Skład zespołu:

Kierownik zespołu: płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT

 • płk dr inż. Jarosław BUGAJ
 • ppłk dr inż. Mariusz BEDANRCZYK
 • mgr inż. Ryszard BERENT
 • dr inż. Leszek KACHEL
 • mgr inż. Paweł KACZMAREK
 • mgr inż. Marta BISTROŃ
 • mgr inż. Rafał SZADKOWSKI
 • Jan SMYCZYŃSKI
 • por. mgr inż. Przemysław ŚCIBIOREK (studia III st.)
 • ppor. mgr inż. Dawid KUKLIŃSKI (SDR WAT)
 • ppor. mgr inż. Jakub KOWALSKI (SDR WAT)
 • ppor. mgr inż. Mateusz MIKULSKI (SDR WAT)
 • ppor. mgr inż. Sebastian SZCZUREK (SDR WAT)
 • ppor. mgr inż. Tomasz WALCZYNA (SDR WAT)
 • mgr inż. Paweł DUSZEJKO (SDR WAT)
 • mgr inż. Bartłomiej KULIK (SDR WAT)
 • mgr inż. Adam OLESIŃSKI (SDR WAT)

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Systemy walki elektronicznej.
 • Systemy zakłócania i namierzania radiowego.
 • Systemy łączności satelitarnej.
 • Przetwarzanie sygnału akustycznego, sygnału  mowy, obrazów nieruchomych i ruchomych.
 • Ochrona zasobów i łączy w systemach telekomunikacyjnych.
 • Systemy ukrywania danych – znakujące i steganograficzne.
 • Zastosowanie metod Sztucznej Inteligencji w systemach telekomunikacyjnych.

Bieżące prace badawcze

 • EDA (PUM/09-234/2021/WAT) „Taktyczne sieci zdefiniowane programowo” SOFTANET (Software Defined Taktical and Theatre Network);
 • NCBiR CYBERSECIDENT/381319/II/NCBR/2018 (PPFNF/17-221/2018/ WAT) „Federacyjny system wykrywania i reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni” DETRES;
 • NCBiR DOB-BIO9/19/01/2018 (PPFNF/17-493/2018/WAT) „Zaawansowana analiza zasobów Internetu wspomagająca wykrywanie grup przestępczych” AIsearcher;
 • NCBiR DOB-BIO9/29/04/2018 (PPFNF/17-486/2018/WAT) „Szerokopasmowy rejestrator radiokomunikacyjny” Szerszeń;
 • NCBiR DOB-BIO10/05/03/2019 (PPFNF/17-318/2018/WAT) „Teleinformatyczny moduł wspomagania identyfikacji ofiar katastrof i ataków terrorystycznych” IDVictim;
 • NCBiR DOB-SZAFIR /05/A/027/01/2021 (PPFNF/17-205/2021/WAT) „Opracowanie technologii transmisji danych i budowa Modemu MF-TDMA do bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych w systemach łączności VSAT” SatBIT;