dr inż. Tomasz Borowski
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza sposobów wizualizacji widoku przekroju obiektu oraz wykonanie interfejsu realizującego wizualizację takowych obrazów
 • Analiza wybranych sposobów wizualizacji widoku przekroju obiektu wraz z interfejsem programowym
 • Badanie inteligentnego detektora metali
 • Badanie modeli analogów logicznych bramek kwantowych
 • Badanie modelu płynowego sensora położenia kątowego
 • Badanie układu aktywnej redukcji dźwięków wytwarzanych przez drony powietrzne
 • Badanie układu aktywnej redukcji dźwięków wytwarzanych przez przemieszczającego się człowieka
 • Badanie układu do pomiarów sonoluminescencji
 • Badanie układu do pomiaru warstw atmosfery
 • Badanie układu wizualizacji prądów powietrznych
 • Pomiar parametrów środowiskowych za pomocą układów objętych działaniem pętli elektroakustycznego sprzężenia zwrotnego

dr inż. Grzegorz Czopik
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza struktur sygnałowych systemów SSR i DME
 • Analiza struktur sygnałowych wybranego systemu radionawigacyjnego
 • Analiza wybranego algorytmu filtracji danych na podstawie rzeczywistych pomiarów
 • Analiza wybranych niskobudżetowych modułów bezprzewodowej transmisji danych
 • Badanie i analiza właściwości wybranego ultradźwiękowego czujnika odległości
 • Badanie i analiza właściwości wybranych optoelektronicznych czujników przeszkody i odległości
 • Charakterystyka interfejsów wymiany danych SPI i I2C oraz analiza ich struktur sygnałowych
 • Charakterystyka interfejsów wymiany danych UART i RS422/485 oraz analiza ich struktur sygnałowych
 • Wykorzystanie techniki PWM do sterowania silnikami

dr inż. Mirosław Czyżewski
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza możliwości wykorzystania metamateriałowych struktur EBG w podzespołach mikrofalowych
 • Analiza możliwości wykorzystania sygnałów OFDM w systemach radioelektronicznych
 • Analiza własności szerokopasmowych anten spiralnych
 • Analiza własności szerokopasmowych anten Vivaldiego
 • Analiza własności szerokopasmowych sprzęgaczy kierunkowych wykonanych w technologii mikropaskowej linii dwuprzewodowej
 • Generator sygnałów mikrofalowych z cyfrową regulacją mocy
 • Stanowisko laboratoryjne do badania szerokopasmowego wzmacniacza mikrofalowego z wykorzystaniem radia programowalnego
 • Stanowisko laboratoryjne do badania tłumików mikrofalowych z wykorzystaniem radia programowalnego
 • Stanowisko laboratoryjne do badania wzmacniacza na lampie LFB z wykorzystaniem radia programowalnego
 • Sterowany cyfrowo generator sygnałów mikrofalowych

dr inż. Andrzej Dukata
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza rozpraszania mikrofal na dronie bojowym
 • Model elektromagnetyczny drona w zakresie mikrofalowym

dr hab. inż. Piotr Kaniewski
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza i badania filtrów alfa-beta i alfa-beta-gamma w zastosowaniach radiolokacyjnych
 • Analiza i badania filtru IMM w zastosowaniach radiolokacyjnych
 • Analiza i badania filtru Kalmana w zastosowaniach radiolokacyjnych
 • Analiza i badania systemu nawigacji bezzałogowego statku powietrznego
 • Analiza i badania systemu nawigacji wewnątrz pomieszczeń
 • Projekt algorytmu predykcji miejsca upadku obiektu balistycznego
 • Projekt algorytmu wygładzania do estymacji trajektorii obiektu balistycznego
 • Projekt i badania algorytmu estymacji położenia w odbiorniku GPS
 • Projekt i badania układu modulatora ASK

