Laboratorium techniki mikrofalowej i miernictwa mikrofalowego

Wyposażone jest w:

  • 3 wektorowe analizatory obwodów pokrywające pasmo od 10 MHz do 43.5 GHz,
  • 2 skalarne analizatory obwodów do 26 GHz,
  • 2 analizatory widma do 26 GHz,
  • Digitizery PXI do 12 Gs,
  • moduły odbiorcze PXI do 26 GHz,
  • moduły nadawcze PXI do 8 GHz.

Laboratorium to wykorzystywane jest przy realizacji projektów inżynierskich i prac magisterskich.

Laboratorium nadajników mikrofalowych

Wyposażone jest w nowoczesny nadajnik telewizji cyfrowej firmy PLISCH. Nadajnik jest urządzeniem nowoczesnym sprawnym technicznie. Jeszcze na początku roku 2011 pracował w Centrum Nadawczym w Raszynie. Modułowa struktura bloków nadajnika umożliwia realizowanie przez studentów ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących: sygnałów cyfrowych w standardzie ASI, układów przemiany częstotliwości, sygnałów pośredniej częstotliwości, układów i sygnałów mikrofalowych pasma UHF (sygnały proste lub o strukturze typu OFDM).

Aktywne bloki dużej mocy (wzmacniacze) są wykorzystywane przede wszystkim w celu zapoznania studentów z rozwiązaniami współczesnych układów mikrofalowych. Bierne układy mikrofalowe dużej mocy (elementy toru przesyłowego, sondy pomiarowe, mikrofalowe podzespoły rozdziału i sumowania sygnałów, filtry mikrofalowe itp.) są poddawane badaniom ich charakterystyk częstotliwościowych amplitudowych i fazowych. Exciter'y, ze względu na ich rozwiązanie konstrukcyjne, mogą pracować autonomicznie poza szafą nadajnika i na ich podstawie zbudowane są odrębne stanowiska laboratoryjne. Dysponowanie wyżej wymienionym współczesnym nadajnikiem telewizji cyfrowej nie tylko uatrakcyjnia proces dydaktyczny, ale przede wszystkim zwiększa efektywność tego procesu.

Laboratorium odbiorników mikrofalowych

Laboratorium komputerowe

Podzespoły i układy oraz sygnały mikrofalowe towarzyszą współczesnemu człowiekowi wszędzie, bez względu na to, czy mieszka w centrum wielkiej aglomeracji miejskiej, czy też na terenach słabo zamieszkanych. Laboratorium komputerowe pozwala poznać, zrozumieć oraz ugruntować znajomość zjawisk związanych z generacją, rozdziałem i wektorowym sumowaniem, zmianą fazy i jej pomiarem oraz z określeniem kąta nadejścia sygnałów mikrofalowych. Wszystkie ćwiczenia realizowane są przy użyciu dedykowanych symulatorów komputerowych. Pomiary na symulowanym stanowisku są wykonywane przy użyciu przyrządów wirtualnych o własnościach zbliżonych do posiadanych przez przyrządy rzeczywiste. Modele badanych układów w wymaganym stopniu odwzorowują cechy urządzeń zrealizowanych fizycznie.

Warsztat mechaniczno–elektryczny

Wyposażony jest w precyzyjny ploter grawerujący do wykonywania prototypowych płytek ze strukturami planarnymi układów mikrofalowych, system lutowniczy z manipulatorem rozmieszczania elementów SMD, piecem konwekcyjnym i mikroskopem inspekcyjnym, precyzyjną frezarko-wiertarkę 0.02 mm do wykonywania elementów mechanicznych układów mikrofalowych. Wykorzystywany do budowy prototypowych układów wykonywanych w ramach projektów inżynierskich i prac magisterskich.