Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektroniki WAT powołane zostało decyzją nr 25 Komendanta-Rektora Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 15 lipca 2004 r. Od dnia 27 lutego 2006 r. Laboratorium funkcjonuje jako akredytowane laboratorium badawcze. Posiadamy certyfikat akredytacji nr AB-693 przekazany przez PCA oraz certyfikat akredytacji OiB Nr 28/MON/2014 przekazany przez WCNiK.
W ramach naszej działalności świadczymy usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie badań kompatybilnościowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W swojej ofercie mamy również usługi pomiarowe z zakresu techniki antenowej - wykonujemy pomiary charakterystyk promieniowania i podstawowych parametrów anten, takich jak ich impedancja wejściowa czy WFS. Chcemy wspierać krajowe przedsiębiorstwa produkujące wyroby elektroniczne, poprzez poszerzenie rynku usług umożliwiających producentom szybkie i proste przebadanie swoich produktów.

Kierownik Laboratorium
dr inż. Leszek Nowosielski

Budynek 75 pok. 1.14

261 83 70 48, fax. 261 83 79 03

leszek.nowosielski@wat.edu.pl


Z-ca Kierownika Laboratorium ds. Jakości
mgr inż. Kazimierz Piwowarczyk

Budynek 75 pok. 1.12

261 83 70 47

kazimierz.piwowarczyk@wat.edu.pl


Z-ca Kierownika Laboratorium ds. Technicznych
dr inż. Rafał Przesmycki

Budynek 75 pok. 1.13

261 83 93 24

rafal.przesmycki@wat.edu.pl


Adiunkt
ppłk dr inż. Marek Bugaj

Budynek 75 pok. 1.12

261 83 78 85

marek.bugaj@wat.edu.pl


Technik
tech. Kazimierz Kołdej

Budynek 75 pok. 2.2

261 83 71 91

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wydziału Elektroniki WAT
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Laboratorium mieści się w budynku labratoryjno-dydaktycznym Wydziału Elektronik nr 75, na terenie wewnętrznym WAT.
Wejście na teren wewnętrzny WAT możliwe jest na podstawie przepustki wystawionej przez Biuro Przepustek, znajdujące się w budynku głównym uczelni od strony ul. gen. Sylwestra Kaliskiego

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Laboratorium.