płk dr inż. Tadeusz Sondej


bud. 45 pok. 122
tel. +48 261 839 016
e-mail: tadeusz.sondej@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2020 - Kierownik Zakładu Techniki Cyfrowej
 • 2003 - Doktorat w zakresie elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1997 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Systemy wbudowane
 • Rozproszone systemy pomiarowe
 • Systemy elektroniki noszonej
 • Przedmioty dla studentów indywidualnych
 • Prowadzenie sekcji Systemów Cyfrowych w Kole Naukowym Elektroników

Działalność badawcza


 • Metody i układy w technice sensorycznej
 • Układy elektroniczne w bioinżynierii medycznej
 • Energooszczędne układy pomiarowe
 • Projektowanie i programowanie autonomicznych systemów cyfrowych

prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet


bud. 45 pok. 111
tel. +48 261 839 050
e-mail: ryszard.szplet@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2021 – Dziekan Wydziału Elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2019 - 2021 – Profesor, Kierownik Zakładu (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2015 – Profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2013 – Habilitacja w zakresie metrologii (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2000-01 – Staż naukowy na Uniwersytecie w Oulu (Finlandia)
 • 1998-2015 – Adiunkt, (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1997 – Doktorat w zakresie metrologii (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1992-98 – Asystent, Kierownik Laboratorium, (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1990-92 – Inżynier, (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1989-90 – Inżynier, Eskadra techniczna (6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego)
 • 1989 – Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


Zajęcia dydaktyczne prowadzone w różnych formach (głównie wykłady i ćwiczenia laboratoryjne), obecnie i w przeszłości,
z następujących przedmiotów:

 • Digital Circuits – przedmiot autorski realizowany w języku angielskim w ramach programu Erasmus.
 • ASIC Design – przedmiot autorski realizowany w języku angielskim w ramach programu Erasmus.
 • Układy cyfrowe I (Teoria układów logicznych) – Wydział Elektroniki WAT, studia I°.
 • Układy cyfrowe II (Cyfrowe układy scalone) – Wydział Elektroniki WAT, studia I°.
 • Technika układów programowalnych – Wydział Elektroniki WAT, studia I°.
 • Programowalne układy cyfrowe – Wydział Elektroniki WAT, studia II°.
 • Układy specjalizowane (przedmiot autorski) – Wydział Elektroniki WAT, studia II°.
 • Konwertery czasowo-cyfrowe (przedmiot autorski) – Wydział Elektroniki WAT, studia II° (specjalność Systemy Cyfrowe).
 • Projektowanie cyfrowych układów specjalizowanych (przedmiot autorski) – Wydział Elektroniki WAT, studia II° (specjalność Systemy Cyfrowe).
 • Scalone układy programowalne i specjalizowane (przedmiot autorski) – Wydział Elektroniki WAT, studia III°.
 • Układy cyfrowe – Wydział Fizyki Technicznej WAT.
 • Elementy elektronowe – Wydział Elektroniki WAT.
 • Cyfrowe układy elektroniczne – Wydział Elektroniki WAT.
 • Precyzyjny pomiar czasu i częstotliwości – wykłady w ramach Kursu Metrologii dla Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Zaproszony wykład na temat pikosekundowej metrologii czasu, na University of Oulu (Finland), 2011.

Działalność badawcza


 • Metody i układy do precyzyjnego pomiaru i generacji odstępów czasu
 • Projektowanie z układami programowalnymi i specjalizowanymi

Patenty


 1. Sposób i układ przetwarzania czasowo-cyfrowego z niezależnymi dyskretnymi liniami opóźniającymi - P395666 z 15.07.2011r.
 2. Sposób i układ konwersji czasowo-cyfrowej z cyklicznym powielaniem i próbkowaniem impulsu – P388392 z 26.06.2009r.
 3. Sposób i układ adaptacyjnej synchronizacji licznika okresów w miernikach odcinka czasu – P385624 z 23.05.2008r.
 4. Urządzenie do pomiaru odstępu czasu – P314900 z 19.06.1996r. (współautor)

Wzory użytkowe


Wspólnotowe wzory użytkowe uzyskane w celu ochrony:

 • Licznika czasu i częstotliwości – ochrona międzynarodowa, nr ZWW 002822429-0001, 2015,
 • Programowalnego dystrybutora sygnałów – ochrona międzynarodowa, nr ZWW 002822429-0002, 2015,
 • Generatora odcinków czasu, ochrona międzynarodowa – nr ZWW 002822429-0003, 2015,
 • Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego – ochrona międzynarodowa, nr ZWW 002822429-0004, 2015.


dr inż. Andrzej Poniecki


bud. 45 pok. 22
tel. +48 261 837 843
e-mail: andrzej.poniecki@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1985 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 1999 - Doktorat w zakresie metrologii (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


Prowadzenie zajęć w przedmiotach z dziedziny:

 

 • Języki programowania
 • Budowa i programowanie mikrokontrolerów
 • Technika układów cyfrowych
 • Systemy mikroprocesorowe

