O nas

Koło Naukowe Elektroników jest organizacją skupiającą studentów (zarówno cywilnych jak i podchorążych) i doktorantów kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzonego na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

Koło Naukowe Elektroników posiada następujące sekcje:

 • Sekcja Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
 • Sekcji Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa
 • Sekcja Systemów Cyfrowych
 • Sekcja Sieci Teleinformatycznych
 • Sekcja Monitoringu Elektromagnetycznego
 • Sekcja Systemów Elektronicznych

Członkowie Koła Naukowego Elektroników poszerzają swoją wiedzę w wybranych dziedzinach w sposób praktyczny – realizując ponadprogramowe prace badawcze i rozwojowe – każdą pod indywidualną opieką mentora naukowego.

Działalność w Kole Naukowym Elektroników ułatwia rozpoczęcie pisania prac inżynierskich, magisterskich czy nawet doktorskich. A doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów mogą okazać się nieocenione na rynku pracy.

Jak wygląda działalność w KNE WEL?

Po zapisaniu się do struktur KNE należy wybrać obszar wiedzy, który jest nam najbliższy (czyli jedną z Sekcji KNE WEL), a następnie opiekuna naukowego. Wyboru opiekuna naukowego można dokonać samemu lub poprosić o pomoc przy wybraniu osoby związane z KNE WEL.

Członkostwo w KNE WEL nie jest zobowiązaniem do regularnego uczęszczania w dodatkowych zajęciach. Terminy spotkań i ich częstotliwość ustalane są indywidualnie.

Opiekun koła

dr inż. Krzysztof Sieczkowski

e-mail: krzysztof.sieczkowski@wat.edu.pl

budynek 45 pokój 18

 

Przewodniczący Koła: Jakub Kołton

Z-ca przewodniczącego Koła: Katarzyna Nowakowska

Sekretarz Koła: Mateusz Górniak, Kacper Janowski

 

E-mail kontaktowy do zarządu Koła: kne@wat.edu.plO nas

Koło Naukowe Energetyków obejmuje pasjonatów chcących rozwijać zarówno wątki badawcze jak również swoje zainteresowania w pracach naukowych.

Celem działania Koła Naukowego Energetyków jest:

 • współpraca naukowo-organizacyjna z innymi kołami naukowymi o podobnej tematyce organizowanie konferencji, sympozjów i spotkań naukowych,
 • umożliwienie poszerzenia wiedzy z zakresu energetyki, a szczególnie nowych rozwiązań technologicznych w tych dyscyplinach nauki w ramach sekcji Koła,
 • prezentacja własnych osiągnięć szerokiemu gronu studentów i pracowników Uczelni i Wydziału,
 • promocja Wydziału Elektroniki, a przez to Akademii na imprezach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Koło Naukowe Energetyków zajmuje się następującymi tematami:

 • zielona energia i jej wykorzystanie
 • systemy instalacji budynkowej
 • optymalizacja zakłóceń sieci
 • badania celowości elektrowni wiatrowych
 • zwiększenie sprawności przesyłu energii
 • badanie materiałów wykorzystywanych w energetyce
 • inne tematy proponowane przez Członków KNEN

Opiekun koła

mgr inż. Bogdan Perka

e-mail: bogdan.perka@wat.edu.pl

budynek 100 pokój 68

 

Przewodniczący Koła: Maria Gromek

Z-ca przewodniczącego Koła: Maciej Osiak

Sekretarz Koła: Sebastian Kiszka

 

 

E-mail kontaktowy do zarządu Koła: knen.wat@gmail.com