Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych pod obecną nazwą istnieje od 2005 roku (powstał w wyniku restrukturyzacji Zakładu Miernictwa Elektronicznego).

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną przede wszystkim na potrzeby Wydziału Elektroniki, ale również dla Instytutu Optoelektroniki oraz Wydziału Cybernetyki na wybranych kierunkach Informatyka i Informatyka w Medycynie. Zakład na kierunku Elektronika profiluje własną specjalność Systemy Informacyjno-Pomiarowe oraz prowadzi szeroką działalność naukowo-badawczą zakresie nauki i techniki związanej z profilem zakładu oraz prowadzonej specjalności.

W Zakładzie zatrudnionych jest obecnie 12 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (3 profesorów, 2 doktorów, 7 magistrów inżynierów (w tym dużą liczba - 3 doktorantów)) oraz 2 pracowników inżynieryjno-technicznych.

Kierownik Zakładu
dr inż. Rafał BIAŁEK

bud. 100 pok. 80
tel. +48 261 839 768
e-mail: rafal.bialek@wat.edu.pl