Wzory umów

Zarządzenie Rektora 45/RKR/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu pobierania opłat od studentów za usługi edukacyjne

Opłaty za studia

Decyzje Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat.

Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 132/WEL/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 23/WEL/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 109/WEL/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Decyzja Dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 28/WEL/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wysokości i terminów wnoszenia opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Załącznik nr 1 do decyzji nr 109/WEL/2022 z dnia 09.08.2022 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2022/2023

Kierunek studiów
Forma studiów
NabórWysokość czesnego
jednorazowo
Wysokość czesnego
ratalnie
I rataII rataIII rataIV rata
Energetyka
studia I stopnia
2019/20202700 zł2835 zł735 zł700 zł700 zł700 zł
Energetyka
studia I stopnia
2020/2021; 2021/20222800 zł2940 zł735 zł735 zł735 zł735 zł
Elektronika i Telekomunikacja
studia I stopnia
2019/20202700 zł2835 zł735 zł700 zł700 zł700 zł
Elektronika i Telekomunikacja
studia I stopnia
2020/2021; 2021/20222800 zł2940 zł735 zł735 zł735 zł735 zł
Elektronika i Telekomunikacja
studia II stopnia
2021/20222900 zł3045 zł795 zł750 zł750 zł750 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia23.09.2022-23.09.202230.10.202230.11.202230.12.2022

Załącznik nr 2 do decyzji nr 109/WEL/2022 z dnia 09.08.2022 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
W SEMESTRZE ZIMOWYM R. A. 2022/2023 – NABÓR 2022/2023

Kierunek studiówWysokość czesnego
jednorazowo
Wysokość czesnego
ratalnie
I rataII rataIII rataIV rata
Energetyka3100 zł3255 zł813 zł814 zł814 zł814 zł
Elektronika i Telekomunikacja3100 zł3255 zł813 zł814 zł814 zł814 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia23.10.2022-23.10.202230.11.202230.12.202230.01.2023

Załącznik nr 1 do decyzji nr 28/WEL/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA
W SEMESTRZE LETNIM R. A. 2022/2023

Kierunek studiów
Forma studiów
NabórWysokość czesnego
jednorazowo
Wysokość czesnego
ratalnie
I rataII rataIII rataIV rata
Energetyka
studia I stopnia
2020/2021; 2021/20222800 zł2940 zł735 zł735 zł735 zł735 zł
Energetyka
studia I stopnia
2022/20233100 zł3255 zł813 zł814 zł814 zł814 zł
Elektronika i Telekomunikacja
studia I stopnia
2020/2021; 2021/20222800 zł2940 zł735 zł735 zł735 zł735 zł
Elektronika i Telekomunikacja
studia I stopnia
2022/20233100 zł3255 zł813 zł814 zł814 zł814 zł
Elektronika i Telekomunikacja
studia II stopnia
2021/20222900 zł3045 zł795 zł750 zł750 zł750 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia28.02.2023-28.02.202328.03.202328.04.202328.05.2023

Załącznik nr 2 do decyzji nr 28/WEL/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

WYSOKOŚĆ I TERMINY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO ‑ STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
W SEMESTRZE LETNIM R. A. 2022/2023 – NABÓR 2022/2023

Kierunek studiów
Forma studiów
Wysokość czesnego
jednorazowo
Wysokość czesnego
ratalnie
I rataII rataIII rataIV rata
Elektronika i Telekomunikacja
studia II stopnia
3200 zł3360 zł840 zł840 zł840 zł840 zł
Zaksięgowanie opłat na koncie WAT do dnia28.03.2023-28.03.202328.04.202328.05.202328.06.2023


1Studenci pierwszego semestru studiów niestacjonarnych powinni wpłacić czesne do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

2Za termin wniesienia opłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy WAT.

3Aby uzyskać zgodę na wnoszenie opłaty czesnego w ratach należy złożyć wniosek do Dziekana WEL. Wnioski w tej sprawie należy złożyć nie później niż przed upływem terminu wniesienia pierwszej raty czesnego, podanego w załącznikach.

4Wnoszenie opłaty czesnego w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%.

5Faktury VAT za wniesione opłaty czesnego – wyłącznie na nazwisko studenta, wystawiane są za zgodą Dziekana WEL, na wniosek studenta.

6Faktury wystawia się w terminie zgodnym z art. 106 b ust. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

7Przy załatwianiu wszelkich formalności dotyczących studiów (w tym m.in. uzyskanie zaświadczeń) wymagane jest uregulowanie przez studenta (doktoranta) wszelkich zobowiązań finansowych wobec Akademii.