Mikroelektronika

Studia stacjonarne – cywilne

Plany II-go stopnia - początek 03.2023

Elektronika i Telekomunikacja

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2023

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2023

Plany II-go stopnia - początek 03.2024

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2023

Plany II-go stopnia- początek 03.2024

Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2022

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2022

Plany II-go stopnia - początek 03.2023

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2022

Plany II-go stopnia - początek 03.2023


Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2021

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Plany II-go stopnia - początek 03.2022

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Plany II-go stopnia - początek 03.2022


Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2020

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2020

Plany II-ego stopnia – początek 03.2021

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2020

Plany II-ego stopnia – początek 03.2021


Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2019

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2019

Plany II-ego stopnia – początek 03.2020

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2019

Plany II-ego stopnia – początek 03.2020


Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 10.2018

Plany II-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – początek 03.2022

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2018

Plany II-ego stopnia – początek 03.2019

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2018

Plany II-ego stopnia – początek 03.2019


Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - początek 10.2017

Plany II-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - początek 03.2021

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia początek 10.2017

Plany II-ego stopnia początek 03.2018

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia początek 10.2017

Plany II-ego stopnia początek 03.2018


Studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Plany I-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - początek 10.2016

Plany II-ego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych - początek 03.2020

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia *

Plany II-ego stopnia początek 03.2017 * (z STI, STK)

Plany II-ego stopnia początek 03.2017 * (bez STI, STK)

Plany II-ego stopnia początek 10.2016 *

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia początek 03.2017 * (z STI, STK)

Plany II-ego stopnia początek 03.2017 * (bez STI, STK)

Plany II-ego stopnia początek 10.2016 *

* - specjalności: systemy telekomunikacyjne, systemy teleinformatyczne, systemy cyfrowe, systemy informacyjno-pomiarowe, inżynieria systemów bezpieczeństwa, systemy teledetekcyjne, urządzenia i systemy elektroniczne

Energetyka

Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2023

Plany II-go stopnia – początek 03.2024

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2023


Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2022

Plany II-go stopnia- początek 03.2023

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2022

Plany II-go stopnia - brak rekrutacji w 2023


Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Plany II-go stopnia - początek 03.2022

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2021

Plany II-go stopnia - brak rekrutacji w 2022


Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2020

Plany II-ego stopnia – początek 03.2021

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2020

Plany II-ego stopnia – brak rekrutacji w 2021


Studia stacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2019

Plany II-ego stopnia – początek 03.2020

Studia niestacjonarne – cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2019

Plany II-ego stopnia – brak rekrutacji w 2020


Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2018

Plany II-ego stopnia – początek 03.2019

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2018

Plany II-ego stopnia – brak rekrutacji w 2019


Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce

Studia stacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2017

Plany II-ego stopnia – początek 03.2018

Studia niestacjonarne - cywilne

Plany I-ego stopnia – początek 10.2017

Plany II-ego stopnia – brak rekrutacji w 2018


Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce
Studia stacjonarne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia

Studia niestacjonarne

Plany I-ego stopnia

Plany II-ego stopnia