Oferta edukacyjna Wydziału Elektroniki:

1Studia stacjonarne i niestacjonarne:


2Studia podyplomowe

W ofercie dydaktycznej Wydziału Elektroniki znajdują się również studia podyplomowe realizowane w formie niestacjonarnej:

Instytut Radioelektroniki

 • Metody i techniki w radiolokacji
 • Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych
  – studia podyplomowe dla Sił Powietrznych – grupa radiotechniczna

Instytut Systemów Elektronicznych

 • Systemy informacyjno-pomiarowe
 • Techniczna ochrona osób i mienia

Instytut Systemów Łączności

Studia podyplomowe są realizowane (uruchamiane) w przypadku gdy zgłosi się wymagana minimalna liczba kandydatów. Informacja jest dostępna w zakładce na stronie wydziału, dotyczącej studiów podyplomowych.

Wszystkie czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzą ww. Instytuty.


3 Kursy

Instytut Radioelektroniki

 • Radiolokacja i telekomunikacja (kod 8103023)
 • Eksploatacja i funkcjonowanie systemów radiolokacyjnych (kod 8103027)
 • Eksploatacja systemu bazy danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego (kod 8033034)
 • Zarządzanie ryzykiem w procesie eksploatacji sprzętu radiolokacyjnego (kod 8103021)
 • Studia podyplomowe dla Sił Powietrznych - grupa radiotechniczna "Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych" (kod 11031174)
 • Niestacjonarne studia podyplomowe "Metody i techniki w radiolokacji" (dla pracowników BUMAR-u)
 • Niestacjonarne studia podyplomowe "Współczesne systemy radioelektroniczne"
 • Niestacjonarne studia podyplomowe "Rozpoznawanie sygnałów radarowych – metody i urządzenia"

Instytut Systemów Elektronicznych

 • Kurs specjalistyczny dla metrologów i kierowników wojskowych laboratoriów metrologicznych (kod 8000027)
 • Metrologia ogólna (kod 8000028)
 • Szacowanie niepewności pomiarów (kod 8000029)
 • Budowa i utrzymanie systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących i ich akredytacja (kod 8000030)

Instytut Systemów Łączności

 • Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów starszych (kod 8031002)
 • Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów starszych (kod 8031002)
 • Organizacja i eksploatacja systemów łączności i informatyki szczebla taktycznego (kod 203005)
 • Budowa wojskowych systemów łączności i informatyki (kod 8041009)
 • Szkolenie podstawowe w dziedzinie zarządzania częstotliwościami (kod 8000013)
 • Prowadzenie analizy operacyjno-technicznej dla podoficerów (kod 8103026)
 • Systemy walki elektronicznej (kod 8103006)

Wydział jest przygotowany do prowadzenia różnorodnych form szkoleniowych na zapotrzebowanie instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.
Tematyka i zakres merytoryczny studiów podyplomowych i kursów oraz termin i sposób ich realizacji może być uwzględniony ze zleceniodawcą i dostosowany do jego wymagań.