Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Piotr Kaniewski, prof. WAT

tel.: 261 839 080
tel.: 261 837 461
e-mail: piotr.kaniewski@wat.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Stanisław Konatowski, prof. WAT

tel.: 261 839 265
fax: 261 837 461
e-mail: stanislaw.konatowski@wat.edu.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. techniczno-ekonomicznych

mgr inż. Sławomir Staniaszek

tel.: 261 839 166
fax: 261 837 461
e-mail: slawomir.staniaszek@wat.edu.pl