Oferta edukacyjna Wydziału Elektroniki:

1Studia stacjonarne i niestacjonarne:


2Studia podyplomowe

W ofercie dydaktycznej Wydziału Elektroniki znajdują się również studia podyplomowe realizowane w formie niestacjonarnej:

Instytut Systemów Elektronicznych

 • Systemy informacyjno-pomiarowe
 • Techniczna ochrona osób i mienia

Instytut Systemów Łączności

Studia podyplomowe są realizowane (uruchamiane) w przypadku gdy zgłosi się wymagana minimalna liczba kandydatów. Informacja jest dostępna w zakładce na stronie wydziału, dotyczącej studiów podyplomowych.

Wszystkie czynności związane z naborem na studia podyplomowe prowadzą ww. Instytuty.


3 Kursy

Instytut Radioelektroniki

 • Radiolokacja i telekomunikacja (kod 8103023)
 • Radioelektronika dla personelu ubezpieczenia lotów (UL) (kod 8103056)
 • Analiza i przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych na potrzeby wzorców emiterów (kod 8103065)
 • Nowoczesne technologie i techniki radiolokacyjne (kod 8103073)

Instytut Systemów Elektronicznych

 • Kurs specjalistyczny dla metrologów i kierowników wojskowych laboratoriów metrologicznych (kod 8000027)
 • Metrologia ogólna (kod 8000028)
 • Szacowanie niepewności pomiarów (kod 8000029)
 • Budowa i utrzymanie systemu zarządzania w laboratoriach wzorcujących i ich akredytacja (kod 8000030)

Instytut Systemów Łączności

 • Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów starszych (kod 8031002)
 • Systemy łączności i informatyki SZ RP dla oficerów starszych (kod 8031002)
 • Organizacja i eksploatacja systemów łączności i informatyki szczebla taktycznego (kod 203005)
 • Budowa wojskowych systemów łączności i informatyki (kod 8041009)
 • Szkolenie podstawowe w dziedzinie zarządzania częstotliwościami (kod 8000013)
 • Prowadzenie analizy operacyjno-technicznej dla podoficerów (kod 8103026)
 • Systemy walki elektronicznej (kod 8103006)

Wydział jest przygotowany do prowadzenia różnorodnych form szkoleniowych na zapotrzebowanie instytucji, przedsiębiorstw i organizacji.
Tematyka i zakres merytoryczny studiów podyplomowych i kursów oraz termin i sposób ich realizacji może być uwzględniony ze zleceniodawcą i dostosowany do jego wymagań.