Skład zespołu:

Kierownik zespołu: ppłk dr inż. Jan KELNER, prof. WAT

  • dr hab. inż. Cezary ZIÓŁKOWSKI, prof. WAT
  • ppor. mgr inż. Rafał SZCZEPANIK

Główne kierunki działalności zespołu:

Pomiary, estymacja i modelowanie kanałów radiowych.
Lokalizacja źródeł emisji radiowej.