Skład zespołu:

Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET

 • ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ
 • dr inż. Paweł DĄBAL
 • dr inż. Zbigniew JACHNA
 • dr inż. Jerzy PASIERBIŃSKI
 • dr inż. Andrzej PONIECKI
 • dr inż. Dominik SONDEJ
 • dr inż. Rafał SZYMANOWSKI
 • dr inż. Paweł KWIATKOWSKI
 • mgr inż. Krzysztof SIECZKOWSKI
 • mgr inż. Jakub TYBURSKI
 • mgr inż. Krzysztof RÓŻYC

Główne kierunki działalności zespołu:

Technika układów cyfrowych.
Metrologia odcinków czasowych.
Systemy mikroprocesorowe.
Systemy cyfrowe w bioinżynierii.