Instytut Radioelektroniki (IRE) jest jednym z trzech Instytutów Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W jego skład wchodzą trzy zakłady:

  • Zakład Systemów Radioelektronicznych
  • Zakład Teledetekcji
  • Zakład Mikrofal

W Instytucie Radioelektroniki zatrudnione są aktualnie czterdzieści trzy osoby (w tym jeden profesor, ośmiu profesorów uczelni, dwunastu adiunktów, dziewięcioro asystentów, pięciu starszych wykładowców oraz trzech pracowników inżynieryjnych i pięcioro administracyjno-technicznych).

Geneza powstania Instytutu


1951 r. – Katedra Radiotechniki Specjalnej przy Fakultecie Wojsk Łączności WAT

1955 r. – Katedra Radiolokacji i Radionawigacji utworzona na bazie Katedry Radiotechniki Specjalnej

1968 r. – Instytut Rozpoznania i Przeciwdziałania Radioelektronicznego, zwany oficjalnie Instytutem nr 4 (powstał na bazie Katedry Radiolokacji i Radionawigacji, a także części Katedry Organizacji Łączności oraz Radiolokacyjnego Zabezpieczenia Działań)

1980 r. – Instytut Radiolokacji (zmiana nazwy po reorganizacji uczelni)

2005 r. – Instytut Radioelektroniki (zmiana nazwy)

Szefowie / Dyrektorzy Instytutu


od 2012 - płk dr hab. inż. Piotr Kaniewski, prof. WAT

2003 - 2012 prof. dr hab. inż. Adam Kawalec

1998 - 2003 płk dr inż. Tomasz Rapacki

1990 - 1998 płk dr hab. inż. Lesław Paradowski, prof. WAT

1981 - 1990 płk doc. dr inż. Stanisław Janke

1979 - 1981 płk dr inż. Stanisław Kozimor

1955 - 1979 płk prof. dr inż. Tadeusz Kątcki

1951 - 1955 płk Genadij Isajew

Osiągnięcia pracowników zatrudnionych aktualnie w Instytucie


Mateusz Pasternak
2022

Czesław Leśnik
Teoretyczne i praktyczne aspekty syntezy i przetwarzania sygnałów radarowych, 2018

Jerzy F. Pietrasiński
Wybrane problemy przetwarzania sygnałów radarowych, 2015

Waldemar Susek
Zakłócenia i sygnały szumowe w radioelektronice mikrofalowej, 2014

Zenon Szczepaniak
Wybrane zagadnienia analogowego przetwarzania sygnałów mikrofalowych w zastosowaniach radiolokacyjnych, 2013

Piotr Kaniewski
Struktury, modele i algorytmy w zintegrowanych systemach pozycjonujących i nawigacyjnych, 2010

Mateusz Pasternak
Akustoelektroniczne czujniki gazów z zastosowaniem warstw polimerowych, 2010

Michał Łabowski
Metoda estymacji elementów nawigacyjnych bezzałogowego statku powietrznego w systemie radarowego zobrazowania terenu, 2018

Piotr Serafin
Metoda estymacji parametrów ruchu celu wykorzystująca krzywą odległościową w radarze z syntetyczną aperturą, 2016

Adam Słowik
Analiza struktury wewnętrznej złożonych sygnałów mikrofalowych z zastosowaniem odbiornika IFM, 2010

Mirosław Czyżewski
Analiza możliwości pomiaru częstotliwości dwóch jednoczesnych sygnałów mikrofalowych w odbiorniku NPCZ, 2010

Andrzej Dukata
Charakterystyki dynamiczne powierzchni i międzypowierzchni ciał stałych, 2007

Grzegorz Czopik
Zastosowanie metody różnicowo-odległościowej do estymacji położenia źródeł emisji radiowych, 2006

Bronisław Wajszczyk
Efektywność algorytmów estymacji pozycji źródła emisji mikrofalowej w pasywnym systemie obserwacji technicznej, 2005

Waldemar Susek
Analiza i badania radiometru mikrofalowego z kompensacją wpływu współczynnika odbicia jako miernika temperatury bezwzględnej, 2005

Czesław Leśnik
Problemy kształtowania postaci czasowo-częstotliwościowej sygnału sondującego dla radaru trudno wykrywalnego, 1999

Piotr T. Kaniewski
Zaawansowane procedury filtracji kalmanowskiej w zintegrowanych systemach nawigacyjnych statków powietrznych, 1998

Andrzej Witczak
Algorytmy filtracji do śledzenia obiektów powietrznych przez lotniczy radar impulsowo-dopplerowski, 1995

Mateusz Pasternak
Niektóre problemy modelowania niejednorodnych i profilowanych podłoży akustycznych fal powierzchniowych w zakresie mikrofalowym, 1995

Stanisław Konatowski
Cykliczny filtr Kalmana i jego zastosowanie w układach nawigacyjnych, 1995

Witold Miluski
Metoda sterowania stanem bojowym narzutowych pól minowych, 1994

Kazimierz A. Banasiak
Synteza i analiza algorytmów rozpoznawania stacji radiolokacyjnych w złożonych sytuacjach pomiarowych, 1993

