Skład zespołu:

Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Marian WNUK

  • prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI
  • dr hab. inż. Leszek NOWOSIELSKI, prof. WAT
  • ppłk dr inż. Marek BUGAJ
  • dr inż. Rafał PRZESMYCKI
  • mgr inż. Kazimierz PIWOWARCZYK

Główne kierunki działalności zespołu:

Kompatybilność elektromagnetyczna.
Propagacja fal elektromagnetycznych.
Systemy antenowe.