– Sukcesy studentów

W tegorocznym konkursie Rektora na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT nagrodę III stopnia uzyskał inż. Krzesimir Lewiński za prace pt. Lokalizator osób wykorzystujący systemy GPS oraz LoRA , której opiekunem jest dr inż. Stanisław KONATOWSKI, prof. WAT.  Krzesimir Lewiński to student 5 roku kierunku elektronika i telekomunikacja, specjalność; urządzenia …

Read more Sukces studenta WEL w konkursie Rektora na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT

Rok 2021 w Wydziale Elektroniki to promocja na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego 59 absolwentów studiów na kierunku elektronika i telekomunikacja. Wśród nich znalazło się 5 oficerów nowej specjalności metrologia, którzy zasilą korpus osobowy ogólny.

Metrologia to specjalność, którą reaktywowano w roku 2016 na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. Absolwent tej specjalności to specjalista wysokiej klasy …

Read more Pierwsi absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja – specjalność metrologia

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny organizowany przez Koło Naukowe Energetyków we współpracy z prodziekan ds. studenckich pt. „Energetyka w soczewce” został rozstrzygnięty!

Celem Konkursu było pokazanie zmian polskiej energetyki w świetle otoczenia, w którym funkcjonuje i w które jest wkomponowana tworząc bezpieczną i przyjazną środowisku i ludziom gałąź gospodarki. Tematem Konkursu było wykonanie fotografii ukazującej …

Read more Konkurs fotograficzny Energetyka w soczewce rozstrzygnięty !

Dziekan Wydziału Elektroniki po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji konkursowej na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2020/2021 wyróżnił 18 prac w konkursie Dziekana Wydziału Elektroniki WAT na najlepszą pracę dyplomo­wą w roku akademickim 2020/2021. Zwycięzcy otrzymali statuetki oraz dyplomy z rąk prorektora ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego …

Read more Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Back to top