dr inż. Rafał Białek


bud. 100 pok. 53
tel. +48 261 837 937
e-mail: rafal.bialek@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2021- Adiunkt (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2020 - Doktorat (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2015 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2014 - Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2010 - Dyplom technika elektronika (Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce)

Działalność dydaktyczna


 • Miernictwo elektroniczne
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Systemy pomiarowe
 • Systemy interfejsów
 • Elementy i moduły systemów pomiarowych
 • Wprowadzenie do metrologii
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Pomiary i analiza biosygnałów

Działalność badawcza


 • Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • Analiza i przetwarzanie sygnałów
 • Układy  energoelektroniczne
 • Układy mikroprocesorowe i analogowe


mgr inż. Robert Berczyński


bud. 100 pok. 52
tel. +48 261 837 769
e-mail: robert.berczynski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 10.2016  Pełnomocnik dyr. ISE ds. informatyzacji
 • od 10.2011 - asystent (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2011 - Dyplom magistra inżyniera (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2011 - Stopień nauczyciela kontraktowego (Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie)
 • 2011 - Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kijowska 3 w Warszawie)
 • 2010 - 2013 - Nauczyciel przedmiotów zawodowych (Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie)
 • 2010 - Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2006 - Dyplom technika elektronika (Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie)

Działalność dydaktyczna


 • Lokalne sieci komputerowe
 • Miernictwo elektroniczne
 • Oprogramowanie systemów pomiarowych
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Rozproszone systemy pomiarowe
 • Sieci komputerowe i bazy danych
 • Systemy interfejsów w technice pomiarowej
 • Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
 • Technika komputerów wbudowanych
 • Technika obliczeniowa i symulacyjne / Symulacja i projektowanie układów
 • Wzorce pomiarowe / Źródła sygnałów wzorcowych
 • Zastosowania baz danych

Działalność badawcza


 • Systemy pomiarowe układów elektronicznych
 • Systemy pomiarowe układów energetycznych
 • Badania zjawisk w aparatach energoelektrycznych
 • Symulacja analogowych układów elektronicznych
 • Systemy nagłośnienia i elektroakustyki

mgr inż. Jolanta Chmielińska


bud. 100 pok. 64
tel. +48 261 837 626
e-mail: jolanta.pacan@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2012 - Dyplom magistra inżyniera na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (WAT)
 • 2011 - Dyplom inżyniera na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (WAT)

Działalność dydaktyczna


 • Podstawy metrologii
 • Podstawy pomiarów elektrycznych
 • Miernictwo elektroniczne
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Sieci neuronowe
 • Graficzne środowiska programowania systemów pomiarowych

Działalność badawcza


 • Przetwarzanie obrazów na potrzeby identyfikacji tożsamości i diagnostyki medycznej


dr inż. Tomasz Ciechulski


bud. 100 pok. 52
tel. +48 261 837 769
e-mail: tomasz.ciechulski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2017 – doktorat WAT
 • 2012 – magister inżynier elektronik WAT

Działalność dydaktyczna


 • Wprowadzenie do metrologii
 • Miernictwo elektroniczne
 • Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • Czujniki i przetworniki
 • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
 • Pomiary precyzyjne
 • Systemy rozproszone
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Telematyka i systemy telematyczne

Działalność badawcza


 • Sieci neuronowe
 • Deep Learning
 • Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji


por. mgr inż. Fabian Gil


bud. 100 pok. 65
tel. +48 261 837 123
e-mail: fabian.gil@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2021 – Inżynier (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2019-2021 – Dowódca plutonu (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2019 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna) Specjalność: radioelektroniczne urządzenia pokładowe
 • 2018 - Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna), Specjalność: radioelektroniczne urządzenia pokładowe

Działalność dydaktyczna


 • Analogowe układy elektroniczne
 • Elementy półprzewodnikowe
 • Zastosowanie baz danych

Działalność badawcza


 • Inżynieria biomedyczna
 • Sztuczna inteligencja w zastosowaniach medycznych

Publikacje:dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. WAT


bud. 45 pok. 105
tel. +48 261 837 446
e-mail: jacek.jakubowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 2020 – prodziekan na Wydziale Elektroniki ds. kształcenia i rozwoju (WAT)
 • 2014-2016 – Dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych (WAT)
 • od 2014 profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • 2014 – habilitacja w zakresie metrologii i cyfrowego przetwarzania sygnałów (WAT)
 • 2001-2014 – adiunkt w Zakładzie Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WAT)
 • 2000 – doktorat w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów (WAT)
 • 1994-2001 – asystent (WAT)
 • 1993 – magister inżynier elektronik (WAT)

Działalność dydaktyczna


 • Miernictwo elektroniczne (studia I stopnia)
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (studia I stopnia, studia doktoranckie)
 • Komputerowa eksploracja danych (studia II stopnia)
 • Wprowadzenie do metrologii (studia I stopnia)
 • Przetwarzanie sygnałów biometrycznych (studia I stopnia)
 • Sterowniki i komputery wbudowane (studia I stopnia)
 • Analiza danych eksperymentalnych wspomagana komputerowo (studia doktoranckie)
 • Podstawy matematyczne analizy wyników eksperymentu (kurs doskonalący dla MON)
 • Techniki deep learningu (studia II stopnia, w przygotowaniu)

Działalność badawcza


 • Pomiary przepływu cieczy metodą elektromagnetyczną
 • Eksploracja wielowymiarowych danych eksperymentalnych (data mining)
 • Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów i obrazów
 • Uczenie maszynowe


mgr inż. Krzysztof Kocoń


bud. 100 pok. 80
tel. +48 261 839 768
e-mail: krzysztof.kocon@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2002 - starszy wykładowca, WAT
 • 1988 - asystent, WAT
 • 1986 - inżynier, WAT
 • 1985 - dowódca plutonu, 25. pułk łączności, Twierdza Modlin
 • 1979 – 1985 - studia w WAT

Działalność dydaktyczna


 • Środowiska programowe w systemach pomiarowych
 • Podstawy metrologii
 • Elementy i moduły systemów pomiarowych
 • Graficzne środowiska programistyczne
 • Oprogramowanie systemów pomiarowych
 • Podstawowe pojęcia metrologii
 • Systemy interfejsów w technice pomiarowej
 • Badanie modułów konstrukcyjnych elektronicznych przyrządów pomiarowych
 • Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • Systemy interfejsów
 • Graficzne środowiska programowania systemów pomiarowych
 • Miernictwo elektroniczne
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Podstawy pomiarów elektrycznych

mgr Marcin Królak


bud. 100 pok. 80
tel. +48 261 839 768
e-mail: marcin.krolak@wat.edu.pl


dr hab. inż. Marek Kuchta, prof. WAT


bud. 100 pok. 79
tel. +48 261 837 585
e-mail: marek.kuchta@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2022 - profesor uczelni
 • 2014 - doktor habilitowany WAT
 • 2013-2022 Kierownik Zakładu Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • 1998 - doktorat WAT
 • 1989 - asystent
 • 1992 - starszy asystent
 • 2002 - adiunkt
 • 1987 - magister inżynier elektronik WAT

Działalność dydaktyczna


 • Obwody i Sygnały Elektryczne
 • Metrologia
 • Miernictwo Elektroniczne
 • Seminaria dyplomowe

Działalność badawcza


 • Pomiary i modelowanie bioukładów.
 • Pomiary i modelowanie parametrów i sygnałów EM.


mgr inż. Grzegorz Nitecki


bud. 100 pok. 84
tel. +48 261 837 167
e-mail: grzegorz.nitecki@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2015 - Starszy wykładowca WAT
 • 2007 - Wykładowca WAT
 • 1990 - Asystent nauk.-dyd, WAT
 • 1988 - Inżynier zespołu pracowników inż.-tech. WAT
 • 1987 - Inżynier zautomatyzowanego systemu dowodzenia, Batalion Radiotechniczny Słupsk
 • 1987 - Magister inżynier elektronik WAT

Działalność dydaktyczna


 • Współczesne procesory
 • Technika komputerów wbudowanych
 • Procesory sygnałowe
 • Podstawy pomiarów elektrycznych
 • Wprowadzenie do metrologii
 • Miernictwo elektroniczne
 • Metrologia i systemy pomiarowe
 • Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • Telematyka i systemy telematyczne

Działalność badawcza


 • Pomiary bioukładów
 • Pomiary sygnałów EM

Publikacje:prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski


bud. 100 pok. 79
tel. +48 261 837 585
e-mail: sto@iem.pw.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1995 - Profesor WAT (początek pracy na WAT)
 • 1995 - Profesor PW
 • 1995 - Tytuł profesora
 • 1981 - Habilitacja PW
 • 1975 - Doktor inżynier PW
 • 1972 - Magister inżynier elektryk PW

Działalność dydaktyczna


 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Sieci neuronowe
 • Modelowanie układów dynamicznych
 • Metody eksploracji danych
 • Circuits and systems (zajęcia w języku polskim i angielskim)

Działalność badawcza


 • Sieci neuronowe i ich zastosowania w klasyfikacji i regresji.
 • Głębokie uczenie
 • Uczenie maszynowe.
 • Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii biomedycznej

dr inż. Janusz Wawer


bud. 100 pok. 84
tel. +48 261 837 167
e-mail: janusz.wawer@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1972 – mgr inż. na Wydziale Chemii i Fizyki Technicznej. Specjalność: fizyka jądra atomowego.
 • 1972 – asystent w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 • 2000 – starszy asystent w ISE WEL WAT
 • 2002 -  starszy wykładowca w ISE WEL WAT
 • 2008 - doktorat (WAT). Specjalność:  Optoelektronika.

Działalność dydaktyczna


 • Podstawy energetyki jądrowej
 • Miernictwo elektroniczne
 • Miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
 • Podstawy pomiarów elektrycznych
 • Pomiary i metody pomiarowe
 • Czujniki i przetworniki
 • Wprowadzenie do metrologii
 • Podstawy kalibracji aparatury pomiarowej
 • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
 • Wzorce wielkości
 • Metrologia prawna
 • System zarządzania w laboratoriach metrologicznych
 • Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
 • Źródła sygnałów wzorcowych

Działalność badawcza


 • Badania laserowo-plazmowych źródeł promieniowania na potrzeby mikroskopii laserowej
 • Badania dotyczące systemów lokalnej ochrony antyterrorystycznej

Dariusz Wojciechowski


bud. 100 pok. 032
tel. +48 261 839 077
e-mail: dariusz.wojciechowski@wat.edu.pl