Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI

 • dr hab. inż. Grzegorz RÓŻANSKI, prof. WAT
 • dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI, prof. WAT
 • dr inż. Artur BAJDA, prof. WAT
 • ppłk dr inż. Jarosław KRYGIER
 • mjr mgr inż. Krzysztof MAŚLANKA
 • dr inż. Joanna GŁOWACKA
 • dr inż. Zbigniew KUDŁA
 • mgr inż. Mirosława PAWLACZYK
 • dr inż. Mirosław POPIS
 • dr inż. Adam SOBCZYK
 • dr inż. Sebastian SZWACZYK
 • dr inż. Marian WRAŻEŃ
 • mgr inż. Waldemar GRABIEC
 • mgr inż. Tomasz MROZEK
 • mgr inż. Rafał POLAK
 • mgr inż. Piotr SZAFRANIEC

Główne kierunki działalności zespołu:

Inżynieria systemów teleinformatycznych.
Architektury sieci IPv4 i IPv6.
Protokoły sieci teleinformatycznych.
Mobilne sieci doraźne.
Jakość usług w sieciach teleinformatycznych.
Mechanizmy wielopoziomowego bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych.
Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Sieci LAN, MAN, WAN -
architektury, techniki i protokoły komunikacyjne.
Sieci szkieletowe i dostępowe – architektury, techniki i protokoły komunikacyjne.
Bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych.
Jakość usług multimedialnych w sieciach.
Modelowanie i symulacja sieci telekom. i teleinformatycznych.