Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr hab. inż. Waldemar SUSEK, prof. WAT

 • prof. dr hab. inż. Bronisław STEC
 • dr hab. inż. Zenon SZCZEPANIAK
 • ppłk dr inż. Mirosław CZYŻEWSKI
 • dr inż. Andrzej DUKATA
 • dr inż. Adam RUTKOWSKI
 • dr inż. Adam SŁOWIK
 • mgr inż. Michał KNIOŁA
 • mgr inż. Patrycja POMARAŃSKA
 • mgr inż. Tomasz ROGALA
 • mgr inż. Hubert STADNIK (doktorant)
 • ppor. mgr inż. Konrad WRÓBEL (doktorant)

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Odbiorniki i nadajniki mikrofalowe.
 • Systemy rozpoznania radioelektronicznego.
 • Radary szumowe i harmoniczne.
 • Termografia mikrofalowa.
 • Przetwarzanie analogowe i cyfrowe sygnałów pasma mikrofalowego.
 • Innowacyjne struktury metamateriałowe układów mikrofalowych

Bieżące prace badawcze:

 • UGB 849 Teoria i technika mikrofalowa w radiolokacji i rozpoznaniu
 • Grant Badawczy MON (GBMON/13-996/201) Badania podstawowe w obszarze technologii sensorowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod przetwarzania danych.
 • DOB-SZAFIR/04/A/002/01/2021  (PPFNF/17-175/2021/WAT) Mikrofalowy układ formowania wiązki antenowej systemów detekcji i niszczenia BSL wykorzystujący technologię metamateriałową (MUFCA)
 • DOB-SZAFIR/09/A/010/01/2021 (PPFNF/17-163/2021/WAT) Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne (MILGEOMED)
 • PBU-040, „Głowica radarowa do pomiaru parametrów środowiskowych przegrody budowlanej z wykorzystaniem szerokopasmowych sygnałów mikrofalowych” na podstawie umowy pomiędzy WAT i firmą AQUAPOL (w ramach projektu finansowanego przez NCBiR)
 • DOBR/0040/R/ID1/2012/03 (PBR-328), „Opracowanie prototypu radaru wielofunkcyjnego kierowania ogniem ze skanowaniem fazowym wiązki w dwóch płaszczyznach dla zestawu rakietowego OP krótkiego zasięgu (ZROP-KZ), kryptonim NAREW”,
 • Nr 0 ROB 0029 02, „Mobilna, trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna dalekiego zasięgu pracująca w paśmie L”, kryptonim WARTA