C – referaty werbalne (6 referatów)
15:45Zakończenie pierwszego dnia konferencji SECON 2022

27 kwietnia 2022 r. - środa

GodzinaPrzedsięwzięcie
8:30 ÷ 9:00Weryfikacja połączeń i prezentacji z prelegentami
9:00 ÷ 10:00Sesja D – referaty werbalne (4 referaty)
10:00 ÷ 10:15Przerwa kawowa
10:15 ÷ 11:30Sesja E – referaty werbalne (5 referatów)
11:30 ÷ 11:45Przerwa kawowa
11:45 ÷ 13:00Sesja F – referaty werbalne (5 referatów)
13:00 ÷ 13:15Przerwa kawowa
13:15 ÷ 14:15Sesja G – referaty werbalne (4 referaty)
14:15 ÷ 15:15Przerwa
15:15Podsumowanie i zamknięcie konferencji SECON 2022

Dzień I
26 kwietnia 2022 r.

Otwarcie Konferencji
Link dla Prezenterów i Uczestników
9:00 ÷ 9: 15Uroczyste otwarcie 36 Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców SECON 2022
9:15 ÷ 9:45Wykład inauguracyjny - dr hab. inż. Marek Suproniuk - Półprzewodnikowe łączniki fotokonduktancyjne w zastosowaniu dla energetyki 

SESJA A – CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW I OBRAZÓW

Przewodniczący: dr inż. Paweł Kwiatkowski

Link dla Prezenterów oraz Uczestników - Sesja A

Godz.: 10:00 ÷ 11:45


1.Jakub Kołton, Tadeusz SondejUkład mikroprocesorowy do bezprzewodowego pomiaru EKG 
2.Paweł  Słapczyński, Tadeusz Sondej Układ mikroprocesorowy do pomiaru GSR
3.Paweł Ślązak, Tadeusz SondejUkład mikroprocesorowy do pomiaru częstości oddechu 
4.Adrian Kapski, Grzegorz CzopikMikrokontrolerowy imitator sygnału systemu DME
5.Mikołaj Żochowski, Ewelina Majda-ZdancewiczParametryczna analiza sygnału fonicznego w celu określenia stanu nawierzchni jezdni 
6.Robert Kucharski, Jan MatuszewskiProjekt rozpoznawania krawędzi w obrazie na podstawie sześciu algorytmów detekcji krawędzi 
7.Jędrzej Kowalewski, Michał Zięba, Jarosław DomaradzkiNowoczesne metody obserwacji hiperspektralnej dla celów podwójnego zastosowania


SESJA B – ŁĄCZNOŚĆ I TELEINFORMATYKA

Przewodniczący: dr inż. Mariusz Bednarczyk

Link dla Prezenterów oraz Uczestników - Sesja B

Godz.: 12:00 ÷ 14:00


1.Dawid Pawlak, Jan KelnerAdaptacja parametrów empirycznych modeli tłumienia dla kierunkowego łącza radiowego 
2.Mateusz Klekota, Joanna GłowackaZastosowanie MACsec 
3.Dawid Wawok, Piotr ŁubkowskiMetodyka testowania interoperacyjności elementów systemu łączności pokładowej 
4.Mateusz Górniak, Tadeusz SondejZastosowanie modułów Wi-Fi do transparentnej transmisji danych
5.Krystian Śliwka, Tadeusz SondejTransparentna transmisja danych przez interfejs Bluetooth low energy
6.Mateusz Jóźwik, Jarosław MichalakZnaczenie technologii e-sim w koncepcji Internetu Rzeczy 
7.Magdalena GałekOrkiestracja w sieci SDN 
8.Piotr GołekBezpieczeństwo sieci i kont użytkownika 


