Skład zespołu:

Kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET

 • ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ
 • dr inż. Paweł KWIATKOWSKI
 • dr inż. Dominik SONDEJ
 • dr inż. Krzysztof SIECZKOWSKI
 • dr inż. Paweł DĄBAL
 • dr inż. Zbigniew JACHNA
 • dr inż. Andrzej PONIECKI
 • dr inż. Rafał SZYMANOWSKI
 • mgr inż. Jakub TYBURSKI
 • mgr inż. Krzysztof RÓŻYC
 • por. mgr inż. Sylwia ZAWADZKA

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Układy i systemy cyfrowe.
 • Precyzyjna metrologia czasu.
 • Systemy mikroprocesorowe.
 • Systemy cyfrowe w bioinżynierii.

Bieżące prace badawcze:

 • ROTOR (projekt niejawny)
 • SZAFIR, DOB-SZAFIR/09/B/006/01/2020 - System wspomagania decyzji ewakuacji medycznej oparty na monitorowaniu parametrów życiowych żołnierza i rozszerzonej świadomości sytuacyjnej