Projekty zrealizowane i zakończone na Wydziale Elektroniki WAT
od listopada 2009 r.

(o budżecie przekraczającym 40 000 zł - stan z września 2017)

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2017-03-27 2020-03-27 European Defense Agency Europejskie projekty badawczo-techniczne Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek jako europejski lider projektu;

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów jako polski lider konsorcjum:

 • Augmenti AS, Innherredsveien
 • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
 • Consortia Electronica Sp. z o.o
 • Advanced Protection Systems Sp.z o.o
 • Wydział Mechaniczny WAT
 • Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2016-12-29 2023-02-28 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2014-12-30 2021-12-29 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Wydział Elektroniki WAT jako lider konsorcjum:

 • Kubara Lamina S.A.
 • MESKO S. A.
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
 • PIT - RADWAR S.A.
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
 • Politechnika Wrocławska
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Kraków

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2015-12-22 2020-09-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Wydział Elektroniki WAT jako lider konsorcjum:

 • PIT - RADWAR S.A.
 • Politechnika Wrocławska
 • Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2016-12-15 2019-12-14 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2013-12-23 2020-02-18 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych ,,OBRUM,, sp. z o.o. jako lider konsorcjum:

 • Przemysłowy lnstytut Automatyki i Pomiarów
 • Politechnika Warszawska
 • Wojskowa Akademia Techniczna:
  • Wydział Elektroniki
  • Wydział Mechaniczny
 • Politechnika śląska
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2013-12-23 2019-12-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa RADMOR S.A. jako lider konsorcjum:

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
 • Transbit Sp. z o.o.
 • Wydział Elektroniki WAT;
 • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej WEL WAT
 • Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-12-19 2018-06-18 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa PIT - RADWAR S.A. jako lider konsorcjum:

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2015-07-01 2017-12-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-12-19 2017-12-18 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa PIT - RADWAR S.A.jako lider konsorcjum:

 • Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2007-05-21 2017-10-20 Departament Polityki Zbrojeniowej MON Projekt badawczy

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2015-08-28 2017-07-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt badawczy

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-09-01 2017-07-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa PIT - RADWAR S.A.jako lider konsorcjum:

 • Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2013-12-23 2017-04-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa Wydział Mechaniczny WAT jako lider konsorcjum:

 • Instytut Optoelektroniki WAT
 • Wydział Elektroniki WAT
 • Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
 • Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A.
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego Kraków

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2013-12-23 2016-12-22 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2013-12-20 2016-06-19 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-12-01 2016-05-30 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych

Wydział Elektroniki WAT jako lider konsorcjum:

WB Electronics S.A.

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2014-05-01 2016-04-30 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2015-07-10 2016-03-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Praca badawcza

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2015-07-10 2016-03-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Praca badawcza

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-12-19 2015-12-18 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2015-09-25 2015-11-06 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Praca badawcza

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-11-01 2015-10-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2009-03-01 2015-09-30 Unia Europejska Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-08-22 2015-08-21 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-12-01 2015-05-31 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Innotech

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2011-12-07 2014-12-06 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 konkurs projektów badawczych - OPUS

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-10-01 2013-11-30 European Defense Agency Europejskie projekty badawczo-techniczne

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-11-24 2013-11-23 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 39 konkurs projektów badawczych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2011-04-15 2013-04-14 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki 40 konkurs projektów badawczych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-11-29 2013-03-28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 Konkurs, Program Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Wydział Elektroniki WAT jako lider konsorcjum:

AM Technolgies

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-09-09 2013-03-08 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 39 konkurs projektów badawczych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-12-10 2012-12-09 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 Konkurs, Program Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-12-08 2012-12-07 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 Konkurs, Program Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-02-10 2012-11-30 European Defense Agency Europejskie projekty badawczo-techniczne

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-06-01 2012-11-30 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dofinansowanie projektu międzynarodowego "ICAR"

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-11-24 2012-11-23 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 Konkurs, Program Badań na Rzecz Obronności

i Bezpieczeństwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-12-23 2012-11-02 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt badawczy

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-06-26 2012-10-01 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Projekt badawczy

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-08-23 2012-08-22 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11 Konkurs, Program Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-08-19 2012-08-18 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 11 Konkurs, Program Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-08-18 2012-08-17 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 11 Konkurs, Program Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2009-11-04 2012-05-03 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 37 konkurs projektów badawczych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-03-10 2012-03-09 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 38 konkurs projektów badawczych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2009-12-21 2011-12-20 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 konkurs projektów badawczych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2009-12-17 2011-12-16 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 konkurs projektów badawczych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2009-12-14 2011-12-13 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 9 konkurs projektów badawczych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-04-08 2011-10-07 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 38 konkurs projektów badawczych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2012-12-01 2011-09-16 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 38 konkurs projektów badawczych

Wydział Elektroniki WAT

Data rozpoczęcia Termin zakończenia Instytucja finansująca Nazwa programu Jednostki realizujące
2010-01-01 2010-12-31 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dofinansowanie projektu międzynarodowego "WOLF"

Wydział Elektroniki WAT