13 - 14 CZERWCA 2023 R.
KONFERENCJA HYBRYDOWA


Informacje o Konferencji

Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców - SECON 2023 organizowana jest przez Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wraz z Kołem Naukowym Elektroników oraz Kołem Naukowym Energetyków. Od wielu lat organizatorom przyświeca idea tworzenia forum do merytorycznej dyskusji i zdobywania pierwszych doświadczeń w życiu naukowym przez studentów i młodych naukowców. Obszar tematyczny Konferencji zawiera najistotniejsze aspekty współczesnej elektroniki, telekomunikacji i energetyki takie jak:

 • elektroniczne systemy bezpieczeństwa,
 • sensory i systemy pomiarowe,
 • kompatybilność elektromagnetyczna,
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów,
 • sztuczna inteligencja,
 • diagnostyka techniczna i medyczna,
 • Internet rzeczy,
 • elektronika i telekomunikacja w Siłach Zbrojnych RP,
 • dydaktyczne problemy elektroniki, telekomunikacji i energetyki.

Ważne terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w Konferencji oraz jednostronicowych streszczeń: 20 maja 2023 r.
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów: 3 czerwca 2023 r.
Wysłanie informacji o zakwalifikowaniu do konferencji: do 7 czerwca 2023 r.

Streszczenia i referaty prosimy przesyłać na adres: secon@wat.edu.pl  w tytule wiadomości podając nazwisko oraz czy jest to streszczenie czy referat np. "Nowak - streszczenie".

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 • w przypadku uczestnictwa w trybie stacjonarnym: 400 zł
 • w przypadku uczestnictwa w trybie zdalnym: 0 zł
 • dla studentów Wydziału: 0 zł

Komitety Konferencji

 1. gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK– J. M. Rektor WAT, Honorowy Przewodniczący Komitetu Programowego
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET– Dziekan Wydziału Elektroniki, Przewodniczący Komitetu Programowego
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI
 4. dr inż. Artur BAJDA Artur, prof. WAT
 5. ppłk dr inż. Mariusz BEDNARCZYK
 6. mgr inż. Robert BERCZYŃSKI
 7. dr inż. Rafał BIAŁEK
 8. płk dr inż. Jarosław BUGAJ
 9. dr inż. Grzegorz CZOPIK
 10. dr inż. Mirosław CZYŻEWSKI
 11. dr hab. inż. Jacek Jacek JAKUBOWSKI, prof. WAT
 12. płk dr hab. inż. Jan KELNER, prof. WAT
 13. dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT
 14. dr inż. Wojciech KOCAŃDA
 15. dr inż. Stanisław KONATOWSKI, prof. WAT
 16. dr inż. Paweł KWIATKOWSKI
 17. dr hab. inż. Leszek NOWOSIELSKI, prof. WAT
 18. prof. dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK
 19. mgr inż. Piotr PAZIEWSKI
 20. dr inż. Bogdan PERKA
 21. ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ
 22. dr hab. inż. Marek SUPRONIUK
 23. dr hab. inż. Zbigniew WATRAL, prof. WAT
 24. dr inż. Michał WIŚNIOS

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 1. dr inż. PERKA Bogdan
 2. dr inż. SIECZKOWSKI Krzysztof
 3. inż. Jakub Kołton
 4. Katarzyna Nowakowska

Informacje dla autorów

 1. Materiały konferencyjne będą wydane w formie elektronicznej .
 2. Komitet Programowy konferencji na podstawie nadesłanych referatów oraz wystąpień skieruje wybrane prace do opublikowania w formie artykułów pokonferencyjnych w jednym, z następujących czasopism: Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania oraz Biuletyn WAT - wymagane uiszczenie opłaty.
 3. Referaty będą prezentowane werbalnie na sesjach plenarnych oraz sesjach posterowych.

Kontakt

Korespondencję ws. Konferencji prosimy kierować na adres:
secon@wat.edu.pl

Informacji udzielają:

 • ws. programowych: dr hab. inż Jacek Jakubowski
 • ws. organizacyjnych: dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz


13 czerwca 2023 r. - wtorek

GodzinaPrzedsięwzięcie
10:00 ÷ 11:00 Rejestracja uczestników, Weryfikacja dostępów zdalnych i prezentacji z prelegentami
11:00 ÷ 11: 15Otwarcie 37 Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców SECON 2023 
11:15 ÷ 11:45Wykład inauguracyjny
 dr. inż. Paweł Skokowski "Autonomiczny BSP do rozpoznania i zakłócania łączności sieci komórkowych"
11:45 ÷ 12:00Przerwa kawowa
12:00 ÷ 14:00Sesja A – referaty werbalne (8 referatów)
14:00 ÷ 14:15Przerwa kawowa
14:15 ÷ 15:15Sesja B – referaty werbalne (4 referatów)
15:30Obiad

14 czerwca 2023 r. - środa

GodzinaPrzedsięwzięcie
8:45 ÷ 9:45Sesja C – referaty werbalne (4 referaty)
9:45 ÷ 10:00Przerwa kawowa
10:00 ÷ 11:45Sesja D – referaty werbalne (7 referatów)
11:45 ÷ 12:00Przerwa kawowa
12:00 ÷ 14:00Sesja E – referaty werbalne (8 referatów)
14:30Podsumowanie i zamknięcie konferencji SECON 2023
16:00Piknik Wydziału Elektroniki, Wręczanie nagród oraz dyplomów

Dzień I
13 czerwca 2023 r.

