Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych powstał w 2003 roku w wyniku połączenia  Zakładu Obwodów i Sygnałów
oraz  Zakładu Elektrotechniki.  W ramach kierunku Energetyka zakład realizuje specjalność elektroenergetyka.  W Zakładzie prowadzone są również przedmioty dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja.
W zakładzie zatrudnionych jest:

  • 3 profesorów,
  • 4 doktorów habilitowanych,
  • 2 doktorów,
  • 4 magistrów
  • 3 pracowników inżynieryjno-technicznych.

Kierownik Zakładu
dr inż. Bogdan PERKA

bud. 100 pok. 052
tel. +48 261 837 486
e-mail: bogdan.perka@wat.edu.pl