dr inż. Stanisław Konatowski
Instytut Radioelektroniki

 • Porównanie rozwiązań technicznych systemów świetlnych wykorzystywanych jako pomoce nawigacyjne
 • Ocena sposobów minimalizacji zagrożeń środowiskowych w obszarze lotnisk
 • Analiza wybranych metod komunikacji i sterowania bezpilotowymi statkami powietrznymi w roju
 • Analiza wybranych metod pomiaru natężenia i gęstości ruchu drogowego
 • Analiza wybranych metod sterowania bezpilotowymi statkami powietrznymi w ugrupowaniu
 • Modelowanie i badania stabilności wybranego układu automatyki o złożonej strukturze
 • Modelowanie i badania symulacyjne wybranego układu dynamicznego o złożonej strukturze
 • Modelowanie ruchu obiektów i opracowanie aplikacji na potrzeby ich pozycjonowania
 • Analiza systemów fotowoltaicznych stosowanych w domach jednorodzinnych
 • Analiza systemów grzewczych z wykorzystaniem pompy ciepła

mgr inż. Ireneusz Kubicki
Instytut Radioelektroniki

 • Stanowisko pomiarowe regulatora PID

dr hab. inż. Czesław Leśnik
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza wpływu nieliniowości funkcji modulacji częstotliwości na jakość pracy radaru FMCW
 • Badanie właściwości radarowego sygnału echa śmigłowców
 • Symulacyjny model układu DDS
 • Symulacyjny model układu konwersji widma
 • Symulator układu generacji sygnałów z binarną manipulacją fazy kodami komplementarnymi
 • Wykorzystanie transformaty KEYSTONE do przetwarzania sygnału echa radarowego

dr inż. Michał Łabowski
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza działania systemu kursowego robota mobilnego
 • Analiza działania systemu nawigacji wizyjnej
 • Analiza działania systemu sterowania rojem robotów
 • Analiza działania systemu wizyjnego śledzenia obiektów ruchomych
 • Analiza działania systemu wymiany danych w roju robotów
 • Opracowanie symulatora sterowania rojem robotów
 • Projekt miniaturowej sondy meteorologicznej wraz ze stacją naziemną
 • Projekt systemu kursowego
 • Projekt systemu zdalnej transmisji obrazu wideo

dr inż. Jan Matuszewski
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza i badania konwolucyjnych sieci neuronowych do rozpoznawania sygnałów radarowych w środowisku MATLAB
 • Analiza i badania symulacyjne metod opartych o wektory własne i dyskryminacyjne stosowanych w rozpoznawaniu obrazów
 • Badanie przydatności sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania sygnałów radarowych

dr inż. Witold Miluski
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza algorytmów detekcji obiektów w mikrobolometrycznych kamerach IR

prof. dr hab. inż. Mateusz Pasternak
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza konstrukcji wiskozymetru piezoelektrycznego
 • Analiza macierzowa rezonatorów z akustyczną falą powierzchniową
 • Analiza miniaturowych systemów radarowych przeznaczonych do ochrony perymetrycznej
 • Analiza wybranych układów generujących sygnały losowe
 • Cyfrowy układ do testowania elementów piezoelektrycznych
 • Mikrofalowe sprzęgacze pierścieniowe

dr inż. Tadeusz Pietkiewicz
Instytut Radioelektroniki

 • Badanie konstrukcji splotowych sieci neuronowych do rozpoznawania obiektów morskich w obrazach FLIR w środowisku KERAS
 • Badanie konstrukcji splotowych sieci neuronowych do rozpoznawania obiektów morskich w obrazach FLIR w środowisku MATLAB
 • Fuzja klasyfikatorów SVM i DTW w rozpoznawaniu obiektów morskich w obrazach FLIR
 • Fuzja klasyfikatorów SVM w rozpoznawaniu obiektów morskich w obrazach FLIR
 • Zastosowanie programowania ewolucyjnego do planowania osłony przeciwlotniczej obiektu obszarowego

