Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr hab. inż. Leszek NOWOSIELSKI

  • prof. dr hab. inż. Roman KUBACKI
  • ppłk dr inż. Marek BUGAJ
  • dr inż. Rafał PRZESMYCKI
  • mgr inż. Kazimierz PIWOWARCZYK
  • mgr inż. Bartosz DUDZIŃSKI (SDR WAT)

Główne kierunki działalności zespołu:

  • Kompatybilność elektromagnetyczna.
  • Propagacja fal elektromagnetycznych.
  • Systemy antenowe.

Bieżące prace badawcze:

  • OPI PIB POIR.04.02.00-02-A007/16-00 (FSV 42 300) „Polska Sieć Laboratoriów EMC” EMC-LabNet;