Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI, prof. WAT

 • prof. dr hab. inż. Sławomir SUJECKI
 • dr hab. inż. Grzegorz RÓŻANSKI, prof. WAT
 • dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof. WAT
 • dr hab. inż. Janusz DUDCZYK, prof. WAT
 • dr inż. Artur BAJDA, prof. WAT
 • dr inż. Jarosław KRYGIER
 • dr inż. Zbigniew KUDŁA
 • dr inż. Tomasz MROZEK
 • dr inż. Mirosław POPIS
 • dr inż. Łukasz RYBAK
 • kpt. mgr inż. Bogumił BORYSIEWICZ
 • mgr inż. Waldemar GRABIEC
 • mgr inż. Mirosława PAWLACZYK
 • mgr inż. Rafał POLAK
 • mgr inż. Piotr SZAFRANIEC
 • ppor. mgr inż. Dawid WAWOK (SDR WAT)
 • mgr inż. Bartłomiej GRZELAK (SDR WAT)
 • mgr inż. Szymon BORYS (SDR WAT)

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Inżynieria systemów teleinformatycznych.
 • Architektury sieci IPv4 i IPv6.
 • Protokoły sieci teleinformatycznych.
 • Mobilne sieci doraźne.
 • Jakość usług w sieciach teleinformatycznych.
 • Mechanizmy wielopoziomowego bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych.
 • Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
 • Sieci LAN, MAN, WAN – architektury, techniki i protokoły komunikacyjne.
 • Sieci szkieletowe i dostępowe – architektury, techniki i protokoły komunikacyjne.
 • Bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych.
 • Jakość usług multimedialnych w sieciach.
 • Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
 • Modelowanie i szacowanie niezawodności sieci i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
 • Federacyjne sieci misyjne FMN, architektura systemów wsparcia dowodzenia, usługi funkcjonalne FAS.

Bieżące prace badawcze:

 • 2021–2024 NCBiR, Umowa nr DOB-SZAFIR/09/B/006/01/2021 (PPFNF/17-201/2021/WAT), „System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej” kr. SWD-EwMED;
 • 2021–2024 NCBiR, Umowa nr DOB-SZAFIR/05/B/026/01/2021 (PPFNF/17-203/2021/WAT), „Bezprzewodowy integrator przyszłościowych sieci i systemów łączności współczesnego pola walki (tj. HMS JAŚMIN) gwarantujący bezpieczny przesył danych w strukturach MON” kr. Oleander;
 • 2021 WAT (UGB/22-855/2021/WAT), „Zastosowania współczesnych technik i technologii w heterogenicznym środowisku Federacyjnych Sieci Misyjnych”;
 • 2022 WAT (UGB/22-743/2022/WAT), „Zaawansowane techniki dostarczania usług i sterowania ruchem w sieciach optycznych oraz o ograniczonych zasobach”;
 • 2023 WAT (UGB/22-861/2023/WAT), „Zaawansowane mechanizmy zapewnienia współpracy wojskowych sieci heterogenicznych z sieciami nowej generacji w obszarze jakości, bezpieczeństwa i niezawodności usług”;