13 - 14 CZERWCA 2023 R.
KONFERENCJA HYBRYDOWA


Informacje o Konferencji

Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców - SECON 2023 organizowana jest przez Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wraz z Kołem Naukowym Elektroników oraz Kołem Naukowym Energetyków. Od wielu lat organizatorom przyświeca idea tworzenia forum do merytorycznej dyskusji i zdobywania pierwszych doświadczeń w życiu naukowym przez studentów i młodych naukowców. Obszar tematyczny Konferencji zawiera najistotniejsze aspekty współczesnej elektroniki, telekomunikacji i energetyki takie jak:

 • elektroniczne systemy bezpieczeństwa,
 • sensory i systemy pomiarowe,
 • kompatybilność elektromagnetyczna,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów,
 • sztuczna inteligencja,
 • diagnostyka techniczna i medyczna,
 • Internet rzeczy,
 • elektronika i telekomunikacja w Siłach Zbrojnych RP,
 • dydaktyczne problemy elektroniki, telekomunikacji i energetyki.

Ważne terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w Konferencji oraz jednostronicowych streszczeń: 20 maja 2023 r.
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów: 3 czerwca 2023 r.
Wysłanie informacji o zakwalifikowaniu do konferencji: do 7 czerwca 2023 r.

Streszczenia i referaty prosimy przesyłać na adres: secon@wat.edu.pl  w tytule wiadomości podając nazwisko oraz czy jest to streszczenie czy referat np. "Nowak - streszczenie".

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 • w przypadku uczestnictwa w trybie stacjonarnym: 400 zł
 • w przypadku uczestnictwa w trybie zdalnym: 0 zł

Komitety Konferencji

 1. gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK– J. M. Rektor WAT, Honorowy Przewodniczący Komitetu Programowego
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET– Dziekan Wydziału Elektroniki, Przewodniczący Komitetu Programowego
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI
 4. dr inż. Artur BAJDA Artur, prof. WAT
 5. ppłk dr inż. Mariusz BEDNARCZYK
 6. mgr inż. Robert BERCZYŃSKI
 7. dr inż. Rafał BIAŁEK
 8. płk dr inż. Jarosław BUGAJ
 9. dr inż. Grzegorz CZOPIK
 10. dr inż. Mirosław CZYŻEWSKI
 11. dr hab. inż. Jacek Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT
 12. płk dr hab. inż. Jan KELNER, prof. WAT
 13. dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT
 14. dr inż. Wojciech KOCAŃDA
 15. dr inż. Stanisław KONATOWSKI, prof. WAT
 16. dr inż. Paweł KWIATKOWSKI
 17. dr hab. inż. Leszek NOWOSIELSKI, prof. WAT
 18. prof. dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK
 19. mgr inż. Piotr PAZIEWSKI
 20. dr inż. Bogdan PERKA
 21. ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ
 22. dr hab. inż. Marek SUPRONIUK
 23. dr hab. inż. Zbigniew WATRAL, prof. WAT
 24. dr inż. Michał WIŚNIOS

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 1. dr inż. PERKA Bogdan
 2. dr inż. SIECZKOWSKI Krzysztof
 3. inż. Jakub Kołton
 4. Katarzyna Nowakowska

Informacje dla autorów

 1. Materiały konferencyjne będą wydane w formie elektronicznej .
 2. Komitet Programowy konferencji na podstawie nadesłanych referatów oraz wystąpień skieruje wybrane prace do opublikowania w formie artykułów pokonferencyjnych w jednym, z następujących czasopism: Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania oraz Biuletyn WAT - wymagane uiszczenie opłaty.
 3. Referaty będą prezentowane werbalnie na sesjach plenarnych oraz sesjach posterowych.

Kontakt

Korespondencję ws. Konferencji prosimy kierować na adres:
secon@wat.edu.pl

Informacji udzielają:

 • ws. programowych: dr hab. inż Jacek Jakubowski
 • ws. organizacyjnych: dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz