Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr hab. inż. Leszek NOWOSIELSKI, prof. WAT

 • prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI
 • ppłk dr inż. Marek BUGAJ
 • dr inż. Rafał PRZESMYCKI
 • mgr inż. Bartosz DUDZIŃSKI
 • mgr inż. Kazimierz PIWOWARCZYK

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Kompatybilność elektromagnetyczna.
 • Propagacja fal elektromagnetycznych.
 • Systemy antenowe.

Bieżące prace badawcze:

 • 2013–2022 NCBR, Umowa nr DOBR/0001/RON/ID1/2013 (PBR/25-091/2013/WAT), projekt niejawny, kr. ROTOR;
 • 2015–2023 OPI, Umowa nr PIB POIR.04.02.00-02-A007/16-00 (FSV/42-300/2015/WAT), „Polska Sieć Laboratoriów EMC” kr. EMC-LabNet;
 • 2021 WAT (UGB/22-853/2021/WAT), „Anteny tekstroniczne do łączności w systemie 5G - Wpływ właściwości podłoża na parametry anten”;
 • 2022 WAT (UGB/22-741/2022/WAT), „Pomiar parametrów elektrycznych materiałów stałych metodą odbiciową i metodą wolnej przestrzeni w paśmie milimetrowym”;
 • 2023 WAT (UGB/22-859/2023/WAT), „Analiza kompatybilności elektromagnetycznej pomiędzy systemami DVB-T2 i 4G/5G w paśmie częstotliwości 700 MHz”;