SESJA C – SYSTEMY ELEKTRONICZNE W LOTNICTWIE

Przewodniczący: dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT

Link dla Prezenterów oraz Uczestników - Sesja C

Godz.: 14:15 ÷ 15:45


1.Sebastian Tatko, Stanisław KonatowskiAlgorytm antykolizyjny bezzałogowych statków powietrznych 
2.Eryk Chruściel, Stanisław KonatowskiProjekt systemu nawigacyjnego bezpilotowego statku powietrznego
3.Michał Miller-Kopyt, Andrzej WitczakInteraktywny symulator sytuacji powietrznej 
4.Wiktoria Socha, Jan Kelner Pozycjonowanie śmigłowca w strefie przybrzeżnej na podstawie dopplerowskiego systemu nawigacyjnego
5.Dawid Sucharzewski, Andrzej WitczakSymulator systemu ochrony indywidualnej statku powietrznego 
6.Marcin Jakubczyk, Andrzej WitczakUkład namierzania źródła emisji w systemie ratownictwa 

Dzień II
27 kwietnia 2022 r.

SESJA D – INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Przewodniczący: dr hab. inż. Mateusz Pasternak. prof. WAT

Link dla Prezenterów oraz Uczestników - Sesja D

Godz.: 9:00 ÷ 10:00


1.Maurycy Maziuk, Jarosław DomaradzkiAnaliza zastosowania odwracalnych ogniw paliwowych w mikroinstalacjach fotowoltaicznych 
2.Ewa Mańkowska, Michał MazurWpływ wygrzewania na wybrane właściwości mieszanych tlenków miedzi i tytanu  
3.Patrycja Pokora, Damian WojcieszakWpływ kobaltu na właściwości funkcjonalne cienkich warstw TiO2 dla celów przeźroczystej elektroniki 
4.Szymon Kiełczawa, Artur Wiatrowski, Michał MazurModyfikacja wybranych właściwości cienkich warstw tlenków wanadu za pomocą wygrzewania poprocesowego 


SESJA E – INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Przewodniczący: dr inż. Stanisław Konatowski, prof. WAT

Link dla Prezenterów oraz Uczestników - Sesja E

Godz.: 10:15 ÷ 11:30


1.Julia Dybała, Michał MazurWłaściwości optoelektroniczne cienkich warstw WOx wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego  
2.Malwina Sikora, Damian WojcieszakWpływ preparatyki mikroskopowej na wizualizację właściwości cienkich warstw o różnym profilu składu materiałowego 
3.Paulina Kapuścik, Ewa Mańkowska, Damian WojcieszakWpływ wygrzewania na właściwości sensorowe powłok TiOx wytworzonych metodą rozpylania magnetronowego 
4.Mariusz Mścichowski, Grzegorz BieszczadAnaliza parametrów przycisków dotykowych typu MOCT


SESJA F – SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

Przewodniczący: dr inż. Stanisław Konatowski, prof. WAT

Link dla Prezenterów oraz Uczestników - Sesja F

Godz.: 11:45 ÷ 13:00


1.Jan Dułowicz, Jan KelnerProgram do bieżącej diagnostyki parametrów pojazdu 
2.Damian Kaczor, Rafał BiałekWykonanie i badania laboratoryjne wagi elektronicznej 
3.Kacper BukowskiImplementacja algorytmu utrzymującego równowagę belki podpartej centralnie 
4.Kamil Olszewski, Michał WiśniosAnaliza działania półprzewodnikowych czujników koloru  
5.Piotr Adamowski, Adam RosińskiSystem monitorowania stanu bezpieczeństwa pojazdu


SESJA G – SENSORY I SYSTEMY POMIAROWE

Przewodniczący: dr inż. Michał Wiśnios

Link dla Prezenterów oraz Uczestników - Sesja G

Godz.: 13:15 ÷ 14:15


1.Kamila Kondras, Stanisław KonatowskiProjekt układu do pomiaru natężenia oświetlenia 
2.Paweł ŁukianiukStanowisko diagnostyczne urządzeń pomiarowych w systemach automatyki 
3.Mariusz BołzanZastosowanie popularnych rozwiązań technicznych w inteligentnym domu 
4.Tomasz Składanek, Marek SuproniukStanowisko laboratoryjne do projektowania systemów kontrolno-nadzorczych z wykorzystaniem sterowników PLC  


Zamknięcie Konferencji
Link dla Prezenterów i Uczestników
15:15Podsumowanie i zamknięcie 36 Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców SECON 2022