Otwarcie Konferencji
 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
11:00 ÷ 11: 15Uroczyste otwarcie 37 Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców SECON 2023
11:15 ÷ 11:45Wykład inauguracyjny - dr. inż. Paweł Skokowski - Autonomiczny BSP do rozpoznania i zakłócania łączności sieci komórkowych

SESJA A – SYSTEMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW I OBRAZÓW

Przewodniczący: dr inż. Paweł Kwiatkowski

Godz.: 12:00 ÷ 14:00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


1.Paweł SłapczyńskiWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiEstymacja ciśnienia krwi z wykorzystaniem synchronicznego pomiaru EKG i PPG 
2.Paweł ŚlązakWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiAlgorytm obliczania częstości oddechu w środowisku MATLAB 
3.Dawid UlmanWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiCyfrowy modyfikator dźwięków gitarowych 
4.Karol ErdWojskowa Akademia Techniczna, Instytut OptoelektronikiKalibracja radiometryczna kamery termowizyjnej z detektorem chłodzonym 
5. Jędrzej KowalewskiPolitechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Fotoniki i Mikrosystemów; Scanway sp. z o.o. Przegląd metod doboru rozwiązań obrazowania spektralnego dla aplikacji badawczych, lotniczych i satelitarnych prezentacja zdalna
6.Maurycy MaziukPolitechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Inspekcja wizualna ogniw fotowoltaicznych a obrazowanie w podczerwieni
7.Katarzyna NowakowskaWojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki Energooszczędny system zarządzania urządzeniami IoT inteligentnego domu
8.Wojciech KalbarczykWojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki Planowanie trasy lotu rozpoznawczego bezzałogowego statku powietrznego


SESJA B – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak

Godz.: 14:15 ÷ 15:15

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


1.Ewa MańkowskaPolitechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i MikrosystemówWłaściwości sensorowe cienkich warstw mieszanin tlenków miedzi i tytanuprezentacja zdalna
2.Małgorzata JakubowskaUniwersytet Warszawski, Wydział FizykiPlazmoniczne ogniwa elektrochemiczne
3.Mariusz MścichowskiWojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut OptoelektronikiBezprzewodowy, ultramobilny ekran E-papier o wysokiej rozdzielczości do zastosowań ogólnych
4.Wiktoria WeichbrodtPolitechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i MikrosystemówBadanie odpowiedzi gazochromowej na wodór cienkich warstw WO3 naniesionych za pomocą parowania wiązką elektronów


Dzień II
14 czerwca 2023 r.

SESJA C – INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak

Godz.: 8:45 ÷ 9:45

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


1.Paulina KapuścikPolitechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i MikrosystemówWpływ wygrzewania na właściwości sensorowe cienkich warstw WO3 
2.Marcin PrządkaPolitechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i MikrosystemówWpływ właściwości powierzchni złotych elektrod na formowanie warstwy bioreceptorowej i odpowiedź impedancyjną biosensorów wykrywających obecność patogenów w akwakulturze
3.Patrycja PokoraPolitechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i MikrosystemówWpływ kobaltu na właściwości niestechiometrycznych cienkich warstw TiOxprezentacja zdalna
4.Szymon KiełczawaPolitechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i MikrosystemówWpływ parametrów zasilania magnetronu na skład warstw AZO otrzymywanych w wyniku rozpylania targetu dwuskładnikowego Zn/Al


SESJA D – TECHNOLOGIE ELEKTRONICZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

Przewodniczący: dr inż. Grzegorz Czopik

Godz.: 10:00 ÷ 11:45

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


1.Jakub KołtonWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiUwarunkowania pomiaru EKG przy użyciu suchych elektrod
2.Mateusz SopyłaWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiRozproszony system do pomiaru czynników środowiskowych
3.Monika BernatekWojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i ZarządzaniaBezpieczeństwo metrologiczne w przemyśle
4.Jakub DworakowskiWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiProjekt stanowiska do demonstracji wpływu sygnałów elektrycznych na organizm człowieka
5.Jakub KujawaWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiAnaliza własności wybranego układu modulacji FSK
6.Adrian KapskiWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiAnaliza wpływu wybranych parametrów czasowych sygnału radarowego na pomiar odległości
7.Tomasz GraszaWojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Doktorska WATAnaliza porównawcza wybranych modeli propagacji do oceny bezprzewodowych łączy 5Gprezentacja zdalna


SESJA E – STEROWANIE URZĄDZENIAMI  I PROCESAMI W ELEKTRONICE I ENERGOELEKTRONICE

Przewodniczący: dr inż. Michał Wiśnios

Godz.: 112:00 ÷ 14:00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


1.Piotr AdamowskiWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiModernizacja interfejsów człowiek-system w systemach sygnalizacji włamania i napadu
2.Filip ZalewskiWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiSystemy kontroli pojazdu autonomicznego
3.Aleksandra GórskaWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiAnaliza procesu diagnozowania wybranych systemów sygnalizacji pożarowej wykorzystywanych w obiektach budowlanych
4.Ernest LechańskiWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiAnaliza wykorzystania systemów sygnalizacji  pożarowej w pomieszczeniach garażowych gdzie użytkowany jest system wentylacji strumieniowej
5.Karolina AdamiukWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiKonstrukcja rozliczeń energii elektrycznej pobieranej przez odbiorców na niskim napięciu
6.Natalia SieczkaWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiZastosowanie bazy akumulatorowej pojazdów elektrycznych do poprawy bilansu wytwarzania energii
7.Wiktor KoralewskiWojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiStanowisko do prowadzenia badań paneli fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych
8.Natalia Jaśtak  Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział ElektronikiBiometryczny system kontroli dostępu dla zwierząt domowych


 

Zamknięcie Konferencji
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
14:30Podsumowanie i zamknięcie 37 Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Naukowców SECON 2023