Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA, prof. WAT

  • prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI
  • dr hab. inż. Jarosław MICHALAK, prof. WAT
  • mgr inż. Robert KRAWCZAK
  • dr inż. Paweł SKOKOWSKI
  • dr inż. Krzysztof MALON
  • dr inż. Bogdan ULJASZ
  • mgr inż. Anna CHĘCIŃSKA-KASZUBA
  • mgr inż. Radosław CHĘCIŃSKI
  • mgr inż. Michał KRYK

Główne kierunki działalności zespołu:

Systemy bezprzewodowe wąsko i szeroko-pasmowe, bezprzewodowe sieci LAN, systemy komórkowe.
Bezprzewodowe systemy dostępowe. Sieci ad-hoc, sieci samoorganizujące się.

Taktyczna łączność radiowa KF i UKF.

Radio definiowane programowo i radio kognitywne.
Zarządzanie sieciami radiowymi.

Metody sensingu radiowego.
Dynamiczne zarządzanie widmem.
Procedury współdzielenia widma i efektywnego jego wykorzystania.
Mapowanie środowiska radiowego.
Projektowanie i symulacja sieci bezprzewodowych.
Bezprzewodowe sieci sensoryczne.