Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr. hab. inż. Marek Kuchta prof. WAT

  • dr hab. inż. Jacek Jakubowski
  • dr inż. Rafał Białek
  • dr inż. Marek Szulim
  • mgr inż. Grzegorz Nitecki
  • dr inż. Michał Wiśnios

Główne kierunki działalności zespołu:

  • Opracowywanie metod i narzędzi do badania wybranych zagadnień związanych z metrologią pola EM.
  • Modelowanie przenikania fali EM przez wybrane przeszkody.
  • Opracowywanie metod i narzędzi do badania wybranych zagadnień związanych z metrologią bioukładów człowieka.

Bieżące prace badawcze:

  • DOB-1-3/1/PS/2014 Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed impulsami HPM
  • POIR.04.01.02-000029/17-00 Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego.