Pracownia nadajników mikrofalowych i miernictwa mikrofalowego

sala 40/54a


Wyposażenie pracowni umożliwia pomiar charakterystyk transmisyjnych i odbiciowych aktywnych i biernych elementów, podzespołów i układów mikrofalowych. W kolejnym zakresie możliwy jest pomiarów mocy i częstotliwości sygnałów mikrofalowych w bardzo szerokim zakresie częstotliwości. Pracownia umożliwia poznanie zasad działania podstawowych bloków nadajników mikrofalowych oraz metod pomiarowych układów mikro­falowych. Do celów pomiarowych w pracowni wykorzystane są: generatory sygnałów mikrofalowych małej mocy, mierniki mocy i częstotliwości zakresu mikrofalowego, analizatory widma sygnałów, analizatory obwodów,  multimetry cyfrowe i analogowe oraz oscyloskopy. Wybrane przyrządy pracują do częstotliwości 50 GHz. Stanowiska w pracowni umożliwiają efektywne przyswajanie zasad działania elementów i układów mikrofalowych stosowanych w przemyśle i wojsku.

Pracownia systemów telewizji cyfrowej

Sala 7/54a


Wyposażenie pracowni umożliwia pomiar charakterystyk transmisyjnych i odbiciowych aktywnych i biernych elementów i podzespołów mikrofalowych, wykorzystywanych w nowoczesnych nadajnikach telewizji cyfrowej. Umożliwia poznanie zasad działania podstawowych bloków nadajnika telewizji cyfrowej oraz metod przeprowadzania pomiarów sygnałów mikrofalowych, wykorzystując do tego celu specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Stanowiska w pracowni umożliwiają efektywne przyswajanie zasad działania elementów i budowy układów elektroniki mikrofalowej stosowanych do budowy nadajników i odbiorników telewizji cyfrowej. W pracowni możliwe jest wytwarzanie i badanie prostych sygnałów DVBT w oparciu o platformę programową oraz moduły RF pracujące w standardzie PXI. W pracowni znajduje się unikatowa aparatura: nadajnik telewizji cyfrowej firmy Plisch oraz analizatory widma do badania sygnałów telewizji cyfrowej, w aktualnie wykorzystywanych kanałach częstotliwościowych.

Pracownia DSP i FPGA

Sala 30/54a


Pracownia wyposażone jest w dwadzieścia stanowisk komputerowych, uzupełnionych o moduły sprzętowe. Wykorzystują one nowoczesne produkty sprzętowe i programowe firmy National Instruments. Wszystkie stanowiska komputerowe dysponują pełnym oprogramowaniem LabVIEW, umożliwiającym wykorzystanie urządzeń DSP, FPGA, uniwersalnych kart DAQ oraz modułowych systemów PXI. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wirtualnych instrumentów pomiarowych. Część sprzętową natomiast stanowią moduły radia definiowanego programowo typu NI USRP 2901 oraz NI USRP 2942R, które dodatkowo umożliwiają programowanie układów FPGA. Wszystkie zestawy podłączone zostały bezpośrednio do stanowisk komputerowych, zapewniając analizę rzeczywistych układów DSP i FPGA. W pracowni funkcjonuje lokalna sieć komputerowa, zapewniająca zdalny dostęp do poszczególnych urządzeń, z każdego miejsca w ramach wewnętrznej sieci WAT.

Pracownia odbiorników mikrofalowych i techniki mikrofalowej

Sala 26/54a


Wyposażenie pracowni umożliwia pomiar charakterystyk transmisyjnych i odbiciowych aktywnych i biernych elementów, podzespołów i układów mikrofalowych, wykorzystywanych w torach odbiorczych wielkiej częstotliwości. Umożliwia to poznanie zasad funkcjonowania poszczególnych bloków w torze odbiorczym:. wzmacniacza w.cz., mieszacza mikrofalowego, wzmacniacza p.cz., detektora mikrofalowego, dyskryminatora częstotliwości oraz pozwala określić wpływ ich parametrów na jakość procesu pomiarowego. Analizowane są zjawiska szumowe towarzyszące odbiorowi sygnałów mikrofalowych. Wyposażenie pracowni umożliwia poznanie zjawisk występujących w biernych układach mikrofalowych, takich jak sprzęgacz kierunkowy, filtr mikrofalowy oraz podzespoły ferrytowe. Stanowiska wyposażone są w unikatowe mikrofalowe urządzenia pomiarowe: generatory, detektory mocy i analizatory sygnałów, pracujące  w zakresie częstotliwości do 12 GHz.