Skład zespołu:

Kierownik zespołu: ppłk dr inż. Jan KELNER, prof. WAT

 • dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI
 • ppłk dr inż. Krzysztof MAŚLANKA
 • mjr dr inż. Jarosław WOJTUŃ
 • dr inż. Paweł SKOKOWSKI
 • dr inż. Krzysztof MALON
 • dr inż. Bogdan ULJASZ
 • mgr inż. Michał KRYK
 • mgr inż. Dariusz ZMYSŁOWSKI
 • kpt. mgr inż. Mateusz WRÓBEL (SDR WAT)
 • ppor. mgr inż. Rafał SZCZEPANIK (SDR WAT)

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Pomiary, estymacja i modelowanie kanałów radiowych.
 • Propagacja fal elektromagnetycznych.
 • Metrologia bezprzewodowych łączy radiowych.
 • Modelowanie kanałów krótkofalowych.
 • Radionawigacja i lokalizacja bazująca na efekcie Dopplera.
 • Lokalizacja źródeł emisji radiowej.
 • Rozpoznanie i walka elektroniczna.
 • Militarne zastosowanie technologii 4G / 5G.
 • Koegzystencja i współdzielenie pasma w systemach łączności i radarów.
 • Bezprzewodowe sieci sensoryczne w zastosowaniach militarnych.
 • Technologie bezprzewodowe w rozwiązaniach I2P (Infrastructure-to-Pedestrian) i V2X (Vehicular-to-Everything).
 • Routing wewnątrz i międzysieciowy w sieciach FANET (Flying Ad-hoc Networks).

Bieżące prace badawcze:

 • EDA „Bezprzewodowe sieci sensorowe do nadzoru lokalnych obszarów miejskich” WINLAS (WIreless sensor Networks for urban Local Areas Surveillance);