Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr. hab. inż. Jacek Jakubowski prof. WAT

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski.
 • dr inż. Ewelina Majda-Zdancewicz
 • dr inż. Michał Wiśnios
 • dr inż. Tomasz Ciechulski
 • mgr inż. Jolanta Chmielińska
 • mgr inż. Kamila Białek
 • mgr inż. Fabian Gil

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Pomiary i analiza biosygnałów.
 • Diagnostyka medyczna.
 • Biometria głosu i obrazu twarzy.
 • Technologia MIR – wybrane zagadnienia.

Bieżące prace badawcze:

 • GB MON/13-996 Innowacyjne metody i algorytmy diagnostyki medycznej (zadanie w ramach Grantu Badawczego MON).