Działalność badawcza


Projektowanie specjalizowanych urządzeń cyfrowych

Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w diagnostyce medycznej


dr inż. Zbigniew Jachna


bud. 45 pok. 124
tel. +48 261 839 815
e-mail: zbigniew.jachna@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1989 - Dyplom inżyniera (Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna, Jelenia Góra)
 • 1989 - 1993 - Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych, Bemowo Piskie
 • 1995 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2003 - Doktorat (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Układy cyfrowe
 • Technika układów programowalnych

Działalność badawcza


 • Projektowanie układów cyfrowych
  • układy programowalne CPLD i FPGA
  • języki HDL
  • uniwersyteckie narzędzia projektowe
 • Precyzyjne przyrządy do pomiaru czasu i częstotliwości
 • Generatory odcinków czasu i częstotliwości

Patenty


 1. Sposób i układ przetwarzania czasowo-cyfrowego z niezależnymi dyskretnymi liniami opóźniającymi - P395666 z 15.07.2011r.

dr inż. Rafał Szymanowski


bud. 45 pok. 17
tel. +48 261 837 229
e-mail: rafal.szymanowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


Działalność dydaktyczna


 • Układy cyfrowe
 • Podstawy układów programowalnych
 • Technika układów programowalnych
 • Programowalne układy cyfrowe

Działalność badawcza


 • Układy cyfrowe
 • Precyzyjna metrologia odcinków czasu


dr inż. Paweł Kwiatkowski


bud. 45 pok. 204
tel. +48 261 839 602
e-mail: pawel.kwiatkowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • od 09.2020 - zastępca redaktora naczelnego czasopisma Metrology and Measurment Systems
 • 2016 - Doktorat w zakresie metrologii (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2011 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2011 - Wymiana studencka, program UE Erasmus (University of Oulu, Finlandia)
 • 2010 - Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2006 - Dyplom technika elektronika (Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie)
 • 2006 - Staż techniczny, program UE Leonardo da Vinci (Kordoba, Hiszpania)

Działalność dydaktyczna


 • Układy cyfrowe
 • Podstawy układów programowalnych
 • Technika układów programowalnych
 • Programowalne układy cyfrowe
 • Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych PW
 • Układy specjalizowane

Działalność badawcza


 • Metody i układy do precyzyjnej metrologii czasu
 • Projektowanie systemów do pomiaru oraz generacji odcinków czasu implementowanych w układach FPGA
 • Projektowanie układów cyfrowych z użyciem języków opisu sprzętu

Patenty


 1. P. Kwiatkowski, Układ wysokorozdzielczego przetwornika cyfra-czas zbudowany z użyciem bloków DSP układu programowalnego FPGA, zgłoszenie patentowe P.434836, 29.07.2020.
 2. P. Kwiatkowski, Układ przetwornika czasowo-cyfrowego z wielokrotnym kodowaniem i próbkowaniem, zgłoszenie patentowe P.426384, 19.07.2018.
 3. P. Kwiatkowski, Układ generacji ciągu impulsów elektrycznych o regulowanych relacjach czasowych, patent - numer prawa wyłącznego 233271, 28.11.2017.

Wzory użytkowe


 • R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, T. Sondej, P. Kwiatkowski, M. Sawicki, D. Sondej, Licznik czasu i częstotliwości, ochrona międzynarodowa, wzór użytkowy nr ZWW 002822429-0001, 2015.
 • R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, T. Sondej, P. Kwiatkowski, M. Sawicki, D. Sondej, Programowalny dystrybutor sygnałów, ochrona międzynarodowa, wzór użytkowy nr ZWW 002822429-0002, 2015.
 • R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, T. Sondej, P. Kwiatkowski, M. Sawicki, D. Sondej, Generator odcinków czasu, ochrona międzynarodowa, wzór użytkowy nr ZWW 002822429-0003, 2015.
 • R. Szplet, Z. Jachna, K. Różyc, T. Sondej, P. Kwiatkowski, M. Sawicki, D. Sondej, Wielofunkcyjny wzór użytkowy, ochrona międzynarodowa, wzór użytkowy nr ZWW 002822429-0004, 2015.

