Decyzje i zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego


Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 69/RKR/2022 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni oraz organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 w związku z przedsięwzięciami mającymi
na celu zapobieganie i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 

Decyzje i zarządzenia Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego


Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego 7/WEL/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia norm i normatywów procesu dydaktycznego.

Wytyczne Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WEL/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. określające zasady odbywania na Wydziale Elektroniki praktyki zawodowej przez doktorantów Szkoły Doktorskiej.