Skład zespołu:

Kierownik zespołu: płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT

  • płk dr inż. Jarosław BUGAJ
  • ppłk dr inż. Mariusz BEDANRCZYK
  • kpt mgr inż. Jarosław WOJTUŃ
  • płk rez. mgr inż. Ryszard BERENT
  • chor. Wojciech GŁĄBIKOWSKI
  • dr inż. Leszek KACHEL
  • mgr inż. Paweł KACZMAREK
  • mgr inż. Rafał SZADKOWSKI

Główne kierunki działalności zespołu:

Systemy walki elektronicznej.
Systemy zakłócania i namierzania radiowego.
Systemy łączności satelitarnej.
Przetwarzanie sygnału akustycznego, mowy, obrazów nieruchomych i ruchomych.
Ochrona zasobów i łączy w systemach telekomunikacyjnych.
Systemy ukrywania danych - znakujące i steganograficzne.