– Sukcesy studentów

W dniach 7-9 września 2022 r., na Politechnice Warszawskiej odbyły się Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji oraz Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki w formule Multikonferencji Środowiska Tele- i …

Read more Wyróżnienie pracy doktorskiej w Konkursie o nagrodę Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Kamil Olszewski – student IV roku specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa na kierunku elektronika i telekomunikacja zwyciężył w organizowanym po raz siódmy Konkursie o Miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. Organizatorem wydarzenia, odbywającego się w ramach seminarium firm branżowych, jest Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki WAT.

Read more Znamy Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa !

W dniu 22.01.2022 r. Koło Naukowe Elektroników zorganizowało dla studentów Wydziału Elektroniki szkolenie dotyczące Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT).  Program szkoleniowy obejmujący aktualny stan wiedzy w zakresie Internetu Rzeczy obejmował m. in zagadnienia z zakresu:
Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnej technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.  

W kategorii I - za najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu sztucznej inteligencji, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności …

Read more Praca dyplomowa studenta WEL nagrodzona w konkursie MON