– Ewelina Majda

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyło się na Wydziale Elektroniki spotkanie z firmą PIT RADWAR S. A. Przybyłych Gości oraz Studentów przywitał Dziekan Wydziału Elektroniki, prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet.  Spotkanie przeznaczone było dla wszystkich studentów Wydziału Elektroniki. Głównym jego celem było ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy i sprawnego poruszania się …

Read more Pracownicy PIT-RADWAR S.A. spotkali się ze studentami WEL

W dniu 22 czerwca  2022 r. w ramach dni otwartych Wydział Elektroniki gościł uczniów XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida. Licealistów przywitał prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT.

Program dnia otwartego był niezwykle ciekawy. W pierwszej kolejności prodziekan ds. studenckich przestawiła ofertę dydaktyczną Wydziału Elektroniki, ze szczególnym …

Read more Dni otwarte na Wydziale Elektroniki

22 czerwca 2022 roku studenci drugiego roku kierunku energetyka uczestniczyli w wycieczce technicznej zorganizowanej przez nasz Wydział. Celem wyjazdu było poznanie układów zasilająco – rozdzielczych należących i eksploatowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Studenci poznali układy technologiczne zabezpieczeń zwarciowych oraz układy izolacyjne i pomiarowe linii wysokich napięć.

Read more Studenci kierunku energetyka z wizytą w PSE S.A.

Back to top