Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT

 • prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI
 • dr hab. inż. Jarosław MICHALAK
 • mgr inż. Robert KRAWCZAK
 • mgr inż. Anna CHĘCIŃSKA-KASZUBA
 • mgr inż. Radosław CHĘCIŃSKI
 • ppor. mgr inż. Jaromir GAJEWSKI (SDR WAT)

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Systemy bezprzewodowe wąsko i szeroko-pasmowe, bezprzewodowe sieci LAN, systemy komórkowe.
 • Bezprzewodowe systemy dostępowe. Sieci ad-hoc, sieci samoorganizujące się.
 • Taktyczna łączność radiowa KF i UKF.
 • Radio definiowane programowo i radio kognitywne.
 • Zarządzanie sieciami radiowymi.
 • Metody sensingu radiowego.
 • Dynamiczne zarządzanie widmem.
 • Procedury współdzielenia widma i efektywnego jego wykorzystania.
 • Mapowanie środowiska radiowego.
 • Projektowanie i symulacja sieci bezprzewodowych.
 • Bezprzewodowe sieci sensoryczne.

Bieżące prace badawcze:

 • NCBiR DOBR-BIO4/076/13023/2013 (15-106) „Radiostacja przewoźna” kr. GUARANA;
 • EDA (PUM 09-465) „Sieci wielopasmowe do skutecznych połączeń ad-hoc” MAENA (Multi bAnd Efficient Networks for Ad hoc communications);