Zakład Mikrofal jest jednym z trzech zakładów Instytutu Radioelektroniki. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w zakresie szeroko rozumianej teorii i techniki mikrofalowej.

Potencjał kadrowy zakładu to 2 profesorów nadzwyczajnych, 4 adiunktów oraz 3 asystentów.

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Waldemar Susek, prof. WAT

bud. 54 pok. 41
tel. +48 261 839 831
e-mail: waldemar.susek@wat.edu.pl