Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2017-03-27 2020-03-27 European Defense Agency Europejskie projekty badawczo-techniczne Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek jako europejski lider projektu;

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów jako polski lider konsorcjum:

 • Augmenti AS, Innherredsveien
 • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
 • Consortia Electronica Sp. z o.o
 • Advanced Protection Systems Sp.z o.o
 • Wydział Mechaniczny WAT
 • Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2016-12-29 2023-02-28 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2014-12-30 2021-12-29 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Wydział Elektroniki WAT jako lider konsorcjum:

 • Kubara Lamina S.A.
 • MESKO S. A.
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
 • PIT - RADWAR S.A.
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
 • Politechnika Wrocławska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Kraków

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2015-12-22 2020-09-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Wydział Elektroniki WAT jako lider konsorcjum:

 • PIT - RADWAR S.A.
 • Politechnika Wrocławska
 • Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2016-12-15 2019-12-14 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2013-12-23 2020-02-18 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych ,,OBRUM,, sp. z o.o. jako lider konsorcjum:

 • Przemysłowy lnstytut Automatyki i Pomiarów
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna:
  • Wydział Elektroniki
  • Wydział Mechaniczny
 • Politechnika śląska
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2013-12-23 2019-12-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa RADMOR S.A. jako lider konsorcjum:

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
 • Transbit Sp. z o.o.
 • Wydział Elektroniki WAT;
 • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL WAT
 • Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-12-19 2018-06-18 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa PIT - RADWAR S.A. jako lider konsorcjum:

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2015-07-01 2017-12-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-12-19 2017-12-18 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa PIT - RADWAR S.A.jako lider konsorcjum:

 • Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2007-05-21 2017-10-20 Departament Polityki Zbrojeniowej MON Projekt badawczy

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2015-08-28 2017-07-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt badawczy

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-09-01 2017-07-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa PIT - RADWAR S.A.jako lider konsorcjum:

 • Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2013-12-23 2017-04-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Wydział Mechaniczny WAT jako lider konsorcjum:

 • Instytut Optoelektroniki WAT
 • Wydział Elektroniki WAT
 • Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 • Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A.
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Kraków