Wydział Elektroniki

Wojskowa Akademia Teczniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Sekretariat Dziekana

tel. +48 261 839 050
fax +48 261 839 444

sekretariat.wel@wat.edu.pl