Instytut Radioelektroniki

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Piotr Kaniewski, prof. WAT


Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Stanisław Konatowski, prof. WAT

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. techniczno-ekonomicznych

mgr inż. Sławomir Staniaszek

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Waldemar Susek, prof. WAT

Kierownik Zakładu

dr inż. Bronisław Wajszczyk

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński, prof. WAT