Zakład Techniki Cyfrowej powstał w 1969r. jako samodzielna Katedra Technologii Elektronowej i Mikroelektroniki. Od tamtej pory kilkukrotnie ulegał restrukturyzacji, zmieniała się jego nazwa i miejsce w strukturze WAT. Aktualnie wiodącą specjalnością Zakładu są nowe metody pomiarowe i rozwiązania techniczne w zakresie precyzyjnej metrologii czasu realizowanej z rozdzielczością pikosekundową. Do najważniejszych obszarów zastosowań takich pomiarów należą dalmetria laserowa (systemy kierowania ogniem), nawigacja satelitarna (systemy określania pozycji i namierzania) oraz identyfikacja parametrów torów transmisyjnych (systemy transmisji danych). Wykonane w Zakładzie urządzenia reprezentują najwyższy światowy poziom, znajdując uznanie zarówno w krajowych jak i zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych (np. CBK PAN, BIPM Francja, PTB Niemcy, USNO USA), a także na targach i wystawach specjalistycznych. Najważniejsze opracowania propagowane są w formie publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i referatów na liczących się konferencjach zagranicznych i krajowych. Realizowane obecnie układy i urządzenia pomiarowe wykonywane są głównie z zastosowaniem najnowszych technologicznie cyfrowych układów programowalnych. Laboratorium badawcze Zakładu jest wyposażone w precyzyjną i zaawansowaną technologicznie aparaturę badawczą.

Kierownik zakładu
ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ

bud. 45 pok. 122
tel. +48 261 839 016
e-mail: tadeusz.sondej@wat.edu.pl