Instytut Radioelektroniki (IRE) jest jednym z trzech Instytutów Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W jego skład wchodzą trzy zakłady:

  • Zakład Systemów Radioelektronicznych
  • Zakład Teledetekcji
  • Zakład Mikrofal

Aktualnie w IRE jest zatrudnionych czterdzieści jeden osób (w tym jeden profesor, siedmiu profesorów uczelni, dziesięciu adiunktów, dziewięciu asystentów, sześciu wykładowców oraz ośmiu pracowników inżynieryjnych i administracyjno-technicznych).

Historia Instytutu

1951 r. - powstała Katedra Radiotechniki Specjalnej przy Fakultecie Wojsk Łączności WAT;

1955 r. – na bazie Katedry Radiotechniki Specjalnej utworzono Katedrę Radiolokacji i Radionawigacji;

1968 r. - na bazie Katedry Radiolokacji i Radionawigacji oraz części Katedry Organizacji Łączności oraz Radiolokacyjnego Zabezpieczenia Działań powstał Instytut Rozpoznania i Przeciwdziałania Radioelektronicznego zwany oficjalnie Instytutem nr 4;

1980 r. - w ramach reorganizacji uczelni zmieniono nazwę Instytutu na Instytut Radiolokacji;

1994 r. - do Instytutu Radiolokacji włączono część rozwiązanego Instytutu Układów Elektronicznych;

2005 r. - Instytut Radiolokacji przemianowano na Instytut Radioelektroniki (IRE).

1951 - 1955 płk Genadij Isajew;

1955 - 1979 płk prof. dr inż. Tadeusz Kątcki;

1979 - 1981 płk dr inż. Stanisław Kozimor;

1981 - 1990 płk doc. dr inż. Stanisław Janke;

1990 - 1998 płk dr hab. inż. Lesław Paradowski, prof. nadzw. WAT;

1998 - 2003 płk dr inż. Tomasz Rapacki;

2003 - 2012 prof. dr hab. inż. Adam Kawalec;

od 2012 płk dr hab. inż. Piotr Kaniewski, prof. nadzw. WAT.

Podręczniki

M. Szczurek: Urządzenia radiolokacyjne i ich eksploatacja. Warszawa, 1961.

M. Szczurek: Wojska, a badania operacji. MON, Warszawa, 1963.

M. Szczurek: Problemy niezawodności urządzeń elektronicznych. WKiŁ, Warszaw, 1965.

M. Sztarski: Urządzenia radiolokacyjne. WKiŁ, Warszawa, 1968.

M. Sztarski: Niezawodność i eksploatacja urządzeń elektronicznych. WKiŁ, Warszawa, 1972.

T. Kątcki, B. Unrath: Zasady przeciwdziałania radioelektronicznego (tłumaczenie z języka rosyjskiego). MON, Warszawa, 1972.

M. Sztarski, Radary. MON, Warszawa, 1982.

P. Kaniewski, Podstawy modulacji i detekcji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2007.

K. Banasiak, Algorytmizacja i programowanie w MATLABIE, Wydawnictwo BTC, Legionowo, 2017.

M. Pasternak, (n+1)const, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017.

A. Dukata, A. Kawalec, M. Okoń-Fąfara, G. Tofel, Podstawy elektromagnetyzmu, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2018, str. 274, ISBN: 978-83-7938-192-0.

J. Matuszewski, J. Pietrasiński, A. Rutkowski, P. Kaczmarek, J. Karczewski, M. Smolarczyk, R. Jankowski, Walka radioelektroniczna w radiolokacji. Podręcznik akademicki pod redakcją Jerzego Pietrasińskiego. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2019, str. 345, ISBN 978-83-7938-207-1

Skrypty akademickie

M. Szczurek: Eksploatacja sprzętu elektronicznego, cz. I, WAT, 1963.

M. Szczurek: Naziemne stacje radiolokacyjne wojsk OPL i OPK w Polsce, WAT, 1963.

T. Kątcki, J. Szyszkiewicz, T. Majewski, L. Słomiński: Statystyczna teoria radiolokacji, WAT, 1966.

K. Kokot: Podstawy radiolokacji, cz. I, WAT, 1967.

T. Majewski: Elementy teorii kodowania, WAT, 1967.

M. Szczurek: Zautomatyzowany system kierowania, WAT, 1967.

K. Kokot: Podstawy radiolokacji, cz. II, WAT, 1968.

M. Roszak: Zbiór i objaśnienia ćwiczeń laboratoryjnych z pokładowych urządzeń radionawigacyjnych, WAT, 1969.

M. Szczurek: Zasady eksploatacji urządzeń radiotechnicznych, cz. I-IV, WAT, 1970.

E. Remiszewski: Układy selekcji celów ruchomych stosowane w radiolokacji, WAT, 1971.

S. Kozimor: Lotnicze urządzenia radiolokacyjne, WAT, 1971.

M. Roszak: Podstawy radionawigacji, WAT,1972.

S. Mroczek: Podstawy radiolokacji. Termolokacja, WAT, 1975.

K. Kokot: Radiolokacja w meteorologii, WAT, 1978.

J. Matuszewski: Zabezpieczenie materiałowo-techniczne wojsk radiotechnicznych. Programy obliczeniowe na EMC i zbiór zadań, WAT, 1981.

