DPZ/EUREKA-1/2041/2013
European Initiative EUREKA

LEGAL TIME DISTRIBUTION SYSTEM
System Dystrybucji Czasu Urzędowego


Aim of the project

The project Legal Time Distribution System (LTDS) aims at the development of a new technology and supporting hardware and software to disseminate, using Galileo/GPS and NTP servers, legal time with certified means such as to satisfy all the provisions of law.

Proposal of LTDS is based on the use of:

 1. a local clock(s) at the user premises,
 2. the CV (common view) technique, relied on Galileo/GPS signals, to transfer accurate time and compare the legal time scale with the user time scale,
 3. the Internet certified time dissemination, in the form of the NTP protocol, to validate the time transfer via the CV technique.

Main parts of the system

PBS1/B3/3/2012
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

URZĄDZENIA METROLOGICZNE WYSOKICH TECHNOLOGII DO POMIARÓW I GENERACJI ODCINKA CZASU Z PIKOSEKUNDOWĄ PRECYZJĄ


Celem projektu jest opracowanie kompletnego zestawu urządzeń do pomiaru, generacji i dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości. Urządzenia opierać się będą na najnowszych metodach pomiarowych oraz będą zbudowane z nowoczesnych komponentów elektronicznych.

Termin realizacji: 11.2012-10.2015
Kwota: 1,93 mln zł

Wykonawcy: Konsorcjum WAT i KenBIT

Efekty

Zespół badawczy ZTC ITK WEL, realizując projekt badawczy w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR, opracował unikalny, wielofunkcyjny i zaawansowany technologicznie system do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości.

Efektem realizacji projektu jest opracowanie unikatowego, zaawansowanego technologicznie, autonomicznego systemu wysokorozdzielczej metrologii czasu i częstotliwości, w skład którego wchodzą:

Wielokanałowy licznik czasu i częstotliwości MTC 108

Precyzyjny generator odcinków czasu TIG 101

Programowalny dystrybutor sygnałów PDA 0816D

Opracowany system umożliwia przede wszystkim

1 wytwarzanie wzorcowych odcinków czasu w szerokim zakresie;

2 jednoczesne wysokorozdzielcze pomiary odcinków czasu pomiędzy sygnałami z wielu źródeł;

3 precyzyjne pomiary częstotliwości;

4 określenie stabilności źródeł częstotliwości, w szczególności atomowych źródeł referencyjnych;

5 dystrybucję wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości, elektrycznych i optycznych, do wielu odbiorników.

Opracowany system jest obecnie jedynym na świecie kompletnym i zunifikowanym zestawem do metrologii czasu i częstotliwości o tak wysokich parametrach (m.in. pikosekundowej precyzji) i szerokiej funkcjonalności. Głównym obszarem zastosowań systemu są laboratoria zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją wzorcowych sygnałów czasu i częstotliwości. Jednakże każde z urządzeń może pracować niezależnie, co znacznie rozszerza zakres potencjalnych zastosowań między innymi w wielu dziedzinach nauki (fizyka jądrowa, astronomia, geodezja) i techniki (nawigacja satelitarna, telekomunikacja, optoelektronika, przemysł półprzewodnikowy i komputerowy). Prototypowy egzemplarz licznika MTC 108 już znalazł zastosowanie w Poznańskim Centrum Super-komputerowo-Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.

System był prezentowany na:

 • 8 wystawach tematycznych, w tym 2 towarzyszących najbardziej prestiżowym na świecie konferencjom w dziedzinie metrologii czasu i częstotliwości, tj.: Precise Time and Time Interval Systems and Applications Meeting i EuropeanFrequency and Time Forum,
 • 7 Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, gdzie zdobył w sumie 6 medali (4 srebrne i 2 brązowe), nagrodę specjalną oraz wyróżnienie.

W ramach prac nad systemem Zespół opracował:

 • 11 publikacji w renomowanych czasopismach, w tym 3 artykuły z listy filadelfijskiej,
 • 14 referatów na konferencjach i seminariach.

Zarówno cały system, jak i poszczególne przyrządy zostały objęte ochroną prawa własności przemysłowej poprzez zgłoszenie

 • 4 wspólnotowych wzorów użytkowych.

Działanie systemu zostało zweryfikowane eksperymentalnie, a wyniki badań oraz budowę opisano w licznych raportach badawczych, materiałach reklamowych, ulotkach oraz instrukcjach użytkownika i programisty, dzięki czemu system jest gotowy do wdrożenia.

Dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje o urządzeniach

 • Fundamentalne dla systemu pomiary odcinków czasu realizowane w liczniku MTC 108 wykonywane są w szerokim zakresie pomiarowym (> 1 godz.) z bardzo wysoką precyzją (< 4.5 ps) i dużą szybkością powtarzania pomiarów (do 91 mln pom./s) w ośmiu niezależnych kanałach pomiarowych. Uzyskanie pikosekundowej precyzji pomiaru możliwe jest dzięki zastosowaniu nowoopracowanej metody kodowania czasowo-cyfrowego, wbudowanego atomowego wzorca częstotliwości oraz zintegrowanego układu automatycznej kalibracji. Pomiary częstotliwości również wykonywane są w bardzo szerokim zakresie (do 3.5 GHz) i z wysoką rozdzielczością (12 cyfr znaczących). Funkcjonalność licznika MTC 108 zwiększają dodatkowo tryby pomiaru stabilności krótkookresowej źródeł sygnałów zegarowych (dewiacja Allana ADEV) i szacowania jakości tych sygnałów (błąd przedziału czasu TIE, dewiacja czasu TDEV)
 • Generator TIG 101 jest źródłem wzorcowych odcinków czasu, które generowane są z ultra niskim rozmyciem czasowym (< 5 ps), w oparciu o dedykowaną metodę zliczania okresów sygnału z dynamicznym przesuwem fazy. Dodatkowo generator może być źródłem fali prostokątnej o precyzyjnie regulowanej częstotliwości (z krokiem 1 mHz).
 • Sygnały wytworzone w systemie lub/i pochodzące z innych źródeł mogą być dystrybuowane z użyciem rozdzielacza PDA 0816, zarówno w postaci elektrycznej jak i optycznej, jednocześnie do 16 odbiorników. Różnice opóźnień pomiędzy poszczególnymi wyjściami są precyzyjnie korygowane do wartości poniżej 500 ps.

Artykuły naukowe


 1. R. Szplet, P. Kwiatkowski, Z. Jachna, K. Różyc: An 8-Channel 4.5 ps-Precision Timestamps-Based Time Interval Counter in FPGA chipIEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, (wysłany do publikacji)
 2. R. Szplet, P. Kwiatkowski, K. Różyc, Z. Jachna, T. Sondej, M. Sawicki: High-precision multi-channel multi-function stand-alone time/frequency counterReview of Scientific Instruments, (wysłany do publikacji)
 3. P. Kwiatkowski, K. Różyc, M. Sawicki, Z. Jachna, R. Szplet: 5 ps jitter programmable delay/frequency generatorMetrology and Measurement Systems, (wysłany do publikacji)
 4. K. Różyc, P. Kwiatkowski, M. Sawicki, Z. Jachna, R. Szplet: A multichannel programmable distribution amplifierMeasurement Automation Monitoring, Vol. 61, nr 7, 2015, str. 314-316
 5. D. Sondej, R. Szplet: A study of the effect of temperature changes on the interpolating time counterMeasurement Automation Monitoring, Vol. 61, nr 7, 2015, str. 302-304
 6. T. Sondej, M. Sawicki, R. Szplet: An autonomous microcontroller system for controlling a multi-channel time counterMeasurement Automation Monitoring, Vol. 61, nr 7, 2015, str. 305-307
 7. D. Sondej, R. Szplet: A comparison of methods for time-to-digital conversion based on independent coding lines and multi-edge codingProc. 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Toruń, Poland, 2015, pp. 243-247
 8. K. Różyc, R. Szplet, P. Kwiatkowski, M. Sawicki, Z. Jachna: Wielokanałowy modułowy licznik czasu z użyciem układów programowalnychPomiary Automatyka Kontrola, Vol. 60, nr 7, 2014, str. 432-434
 9. P. Kwiatkowski, R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc: Scalony licznik czasu z użyciem stempli czasowych i interpolacji dwustopniowej, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 60, nr 7, 2014, str. 435-437
 10. K. Chmielowiec, Z. Jachna: Kontroler komunikatów SCPI do scalonego licznika czasu i częstotliwościPomiary Automatyka Kontrola, Vol. 59, nr 8, 2013, str. 806-808
 11. R. Szplet, P. Kwiatkowski, K. Różyc, Z. Jachna, T. Sondej, M. Sawicki: Timestamps-Based Multichannel Time Interval Counter, Proc. ION PTTI2013, Bellevue, USA, str. 158-162

