Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr hab. inż. Jarosław MICHALAK, prof. WAT

 • dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI
 • dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT
 • mgr inż. Jaromir GAJEWSKI
 • mgr inż. Radosław CHĘCIŃSKI
 • mgr inż. Anna KASZUBA-CHĘCIŃSKA
 • mgr inż. Robert KRAWCZAK

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Systemy bezprzewodowe wąsko i szeroko-pasmowe, bezprzewodowe sieci LAN, systemy komórkowe.
 • Bezprzewodowe systemy dostępowe. Sieci ad-hoc, sieci samoorganizujące się.
 • Taktyczna łączność radiowa KF i UKF.
 • Radio definiowane programowo i radio kognitywne.
 • Zarządzanie sieciami radiowymi.
 • Metody sensingu radiowego.
 • Dynamiczne zarządzanie widmem.
 • Procedury współdzielenia widma i efektywnego jego wykorzystania.
 • Mapowanie środowiska radiowego.
 • Projektowanie i symulacja sieci bezprzewodowych.
 • Bezprzewodowe sieci sensoryczne.
 • BSP w łączności i rozpoznaniu.

Bieżące prace badawcze:

 • 2018–2021, EDA Cat. B Project, Contract No. B 1476 IAP4 GP (PUM/09-465/2018/WAT), „Wielopasmowe, efektywne sieci dla łączności doraźnej.” kr. MAENA (Multi bAnd Efficient Networks for Ad hoc communications);
 • 2013–2024, NCBiR, Umowa nr DOBR-BIO4/076/13023/2013 (PBR/15-106/2013/WAT), „Radiostacja przewoźna” kr. GUARANA;
 • 2023 WAT (UGB/22-863/2023/WAT), „Nowoczesne technologie łączności bezprzewodowej i lokalizacji źródeł emisji w zróżnicowanych aplikacjach systemowych”;
 • 2022 WAT (UGB/22-744/2022/WAT), „Nowoczesne technologie radiowe w wojskowych systemach łączności”;
 • 2023 WAT (UGB/22-860/2023/WAT), „Technologie modelowania i zwiększania niezawodności radiowych sieci ad hoc”;