Dyrektor Instytutu

płk dr hab. inż. Jan Kelner, prof. WAT


Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Artur Bajda, prof. WAT

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Jarosław Michalak, prof. WAT

Kierownik Zakładu

dr inż. Piotr Łubkowski

Kierownik Zakładu

ppłk dr inż. Tadeusz Sondej