– Sukcesy studentów

W dniu 3 października 2023 r. odbyła się centralna inauguracja roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas uroczystości nastąpiło ogłoszenie wyników postępowania konkursowego o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za Najlepszą Pracę Dyplomową dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Kapituła Konkursowa Ekspertów SKW i WAT wyróżniła dwóch absolwentów naszego Wydziału.

Nagrodę II stopnia …

Read more Studenci Wydziału Elektroniki nagrodzeni w konkursie o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

W dniu 3 października 2023 r. odbyła się centralna inauguracja roku akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej. Na inauguracji JM Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK wyróżnił sześciu studentów Nagrodą Rektora za najlepszą pracę dyplomową. Wśród nich znalazło się dwóch studentów Wydziału Elektroniki WAT.

Read more Studenci WEL z głównymi nagrodami Rektora WAT na najlepszą pracę dyplomową

Jak stworzyć SMARTWATCH?

Odpowiedź na to pytanie zna inż. Łukasz Matuszek z Wydziału Elektroniki WAT. Samodzielnie zaprojektował, zbudował i wydrukował, a także zaprogramował miniaturowy system do monitorowania parametrów życiowych człowieka, czyli smartwatch. Jakie funkcje i podzespoły ma to rozwiązanie? Zapraszamy do przeczytania artykułu i poznania #młodegoinnoWATora.

Read more Młody InnoWATor z Wydziału Elektroniki