Skład zespołu:

Kierownik zespołu: płk dr hab. inż. Zbigniew PIOTROWSKI, prof. WAT

 • ppłk dr inż. Mariusz BEDNARCZYK
 • dr inż. Leszek KACHEL
 • ppor. mgr inż. Tomasz WALCZYNA
 • mgr inż. Paweł KACZMAREK
 • mgr inż. Marta BISTROŃ
 • mgr inż. Gabriel JEKATERYŃCZUK
 • mgr inż. Rafał SZADKOWSKI
 • Jan SMYCZYŃSKI
 • por. mgr inż. Przemysław ŚCIBIOREK (SDR WAT)
 • ppor. mgr inż. Dawid KUKLIŃSKI (SDR WAT)
 • ppor. mgr inż. Mateusz MIKULSKI (SDR WAT)
 • ppor. mgr inż. Sebastian SZCZUREK (SDR WAT)
 • ppor. mgr inż. Adrian MALIK (SDR WAT)
 • mgr inż. Paweł DUSZEJKO (SDR WAT)
 • mgr inż. Bartłomiej KULIK (SDR WAT)
 • mgr inż. Adam OLESIŃSKI (SDR WAT)

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Systemy walki elektronicznej.
 • Systemy zakłócania i namierzania radiowego.
 • Systemy łączności satelitarnej.
 • Przetwarzanie sygnału akustycznego, sygnału mowy, obrazów nieruchomych i ruchomych.
 • Ochrona zasobów i łączy w systemach telekomunikacyjnych.
 • Systemy ukrywania danych – znakujące i steganograficzne.
 • Zastosowanie metod Sztucznej Inteligencji w systemach telekomunikacyjnych.

Bieżące prace badawcze

 • 2021–2024 EDA Cat. B Project, Contract No. B1520IAP4 GP (PUM/09-234/2021/WAT), „Taktyczne sieci zdefiniowane programowo” kr. SOFTANET (SOFtware defined TAktical and theatre NETwork);
 • 2022–2025 EDA Cat. B Project, Contract No. B.PRJ.RT.978 (PUM/09-339/2022/WAT), „Łączność i systemy radarowe wzmocnione sztuczną inteligencją w warunkach wojny elektronicznej” kr. CRAI 1 (Communications and Radar systems hardened with Artificial Intelligence in a contested electronic warfare environment);
 • 2022–2025 EDA Cat. B Project, Contract No. B.PRJ.RT.832 (PUM/09- 027/2022/WAT), “Łączność dalekiego zasięgu” kr. LoRaCo (Long Range Communications);
 • 2018–2021 NCBiR, Umowa nr CYBERSECIDENT/381319/II/NCBR/2018 (PPFNF/17-221/2018/ WAT) „Federacyjny system wykrywania i reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni” kr. DETRES;
 • 2018–2021 NCBiR, Umowa nr DOB-BIO9/19/01/2018 (PPFNF/17-493/2018/WAT), „Zaawansowana analiza zasobów Internetu wspomagająca wykrywanie grup przestępczych” kr. AIsearcher;
 • 2018–2022 NCBiR, Umowa nr DOB-BIO9/29/04/2018 (PPFNF/17-486/2018/WAT), „Szerokopasmowy rejestrator radiokomunikacyjny” kr. Szerszeń;
 • 2018–2022 NCBiR, Umowa nr DOB-BIO10/05/03/2019 (PPFNF/17-318/2018/WAT), „Teleinformatyczny moduł wspomagania identyfikacji ofiar katastrof i ataków terrorystycznych” kr. IDVictim;
 • 2021–2024 NCBiR, Umowa nr DOB-SZAFIR /05/A/027/01/2021 (PPFNF/17-205/2021/WAT), „Opracowanie technologii transmisji danych i budowa Modemu MF-TDMA do bezpiecznego i niezawodnego przesyłania danych w systemach łączności VSAT” kr. SatBIT;
 • 2021 WAT (UGB/22-854/2021/WAT), „Aplikacje wybranych technik informatyki, łączności i rozpoznania w obszarach cywilnych i wojskowych”;
 • 2022 WAT (UGB/22-742/2022/WAT), „Metody osadzania i ekstrakcji znaku wodnego oraz metody agregacji i analizy widmowej z wykorzystaniem sieci neuronowych”;
 • 2023 WAT (UGB/22-864/2023/WAT), „Metody osadzania i ekstrakcji znaku wodnego oraz metody agregacji i analizy widmowej z wykorzystaniem sieci neuronowych”;