Zakład w obecnym kształcie powstał w 2002 roku, w wyniku przekształcenia Zakładu Radiokomunikacji i Walki Radioelektronicznej. Zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze realizuje tu obecnie 27 osób, w tym 6 profesorów, 10 doktorów, 5 magistrów inżynierów, 1 inżynier i 4 techników. W wyżej wymienionym gronie znajdziemy 8 żołnierzy zawodowych. Kierownikiem zakładu jest dr hab. inż. Jarosław MICHALAK, prof. WAT.

Zakład ma charakter dydaktyczno-naukowy i dysponuje bogatą bazą sprzętową, wykorzystywaną zarówno do realizacji procesu dydaktycznego jak i prac badawczych.

Do podstawowych zadań dydaktycznych realizowanych w Zakładzie Radiokomunikacji należy kształcenie cywilnych i wojskowych studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Ponadto w zakładzie realizowane są stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.

Szeroko zakrojona działalność naukowo-badawcza pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu bazy laboratoryjnej oraz znajduje odzwierciedlenie we wdrożeniach, patentach i publikacjach.

Kierownik zakładu:
dr hab inż. Jarosław Michalak, prof. WAT

bud. 47 pok. 105
tel. +48 261 839 210
e-mail: jaroslaw.michalak@wat.edu.pl