Nagrody i wyróżnienia


 • Trzecie miejsce w Hackathonie FPGA organizowanym przez firmę Nokia, opiekun merytoryczny zespołu studentów, 20-21.11.2021.
 • Nagroda Rektora WAT za wdrożenie i komercjalizację Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, Warszawa 14.10.2021.
 • Pierwsze miejsce w Hackathonie FPGA Hack into Mars organizowanym przez firmy Nokia i Intel, lider zespołu, 21-22.11.2020.
 • Dyplom uznania za wyróżniające wyniki w badaniach naukowych w roku akademickim 2019/2020, Dyrektor Instytutu Systemów Łączności WEL WAT, Warszawa 16.10.2020.
 • Promotor pracy wyróżnionej w konkursie Dziekana Wydziału Elektroniki WAT na najlepszą pracę dyplomową roku akademickiego 2018/2019: D. Gorgoń, Licznik czasu z permanentną kalibracją w układzie FPGA, Warszawa 10.10.2018.
 • Nagroda Rektora WAT za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, Warszawa 18.10.2016.
 • Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, Międzynarodowa Wystawa Innowacji, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA 2015, 21.11.2015, Bruksela, Belgia.
 • Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, 26-29.11.2015, Seul, Korea Południowa.
 • Nagroda specjalna za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2015, 29.10-01.11.2015, Norymberga, Niemcy.
 • Brązowy medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, 9. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS, 12–14.10.2015, Warszawa, Polska.
 • Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, 26. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX, 21–23 maja 2015, Kuala Lumpur, Malezja.
 • Srebrny medal za opracowanie Wielofunkcyjnego systemu pomiarowego do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości, 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions, 15–19 kwietnia 2015, Genewa, Szwajcaria.
 • Brązowy medal za opracowanie Wielokanałowego analizatora czasu i częstotliwości, Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, 28.11–01.12.2014, Seul, Korea Południowa.
 • Wyróżnienie od Malaysian Association of Research Scientists (MARS) za opracowanie Wielokanałowego analizatora czasu i częstotliwości, Międzynarodowe Targi Wynalazczości SIIF, 28.11–01.12.2014, Seul, Korea Południowa.
 • Pierwsza nagroda w kategorii: najlepszy referat wśród doktorantów i młodych pracowników nauki, (Wytwarzanie zegara wielofazowego w programowalnych matrycach bramkowych), XXXIII Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki: SECON 2014, Warszawa, 26-28.03.2014.
 • Wyróżnienie od Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Łączności i Elektroniki Sił Zbrojnych (AFCEA) za referat Event Map Application, XXX Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki: SECON 2011, Projekt zespołowy, Warszawa, 22-24.03.2011.


dr inż. Paweł Dąbal


bud. 45 pok. 205
tel. +48 261 839 666
e-mail: pawel.dabal@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2009 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2017 – Doktorat w zakresie elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Procesory DSP

Działalność badawcza


 • Generatory liczb pseudolosowych
 • Implementacja algorytmów kryptograficznych
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

dr inż. Dominik Sondej


bud. 45 pok. 203
tel. +48 261 837 092
e-mail: dominik.sondej@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2007 - Dyplom technika elektronika (Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie)
 • 2011 - Dyplom inżyniera elektrotechnika (Politechnika Rzeszowska)
 • 2012 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2019 - Doktorat w zakresie metrologii (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Projektowanie systemów cyfrowych
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Systemy operacyjne czasu rzeczywistego

Działalność badawcza


 • Metody i układy do precyzyjnego pomiaru odstępów czasu
 • Projektowanie elektroniki z układami programowalnymi
 • Technika mikroprocesorowa

dr inż. Krzysztof Sieczkowski


bud. 45 pok. 18
tel. +48 261 839 629
e-mail: krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2010 - Dyplom technika elektronika (Technikum Elektroniczne w Kutnie, Zespół Szkół nr 1)
 • 2014 - Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2015 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2020 - Doktorat w zakresie elektroniki (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Technika mikroprocesorowa
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Rozporoszone systemy pomiarowe
 • Telemonitoring w medycynie
 • Internet rzeczy
 • Procesory DSP

Działalność badawcza


 • Metody pomiaru i analizy sygnałów biometrycznych
 • Procesory sygnałowe DSP
 • Technika mikroprocesorowa


mgr inż. Krzysztof Różyc


bud. 45 pok. 204
tel. +48 261 839 602
e-mail: krzysztof.rozyc@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 1999 - Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2008 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna)

Działalność dydaktyczna


 • Układy cyfrowe

Działalność badawcza


 • Precyzyjne pomiary i generacja odcinków czasu
 • Dystrybucja sygnałów analogowych i cyfrowych
 • Projektowanie urządzeń do precyzyjnej metrologii czasu

mgr inż. Jakub Tyburski


bud. 45 pok. 19
tel. +48 261 839 674
e-mail: jakub.tyburski@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • 2016 - Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna), specjalność: Systemy Cyfrowe
 • 2017 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna), specjalność: Systemy Cyfrowe
 • obecnie - Doktorat w zakresie metrologii czasu

Działalność dydaktyczna


 • Technika Układów Programowalnych
 • Programowalne Układy Cyfrowe
 • Układy Cyfrowe
 • Programowanie w języku Java

Działalność badawcza


 • Metody kalibracji liczników czasu
 • Układy programowalne (FPGA, CPLD)
 • Systemy SoC
 • Projektowanie układów specjalizowanych


mgr inż. Sylwia Zawadzka


bud. 45 pok. 16
tel. +48 261 837 625
e-mail: sylwia.zawadzka@wat.edu.pl@wat.edu.pl


Droga zawodowa:


 • Od 2021 – Starszy Inżynier (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2021 – Inżynier (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2018-2021 – Dowódca plutonu (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • 2018 - Dyplom magistra inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna) Specjalność: eksploatacja systemów łączności
 • 2017 - Dyplom inżyniera elektronika (Wojskowa Akademia Techniczna), Specjalność: eksploatacja systemów łączności

Działalność dydaktyczna


 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Systemy mikroprocesorowe
 • Rozporoszone systemy pomiarowe
 • Telemonitoring w medycynie

Działalność badawcza


 • Pomiar i przetwarzanie sygnałów biomedycznych