– Ewelina Majda

Dzięki zaangażowaniu studentów, pracowników i sympatyków  WEL, udało się po raz kolejny z sukcesem zakończyć misję Szlachetnej Paczki. W Szlachetnej Paczce od Wydziału znalazły się m.in. odkurzacz, blender, mop, żelazko, suszarka, środki czystości,  produkty żywnościowe, kosmetyki. Zakup wszystkich darów wsparły środki finansowe, które darczyńcy przekazali do puszki w Wydziale oznaczonej grafiką akcji.

Read more Szlachetna Paczka – podsumowanie

Czy technologia 5G to przyszłość wojska? Według naukowców z Wydziału Elektroniki, ze względu na jej możliwości aplikacyjne oraz na bardzo dużą elastyczność, już wkrótce będzie wykorzystana w niemal każdym obszarze, także na potrzeby armii.
Jak podkreśla dr inż. Paweł Skokowski z Instytutu Systemów Łączności Wydziału Elektroniki WAT, z którym rozmawiał Marcin …

Read more Technologia 5G w zastosowaniach wojskowych

Koło Naukowe Energetyków oraz Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych zaprasza na kolejne seminarium – już 8.12.2022 r. Tym razem tematem seminarium będzie prezentacja pt: SF6 - największe zagrożenie dla klimatu czy jedyna szansa dla energetyki?

Prelegenci: Anna Chroma Mirosław Kuchta

Read more Seminarium pt. “SF6 – największe zagrożenie dla klimatu czy jedyna szansa dla energetyki?”

Prezentowane zestawienie przedstawia wyniki ankietyzacji nauczycieli akademickich będących pracownikami Wydziału Elektroniki  i prowadzących zajęcia w roku akademickim 2021/2022. Ankietę przeprowadzono wśród studentów kierunków Elektronika i Telekomunikacja oraz Energetyka. Studenci wypełniając ankiety oceniają zajęcia nauczyciela akademickiego, w tym między innymi komunikatywność i styl prowadzenia zajęć oraz relację nauczyciel-student. Bardzo dobre wyniki uzyskane w tym …

Read more Ranking najlepiej ocenionych nauczycieli WEL w roku akademickim 2021/2022

Back to top