Skład zespołu:

Kierownik zespołu: dr hab. inż. Piotr KANIEWSKI, prof. WAT

 • ppłk dr inż. Grzegorz CZOPIK
 • dr inż. Kazimierz BANASIAK
 • dr inż. Stanisław KONATOWSKI
 • dr inż. Michał ŁABOWSKI
 • dr inż. Jan MATUSZEWSKI
 • dr inż. Tadeusz PIETKIEWICZ
 • dr inż. Andrzej WITCZAK
 • mjr mgr inż. Tomasz KRASZEWSKI
 • mgr inż. Ireneusz KUBICKI
 • por. mgr inż. Piotr PAWŁOWSKI
 • mgr inż. Katarzyna SIKORSKA-ŁUKASIEWICZ
 • kpt. mgr inż. Paweł SŁOWAK
 • ppor. mgr inż. Przemysław PASEK (doktorant)

Główne kierunki działalności zespołu:

 • Przetwarzanie danych w systemach walki radioelektronicznej i systemach nawigacyjnych.
 • Rozpoznawanie sygnałów i obrazów.
 • Zintegrowane systemy nawigacyjne.
 • Bezzałogowe systemy powietrzne.

Bieżące prace badawcze:

 • UGB 856 Innowacyjne metody przetwarzania sygnałów i danych w systemach radioelektronicznych
 • DOB-SZAFIR/09/A/010/01/2021  (PPFNF/17-163/2021/WAT) Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformacje i sensory biomedyczne (MILGEOMED)
 • DOBR/0042/R/ID1/2012/03 (PBR 15 - 319/2012/WAT) Opracowanie prototypu radaru P-18PL wstępnego wskazywania celów pracującego w paśmie metrowym, ze skanowaniem fazowym w dwóch płaszczyznach dla zestawów rakietowych OP (ZROP