Adam K. Rutkowski
Analiza parametrów mikrofalowych dyskryminatorów fazy i częstotliwości z analogowym i cyfrowym przetwarzaniem napięć wyjściowych, 1991

Jan Matuszewski
Ocena informatywności parametrów sygnałów radiolokacyjnych w systemie rozpoznawania i klasyfikacji źródeł promieniowania, 1985

Tadeusz Pietkiewicz
Analiza skuteczności procesów informacyjno-decyzyjnych oraz właściwości niezawodnościowych w zautomatyzowanych systemach dowodzenia obroną powietrzną, 1982

Jerzy F. Pietrasiński
Problemy stabilizacji prawdopodobieństwa fałszywego alarmu w warunkach niestacjonarnego zakłócenia szumowego, 1979

Tomasz Borowski
 Układ generatora fotoakustycznego oraz sposób wzbudzania sygnału fotoakustycznego z wykorzystaniem tego układu, 2019, P 432385

Zenon Szczepaniak, Mariusz Łuszczyk
Measuring system for a probe, 2018-12-11, US 10.149.629 B2

Łuszczyk Mariusz, Zenon Szczepaniak, Mateusz Kawałkiewicz, Marcin Skoniecki, Emanuela Orzeł-Tatarczuk
Symulator oddechu i akcji serca, 2016-11-23, P 235840

Zenon Szczepaniak, Mariusz Łuszczyk
Sposób i układ radaru do monitorowania parametrów życiowych człowieka w sposób ciągły, 2015-06-11, P 228224

Zygmunt Mierczyk, Adam Kawalec, Tadeusz Niezgoda, Bronisław Stec, Radosław Trębiński, Zbigniew Leciejewski, Andrzej Gawlikowski, Piotr Knysak, Przemysław Kupidura, Andrzej Młodzianko, Roman Ostrowski, Robert Panowicz, Adam Rutkowski, Zbigniew Surma, Waldemar Susek, Jacek Wojtanowski, Mirosław Zahor, Marek Zygmunt, Piotr Kędzierski
An active protection system, 2015-05-06, EP2942597A1

Zygmunt Mierczyk, Adam Kawalec, Tadeusz Niezgoda, Bronisław Stec, Radosław Trębiński, Zbigniew Leciejewski, Andrzej Gawlikowski, Piotr Knysak, Przemysław Kupidura, Andrzej Młodzianko, Roman Ostrowski, Robert Panowicz, Adam Rutkowski, Zbigniew Surma, Waldemar Susek, Jacek Wojtanowski, Mirosław Zahor, Marek Zygmunt, Piotr Kędzierski
System obrony aktywnej, 2014-05-07, P 225266B1

Zenon Szczepaniak, Mariusz Łuszczyk
Sposób i układ kompensacji zmian czułości sensora mikrofalowego, 2013-12-30, P 222769

Zygmunt Mierczyk, Tadeusz Niezgoda, Adam Kawalec, Robert Panowicz, Adam Rutkowski
Sposób neutralizacji pocisku przeciwpancernego i układ antypocisku, 2013-09-20, P 224557B1

Zenon Szczepaniak, Mariusz Łuszczyk
Układ pomiarowy sondy, 2012-12-21, P 226423

Tomasz Borowski
Sposób fotoakustycznego pomiaru stężenia substancji zawartej w próbce oraz urządzenie do fotoakustycznego pomiaru stężenia substancji zawartej w próbce, 2010, P 205656

Mariusz Łuszczyk, Zenon Szczepaniak
Układ do bezkontaktowego i bezinwazyjnego pomiaru rytmu serca i częstości oddechu, 2010-10-22, P 218705

Zenon Szczepaniak
Mikrofalowy układ do pomiaru stężenia glukozy we krwi i sposób pomiaru stężenia glukozy we krwi, 2009-06-03, P 211372

Zenon Szczepaniak
Mikrofalowy dzielnik mocy, 2008-04-08, P 212749

Zenon Szczepaniak
Falowodowy dzielnik mocy, 2007-06-20, P 213244

Zenon Szczepaniak, Andrzej Arvaniti
Sposób strojenia filtrów pasmowo-przepustowych, 2006-07-19, P 209497

Tomasz Borowski
Sposób wzbudzania sygnału fotoakustycznego, 2006, P 205235, P381352

Andrzej Arvaniti, Zenon Szczepaniak
Układ i sposób formowania wiązki antenowej, 2005-12-29, P 210991

Zenon Szczepaniak
Mikrofalowy ogranicznik rezonansowy, 2005-10-04, P 210874

Zenon Szczepaniak
Ogranicznik mocy sygnału mikrofalowego, 2005-05-25, P 209592

Mateusz Pasternak
Silnik rotacyjny z indukowaną falą Rayleigha, 2004-02-20, P 206732

Zenon Szczepaniak
Andrzej Arvaniti, Filtr mikrofalowy, 2003-12-05, P 205390

Zenon Szczepaniak
Potrajacz częstotliwości sygnału mikrofalowego, 2003-03-12,P 200711

