Skład zespołu:

Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Marian Wnuk

 • płk dr inż. Jarosław BUGAJ
 • ppłk dr inż. Tomasz ORŻANOWSKI
 • mgr inż. Rafał NOGŁY (SDR WAT)
 • mgr inż. Mateusz GAJOWNICZEK (SDR WAT)
 • mgr inż. Konrad SZCZEPANKIEWICZ (SDR WAT)

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Technika antenowa w tym anteny inteligentne.
 • Modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych.
 • Kompatybilność elektromagnetyczna.
 • Łączność satelitarna.

Bieżące prace badawcze:

 • 2022 WAT (UGB/22-738/2022/WAT), „Nowoczesne anteny w zdalnych systemach biometrycznych” (Modern antennas in remote biometric systems);
 • 2023 WAT (UGB/22-862/2023/WAT), „Nowoczesne anteny szerokopasmowe w systemach wojskowych” (Modern broadband antennas in military systems);