Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr. hab. inż. Zbigniew Watral prof. WAT

 • dr inż. Wiktor Olchowik
 • dr inż. Marek Suproniuk
 • dr inż. Bogdan Perka
 • mgr inż. Piotr Paziewski
 • mgr inż. Karol Piwowarski

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Układy do konwersji i transformacji energii elektrycznej.
 • Alternatywne układy zasilania na bazie OZE.
 • Fotowoltaiczne układy zasilania.
 • Łączniki elektroenergetyczne.
 • Diagnostyka sieci i instalacji elektroenergetycznych.
 • Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej

Bieżące prace badawcze:

 • UGB 850/2021 Wykorzystanie współczesnych narzędzi pomiarowych i metod przetwarzania danych na potrzeby bezpieczeństwa systemów.