– Sukcesy studentów

W tegorocznym międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów, który odbył się w ramach XXIX Forum Teleinformatyki nagrodę specjalną w kategorii: Najlepsza praca internetu rzeczy i sztucznej inteligencji zdobył projekt "Autonomiczny System Lokalizacji Emiterów Radiowych (ASLER)", którego autorem jest Pan por. mgr inż. Rafał Szczepanik, absolwent i doktorant naszego Wydziału Opis projektu Read more Najlepsza praca internetu rzeczy i sztucznej inteligencji za projekt ASLER

Znamy laureatów konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej na projekt nowego drona dla Sił Zbrojnych RP. Wśród nagrodzonych prac są rozwiązania autorstwa studentów i pracowników Wydziału Elektroniki WAT. Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej na projekt nowego drona dla Sił Zbrojnych RP skierowany był do studentów i doktorantów uczelni wojskowych. Projekty można było składać indywidualnie lub zespołowo. Ponadto w ramach …

Read more Wyróżnienia w konkursie MON na projekt bezzałogowego statku powietrznego

W dniu 11 października br., w trakcie uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Elektroniki, odbyła się gala wręczenia wyróżnień w I edycji Konkursu Rady Przemysłowo-Programowej na najlepszą pracę dyplomową minionego roku akademickiego. Rada jest powołanym przez Dziekana społecznym, kolegialnym ciałem doradczym, którego misją jest powiązanie bieżących zamierzeń Wydziału ze strategią działania struktur Obrony Narodowej …

Read more Wyniki Konkursu Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektroniki na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2022/2023

Dziekan Wydziału Elektroniki po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji konkursowej na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2022/2023 wyróżnił 18 prac w konkursie Dziekana Wydziału Elektroniki WAT na najlepszą pracę dyplomo­wą w roku akademickim 2022/2023. Zwycięzcy otrzymali statuetki oraz dyplomy z rąk dziekana wydziału prof. dr. hab. inż Ryszarda Szpleta oraz prodziekana ds. kształcenia …

Read more Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Back to top