Konferencje


 1. R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, P. Kwiatkowski, T. Sondej, M. Sawicki: Wielofunkcyjny system pomiarowy do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, XXXIII Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Wzorców Czasu i Częstotliwości, Poznań, 26-27 października 2015
 2. D. Sondej, R. Szplet: A study of the effect of temperature changes on the interpolating time counter, The 18th Conference on Reconfigurable Ubiquitous Computing RUC 2015, Szczecin, 17-18 września 2015
 3. T. Sondej, M. Sawicki, R. Szplet: An autonomous microcontroller system for controlling a multi-channel time counter, The 18th Conference on Reconfigurable Ubiquitous Computing RUC 2015, Szczecin, 17-18 września 2015
 4. K. Różyc, P. Kwiatkowski, M. Sawicki, Z. Jachna, R. Szplet: Multichannel programmable distribution amplifier, The 18th Conference on Reconfigurable Ubiquitous Computing RUC 2015, Szczecin, 17-18 września 2015
 5. D. Sondej, R. Szplet: A comparison of methods for time-to-digital conversion based on independent coding lines and multi-edge coding, 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, Toruń, 25-27 czerwca 2015
 6. R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, P. Kwiatkowski, T. Sondej, M. Sawicki: Wielokanałowy licznik czasu, XXXII Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Wzorców Czasu i Częstotliwości, Toruń, 17 grudnia 2014
 7. D. Sondej, R. Szplet: A combination of multi-edge coding and independent coding lines for time-to-digital conversion, 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL), Munich, Germany, September 2-4 2014
 8. R. Szplet, P. Kwiatkowski, K. Różyc, M. Sawicki, Z. Jachna: Modular Time Interval Counter, 28th European Frequency and Time Forum EFTF 2014, Neuchatel, Szwajcaria, 23-26 czerwca 2014
 9. A. Czubla, R. Osmyk, P. Szterk, P. Krehlik, Ł. Śliwczyński, R. Szplet, Z Jachna, K. Różyc: Verification of TIC Characteristics for Precise Optical Fiber Time Transfer Links, 28th European Frequency and Time Forum EFTF 2014, Neuchatel, Szwajcaria, 23-26 czerwca 2014
 10. P. Kwiatkowski, R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc: Scalony licznik czasu z użyciem stempli czasowych i interpolacji dwustopniowej, XVII Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC 2014, Szczecin, 29-30 maja 2014
 11. K. Różyc, R. Szplet, P. Kwiatkowski, M. Sawicki, Z. Jachna: Wielokanałowy modułowy licznik czasu z użyciem układów programowalnych, XVII Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC 2014, Szczecin, 29-30 maja 2014
 12. R. Szplet, P. Kwiatkowski, K. Różyc, Z. Jachna, T. Sondej, M. Sawicki: Timestamps Based Multichannel Time Interval Counter, 45th Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting, Bellevue, Washington, USA, 2-5 grudnia 2013
 13. Z. Jachna, R. Szplet, K. Różyc, P. Kwiatkowski: Kalibracja dynamiczna wielokanałowych interpolacyjnych liczników czasu, XXXI Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Wzorców Czasu i Częstotliwości, Zielonka, 27 listopada 2013
 14. K. Chmielowiec, Z. Jachna: Kontroler komunikatów SCPI do scalonego licznika czasu i częstotliwości, XVI Konferencja Naukowa Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC 2013, Szczecin, 23-24 maja 2013

1 Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, Międzynarodowa Wystawa Innowacji, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA 2015, 21.11.2015, Bruksela, Belgia

2Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, 26-29.11.2015, Seul, Korea Południowa

3Brązowy medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, 9. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS, 12-14.10.2015, Warszawa, Polska

4Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, 26. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków - ITEX, 21–23.05.2015, Kuala Lumpur, Malezja

5Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów - Geneva Inventions, 15–19.04.2015, Genewa, Szwajcaria

6Brązowy medal za opracowanie Wielokanałowego analizatora czasu i częstotliwości, Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, 28.11– 01.12.2014, Seul, Korea Południowa

7Wyróżnienie od Malaysian Association of Research Scientists za opracowanie Wielokanałowego analizatora czasu i częstotliwości, Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, 28.11–01.12.2014, Seul, Korea Południowa

2011/01/B/ST7/03278
Narodowe Centrum Nauki

INTERPOLACYJNE METODY PRZETWARZANIA CZASOWO-CYFROWEGO Z KODOWANIEM WIELOKROTNYM I NIEZALEŻNYMI LINIAMI KODUJĄCYMI O PIKOSEKUNDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI


Cele projektu

Celem badań jest opracowanie nowych metod precyzyjnego przetwarzania czasowo-cyfrowego oraz:

 • analiza matematyczna i doświadczalna precyzyjnej metody przetwarzania czasowo-cyfrowego z niezależnymi, cyfrowymi liniami kodującymi,
 • określenie metod tworzenia i kalibracji ekwiwalentnej linii kodującej,
 • analiza nowej metody przetwarzania czasowo-cyfrowego z kodowaniem wielokrotnym i niezależnymi liniami kodującymi,
 • analiza błędów opracowanych metod przetwarzania.

Metoda kodowania wielokrotnego w niezależnych liniach kodujących

Przetwornik czasowo-cyfrowy z
kodowaniem wielokrotnym w niezależnych liniach kodujących
Kod wyjściowy linii kodujących TCDL
Sposób tworzenia ekwiwalentnej linii kodującej ECL w przetworniku z kodowanie dwuzboczowym w dwóch liniach kodujących TCDL