Zenon Szczepaniak
Układ stabilizujący poziom mocy mikrofalowej, 2003-05-09, 199299

Bronisław Stec, Henryk Gruchała, Adam Rutkowski
Przestrajalny bierny tłumik mikrofalowy częstotliwościowo-czuły, 1995-02-03, P 174774B1

Tomasz Borowski
Sposób i urządzenie do pomiaru zawartości par w gazach, 1991, P 166970

Czesław Leśnik, Stanisław Malinowski
Układ do analogowo-cyfrowego przetwarzania sygnału w radarze geofizycznym, 1987.02.19, P 151374

Stanisław Malinowski, Czesław Leśnik
Układ sterowania wskaźnika cyfrowego radaru geofizycznego, 1986.12.19, P 145977

Jan Matuszewski, Jerzy F. Pietrasiński, Adam K. Rutkowski, Paweł Kaczmarek, Janusz Karczewski, M. Smolarczyk, R. Jankowski
Walka radioelektroniczna w radiolokacji. Podręcznik akademicki pod redakcją Jerzego Pietrasińskiego. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019, str. 345, ISBN 978-83-7938-207-1

Jan Matuszewski, Katarzyna Sikorska-Łukasiewicz
Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów, Podstawy sztucznej inteligencji. Bazy wiedzy i sztuczna inteligencja, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2018

Andrzej Dukata, Adam Kawalec, Marta Okoń-Fąfara, Gabriel Tofel
Podstawy elektromagnetyzmu, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2018, str. 274, ISBN: 978-83-7938-192-0

Mateusz Pasternak
(n+1)const, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Kazimierz A. Banasiak
Algorytmizacja i programowanie w MATLABIE, Wydawnictwo BTC, Legionowo, 2017

Adam K. Rutkowski
Podzespoły i układy mikrofalowe. Wybrane zagadnienia i laboratorium komputerowe, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010

Adam K. Rutkowski, Waldemar Susek, Czesław Rećko, Adam Słowik, Mirosław Czyżewski
Technika bardzo wielkich częstotliwości. Wybrane zagadnienia i laboratorium, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009

Piotr Kaniewski
Podstawy modulacji i detekcji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2007

Piotr Kaniewski, Jakub Kaźmierczak, Piotr Komur
Laboratorium z podstaw modulacji i detekcji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2001

Stanisław Konatowski, Grzegorz Szczypek, Ireneusz Kubicki
Lotnicze Systemy Radioelektroniczne. Badanie układów estymacji parametrów nawigacyjnych i miejsca położenia, Warszawa, 1998

Stanisław Konatowski, Grzegorz Szczypek
Lotnicze Systemy Radioelektroniczne. Badania symulacyjne układów śledzących stosowanych w systemach bliskiej nawigacji, Warszawa, 1997

Stanisław Konatowski, Ireneusz Kubicki
Teoria radiolokacji i radionawigacji. Badanie detektora fazy, Warszawa, 1997

Jerzy F. Pietrasiński
Teoretyczne podstawy radiolokacji cz. III, WAT, 1991

Bernard Jurewicz, Andrzej Witczak
Wyposażenie samolotów i śmigłowców cz. I, „Urządzenia radioelektroniczne" WAT,1989

Jan Matuszewski
Zabezpieczenie techniczne wojsk radiotechnicznych. Programy operacyjne na mikrokomputer AMSTRAD CPC 6128, WAT, 1988

Tomasz Rapacki, Andrzej Witczak
Lotnicze urządzenia radiolokacyjne - ćwiczenia laboratoryjne cz. II, WAT, 1985

Jerzy Goca, Czesław Leśnik
Urządzenia radiolokacyjne cz. V, SRL DANIELA-L, WAT, 1984

Julian Błażejak, Jerzy Krajewski, Czesław Leśnik
Urządzenia i systemy radiolokacyjne cz. II, SRL JUSTYNA-L, BOŻENA-L, DANIELA-L, WAT, 1984

Czesław Leśnik
Urządzenia radiolokacyjne cześć I. SRL DANIELA-L, WAT, Warszawa, 1984

Stanisław Malinowski, Tomasz Rapacki, Andrzej Witczak
Radiolokacja lotnicza - ćwiczenia laboratoryjne, WAT, 1984

Bernard Jurewicz, Tomasz Rapacki, Andrzej Witczak, T. Zdzieborski
Lotnicze urządzenia radiolokacyjne, WAT, cz. I, 1984

Stanisław Malinowski, Tomasz Rapacki, Andrzej Witczak
Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Lotnicze Urządzenia Radiolokacyjne cz. I., WAT, 1984

Wojciech Kocańda, Czesław Leśnik
Teoria radiolokacji i radionawigacji - ćwiczenia laboratoryjne, WAT, 1984

Wojciech Kocańda, Czesław Leśnik, Andrzej Pieniężny, Józef Darłak
Podstawy radiolokacji - ćwiczenia laboratoryjne, WAT, 1983

Jan Matuszewski
Zabezpieczenie materiałowo-techniczne wojsk radiotechnicznych. Programy obliczeniowe na EMC i zbiór zadań, WAT, 1981