Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr inż. Piotr ŁUBKOWSKI

 • prof. dr hab. inż. Sławomir SUJECKI
 • dr hab. inż. Grzegorz RÓŻANSKI
 • dr hab. inż. Dariusz LASKOWSKI
 • dr inż. Artur BAJDA
 • dr inż. Jarosław KRYGIER
 • dr inż. Joanna GŁOWACKA
 • dr inż. Zbigniew KUDŁA
 • dr inż. Mirosław POPIS
 • dr inż. Marian WRAŻEŃ
 • por. mgr inż. Bogumił BORYSIEWICZ
 • mgr inż. Waldemar GRABIEC
 • mgr inż. Tomasz MROZEK
 • mgr inż. Mirosława PAWLACZYK
 • mgr inż. Rafał POLAK
 • mgr inż. Piotr SZAFRANIEC

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Inżynieria systemów teleinformatycznych.
 • Architektury sieci IPv4 i IPv6.
 • Protokoły sieci teleinformatycznych.
 • Mobilne sieci doraźne.
 • Jakość usług w sieciach teleinformatycznych.
 • Mechanizmy wielopoziomowego bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych.
 • Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
 • Sieci LAN, MAN, WAN – architektury, techniki i protokoły komunikacyjne.
 • Sieci szkieletowe i dostępowe – architektury, techniki i protokoły komunikacyjne.
 • Bezpieczeństwo systemów telekomunikacyjnych.
 • Jakość usług multimedialnych w sieciach.
 • Modelowanie i symulacja sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
 • Federacyjne sieci misyjne FMN, architektura systemów wsparcia dowodzenia, usługi funkcjonalne FAS.

Bieżące prace badawcze:

 • NCBiR DOB-SZAFIR/09/B/006/01/2021 (PPFNF/17-201/2021/WAT)  „System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej” SWD-EwMED;
 • NCBiR DOB-SZAFIR/05/B/026/01/2021 (PPFNF/17-203/2021/WAT)  „Bezprzewodowy integrator przyszłościowych sieci i systemów łączności współczesnego pola walki (tj. HMS JAŚMIN) gwarantujący bezpieczny przesył danych w strukturach MON” Oleander;
 • UGB 855/2021 „Zastosowania współczesnych technik i technologii w heterogenicznym środowisku Federacyjnych Sieci Misyjnych”