Skład zespołu:

Kierownik zespołu: płk dr inż. Jan KELNER, prof. WAT

 • dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT
 • ppłk dr inż. Krzysztof MAŚLANKA
 • mjr dr inż. Jarosław WOJTUŃ
 • dr inż. Paweł SKOKOWSKI
 • dr inż. Krzysztof MALON
 • dr inż. Bogdan ULJASZ
 • mgr inż. Kacper BEDNARZ
 • mgr inż. Paweł ADAMUS
 • mgr inż. Michał KRYK
 • mgr inż. Dariusz ZMYSŁOWSKI
 • mgr inż. Mateusz WRÓBEL (SDR WAT)
 • mgr inż. Maciej MAZURO (SDR WAT)
 • mgr inż. Aleksandra SZCZEGIELNIAK-REKIEL (SDR WAT)
 • mgr inż. Rafał SZCZEPANIK (SDR WAT)
 • mgr inż. Konrad BOŻEK (SDR WAT, doktorat wdrożeniowy)
 • mgr inż. Tomasz GRASZA (SDR WAT)
 • mgr inż. Tomasz JÓŹWIK (SDR WAT)
 • mgr inż. Ewelina KAMYSZEK (SDR WAT)

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Pomiary, estymacja i modelowanie kanałów radiowych.
 • Propagacja fal elektromagnetycznych.
 • Metrologia bezprzewodowych łączy radiowych.
 • Modelowanie kanałów krótkofalowych.
 • Radionawigacja i lokalizacja bazująca na efekcie Dopplera.
 • Lokalizacja źródeł emisji radiowej.
 • Rozpoznanie i walka elektroniczna.
 • Militarne zastosowanie technologii 4G / 5G.
 • Technologie nowych generacji (LTE/5G/6G and beyond).
 • Sieci mobilne nowych generacji (LTE/5G/6G and beyond).
 • Ocena jakości usług QoS (Quality of Service) /QoE (Quality of Experience) w sieciach mobilnych
 • Koegzystencja i współdzielenie pasma w systemach łączności i radarów.
 • Bezprzewodowe sieci sensoryczne w zastosowaniach militarnych.
 • Technologie bezprzewodowe w rozwiązaniach I2P (Infrastructure-to-Pedestrian) i V2X (Vehicular-to-Everything).
 • Sieci FANET (Flying Ad-hoc Networks), w tym routing wewnątrz i międzysieciowy.
 • Systemy bezprzewodowe nowych generacji.
 • Technologia radia definiowanego programowo.
 • Monitorowanie widma i tworzenie map środowiska radiowego.
 • Metody tworzenia świadomości sytuacyjnej na polu walki.
 • Metody dynamicznego zarządzanie widmem i algorytmy fuzji danych.
 • Systemy łączności z wykorzystaniem dronów i z dronami.
 • Kooperacyjne systemy wielosensorowe z wykorzystaniem roju dronów i efektywna fuzja danych.
 • Systemy rozpoznania radiowego z wykorzystaniem BSP.
 • Systemy zakłócania łączności radiowej z wykorzystaniem BSP.
 • Systemy anty-dronowe C-UAS (Counter Unmanned Aerial Systems) i przeciwdziałanie autonomicznym platformom bezzałogowym.
 • Wojna nawigacyjna.

Bieżące prace badawcze:

 • 2021–2024 EDA Cat. B Project, Contract No. B 1486 IAP4 GP (PUM/09-396/2021/WAT), „Bezprzewodowe sieci sensorowe do nadzoru lokalnych obszarów miejskich” kr. WINLAS (WIreless sensor Networks for urban Local Areas Surveillance);
 • 2022–2025 EDA Cat. B. Project, Contract No. B.PRJ.RT.832 (PUM/09-027/2022/WAT), “Łączność dalekiego zasięgu” kr. LORACO (LOng RAnge COmmunications);
 • 2022–2025 NCBR, Umowa nr DOB-SZAFIR/01/B/029/03/2021 (PPFNF/17-033/2022/ WAT), „Dowodzenie i kierowanie grupą bezzałogowych statków powietrznych rozpoznania radioelektronicznego COMINT na bazie nowoczesnych technologii IT” kr. UAV-COMINT (Command and control of group of COMINT radio-electronic reconnaissance unmanned aerial vehicles based on modern IT technologies);
 • 2022–2025 NCN, konkurs OPUS 22 LAP, Umowa nr UMO-2021/43/I/ST7/03294, projekt badawczy nr 2021/43/I/ST7/03294 (NCN/07-587/2022/WAT), „Wielopasmowa predykcja skutków propagacji fal milimetrowych dla scenariuszy dynamicznych i stacjonarnych w trudnych i zmiennych w czasie środowiskach” kr. MubaMilWave (Multi-band prediction of millimeter-wave propagation effects for dynamic and fixed scenarios in rugged time-varying environments);
 • 2018–2022 MON, Umowa nr GB/1/2018/205/2018/DA (GBMON/13-996/2018/WAT), „Badania podstawowe w obszarze technologii sensorowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod przetwarzania danych” (Fundamental research in field of sensor technology using innovative data processing methods);
 • 2022–2025 MON, Umowa nr 444/2022/DA/GB2 (GBMON/13-985/2022/WAT) „System taktycznego rozpoznania radiowego z bezzałogowych statków powietrznych” (Tactical radio reconnaissance system from unmanned aerial vehicles);
 • 2021 WAT (UGB/22-854/2021/WAT), „Aplikacje wybranych technik informatyki, łączności i rozpoznania w obszarach cywilnych i wojskowych” (Applications of selected computer science, communication, and reconnaissance techniques in civil and military areas);
 • 2022 WAT (UGB/22-740/2022/WAT), „Nowoczesne technologie łączności bezprzewodowej i lokalizacji źródeł emisji w zróżnicowanych aplikacjach systemowych” (Modern technologies of wireless communication and emitter localization in various system applications);
 • 2023 WAT (UGB/22-863/2023/WAT), „Nowoczesne technologie łączności bezprzewodowej i lokalizacji źródeł emisji w zróżnicowanych aplikacjach systemowych - kontynuacja” (Modern technologies of wireless communication and emitter localization in various system applications);