Mikroelektronika

Studia stacjonarne – cywilne

Plany II-go stopnia - początek 03.2024

Studia stacjonarne – cywilne

Plany II-go stopnia - początek 03.2023

Technologie Elektroniczne i Telekomunikacyjne

Elektronika i Telekomunikacja

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2023

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2023

Plany II-go stopnia - początek 03.2024

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2023

Plany II-go stopnia- początek 03.2024

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2022

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2022

Plany II-go stopnia - początek 03.2023

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2022

Plany II-go stopnia - początek 03.2023


Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2021

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Plany II-go stopnia - początek 03.2022

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Plany II-go stopnia - początek 03.2022


Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2020

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2020

Plany II-ego stopnia – początek 03.2021

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2020

Plany II-ego stopnia – początek 03.2021


Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2019

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2019

Plany II-ego stopnia – początek 03.2020

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2019

Plany II-ego stopnia – początek 03.2020

Energetyka

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2023

Plany II-go stopnia – początek 03.2024

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2023


Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2022

Plany II-go stopnia- początek 03.2023

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2022

Plany II-go stopnia - brak rekrutacji w 2023


Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Plany II-go stopnia - początek 03.2022

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Plany II-go stopnia - brak rekrutacji w 2022