J. Darłak, A. Grzesiak, B. Jakubowski, B. Jurewicz, H. Krawitowski, S. Mroczek, J.D. Ponikowski: Teoria radiolokacji i radionawigacji - ćwiczenia laboratoryjne, WAT, 1981.

W. Kocańda: Podstawy radiolokacji i radionawigacji-zestaw rysunków, cz. I oraz II, WAT, 1982.

J. Błażejak, W. Kocańda: Encyklopedia urządzeń radiolokacyjnych, WAT, 1982.

W. Kocańda: Wybrane zagadnienia z podstaw radiolokacji, WAT, 1983.

W. Kocańda, Cz. Leśnik, A. Pieniężny, J. Darłak: Podstawy radiolokacji - ćwiczenia laboratoryjne, WAT, 1983.

S. Szymański: Imitator Sygnałów Radiolokacyjnych ISR, WAT, 1983.

W. Kocańda: Urządzenia i systemy radiolokacyjne - ćwiczenia laboratoryjne, WAT, 1983.

A. Pieniężny, J. Darłak: Teoria radiolokacji i radionawigacji - zbiór zadań, WAT, 1983.

W. Kocańda: Podstawy radiolokacji cz. III, WAT, 1984.

W. Kocańda, Cz. Leśnik: Teoria radiolokacji i radionawigacji - ćwiczenia laboratoryjne, WAT, 1984.

S. Malinowski, T. Rapacki: Lotnicze urządzenia radiolokacyjne cz. I, WAT, 1984.

S. Malinowski, T. Rapacki, A. Witczak: Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu LOTNICZE URZĄDZENIA RADIOLOKACYJNE cz. I., WAT, 1984.

B. Jurewicz, T. Rapacki, A. Witczak, T. Zdzieborski: Lotnicze urządzenia radiolokacyjne, WAT, cz. I, 1984.

S. Malinowski, T. Rapacki, A. Witczak: Radiolokacja lotnicza - ćwiczenia laboratoryjne, WAT, 1984.

M. Roszak: Ćwiczenia laboratoryjne z radionawigacji lotniczej, WAT, 1984.

M. Roszak: Radionawigacja lotnicza, WAT, 1984.

C. Leśnik: Urządzenia radiolokacyjne cześć I. SRL DANIELA-L, WAT, Warszawa, 1984.

J. Błażejak, J. Krajewski, Cz. Leśnik: Urządzenia i systemy radiolokacyjne cz. II, SRL JUSTYNA-L, BOŻENA-L, DANIELA-L, WAT, 1984.

J. Goca, Cz. Leśnik: Urządzenia radiolokacyjne cz. V, SRL DANIELA-L, WAT, 1984.

S. Malinowski, T. Rapacki: Lotnicze urządzenia radiolokacyjne cz. II, WAT, 1985.

T. Rapacki, A. Witczak: Lotnicze urządzenia radiolokacyjne - ćwiczenia laboratoryjne cz. II, WAT, 1985.

W. Kocańda, S. Malinowski, T. Rapacki, B. Jurewicz: Lotnicze urządzenia radiolokacyjne, WAT, 1985.

L. Paradowski, F. Szutkowski: Problemy rozpoznania i przeciwdziałania radioelektronicznego, WAT, 1986.

J. Matuszewski: Zabezpieczenie techniczne wojsk radiotechnicznych. Programy operacyjne na mikrokomputer AMSTRAD CPC 6128, WAT, 1988.

B. Jurewicz, A. Witczak: Wyposażenie samolotów i śmigłowców cz. I, „Urządzenia radioelektroniczne" WAT,1989.

J. Pietrasiński: Teoretyczne podstawy radiolokacji cz. III, WAT, 1991.

T. Brenner, J. Krajewski: Teoria radiolokacji - ćwiczenia laboratoryjne cz. III, WAT, 1992.

J. Sołowicz: Podstawy teorii i przetwarzania sygnałów stochastycznych,WAT, 1998.

S. Konatowski, I. Kubicki: Teoria radiolokacji i radionawigacji - ćwiczenie laboratoryjne. Badanie detektora fazy, Warszawa, 1997.

S. Konatowski, G. Szczypek: Lotnicze Systemy Radioelektroniczne - ćwiczenia laboratoryjne. Badania symulacyjne układów śledzących stosowanych w systemach bliskiej nawigacji, Warszawa, 1997.

S. Konatowski, G. Szczypek,  I. Kubicki: Lotnicze Systemy Radioelektroniczne. Badanie układów estymacji parametrów nawigacyjnych i miejsca położenia, Warszawa, 1998.

P. Kaniewski, J. Kaźmierczak, P. Komur: Laboratorium z podstaw modulacji i detekcji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2001.

A. Rutkowski, W. Susek, C. Rećko, A. Słowik, M. Czyżewski: Technika bardzo wielkich częstotliwości. Wybrane zagadnienia i laboratorium, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2009.

A. Rutkowski: Podzespoły i układy mikrofalowe. Wybrane zagadnienia i laboratorium komputerowe, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2010.

J. Matuszewski, K. Sikorska-Łukasiewicz: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: Podstawy sztucznej inteligencji. Bazy wiedzy i sztuczna inteligencja, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2018.