Obecnie w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych zatrudnionych jest 17 pracowników:

  • 1 profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
  • 2 profesorów WAT w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
  • 3 profesorów WAT w grupie pracowników dydaktycznych,
  • 2 adiunktów w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (w tym 1 żołnierz zawodowy),
  • 1 adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych,
  • 1 asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
  • 3 asystentów w grupie pracowników dydaktycznych,
  • 4 starszych wykładowców w grupie pracowników dydaktycznych.

Kierownik zakładu:
dr inż. Piotr Łubkowski

bud. 47 pok. 31
tel. +48 261 837 897
e-mail: piotr.lubkowski@wat.edu.pl