dr hab. inż. Jerzy Pietrasiński
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza wpływu refrakcji atmosferycznej na właściwości lądowego radaru obserwacyjnego

dr inż. Adam Rutkowski
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza własności wybranych struktur mikrofalowych przesuwników fazy pracujących w pasmie S
 • Bezkolizyjne skrzyżowanie mikrofalowych linii transmisyjnych na pasmo S
 • Programowy symulator do badania transformacyjnych własności mikrofalowych linii transmisyjnych

ppłk dr inż. Piotr Serafin
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza algorytmów autofocusu w radarze z syntetyczną aperturą
 • Analiza wybranych algorytmów filtracji niestacjonarnych sygnałów echa radarowego

mgr inż. Katarzyna Sikorska-Łukasiewicz
Instytut Radioelektroniki

 • Projekt aplikacji mobilnej do unikania przeszkód znajdujących się bezpośrednio przed pieszym użytkownikiem
 • Projekt aplikacji przeznaczonej dla osób niewidomych realizującej rozpoznawanie obiektów

mgr inż. Paweł Słowak
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza możliwości zastosowania algorytmu KISS-ICP do nawigacji robota mobilnego
 • Analiza symulacyjna algorytmu ORB-SLAM z wykorzystaniem kamery monokularowej
 • Analiza symulacyjna algorytmu ORB-SLAM z wykorzystaniem kamery RGB-D
 • Analiza symulacyjna algorytmu ORB-SLAM z wykorzystaniem kamery stereo
 • Analiza symulacyjna zastosowania algorytmu IMM do śledzenia obiektów powietrznych
 • Analiza symulacyjna zastosowania algorytmu MHT do śledzenia obiektów powietrznych

dr inż. Adam Słowik
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza układów dystrybucji sygnału RF do planarnych szyków antenowych na górne pasmo 5G
 • Model szerokopasmowego generatora mikrofalowego z programowym interfejsem użytkownika
 • Opracowanie projektu sterowanego programowo stanowiska do pomiaru charakterystyk amplitudowych biernych układów mikrofalowych

dr hab. inż. Waldemar Susek
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza i badania szerokopasmowego korelatora sygnałów szumowych

dr hab. inż. Zenon Szczepaniak
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza metod przestrzennego sumowania mocy do zastosowań w nadajnikach mikrofalowych
 • Analiza technik sumowania mocy przy użyciu wielowrotników mikrofalowych
 • Projekt i realizacja aplikacji komputerowej do analizy sprawności sumowania mocy z wielu źródeł
 • Projekt i wykonanie aktywnego układu stabilizacji poziomu mocy
 • Projekt i wykonanie mikrofalowego rezonatora do pomiarów przenikalności elektrycznej materiałów
 • Zastosowanie elementów nieliniowych o zmiennym punkcie pracy do potrajania częstotliwości sygnału mikrofalowego

dr inż. Bronisław Wajszczyk
Instytut Radioelektroniki

 • Analiza metod wymiany informacji w rozproszonym środowisku symulacyjnym
 • Opracowanie koncepcji systemu wymiany informacji w rozproszonym środowisku symulacyjnym
 • Projekt koncepcyjny aplikacji do sterowania odbiornikiem mikrofalowym
 • Projekt koncepcyjny programowego systemu oceny skuteczności zakłóceń radioelektronicznych
 • Projekt koncepcyjny systemu zarządzania symulacją rozproszoną

dr inż. Andrzej Witczak
Instytut Radioelektroniki

 • Badania porównawcze efektywności algorytmów śledzenia obiektów powietrznych
 • Demonstrator programowy zasady działania pokładowego radaru impulsowo-dopplerowskiego
 • Generator syntetycznego zobrazowania na wskaźniku HUD dla procesu lądowania
 • Model systemu świetlnego lotniska wojskowego
 • Modelowanie matematyczne sygnałów w pokładowym radarze impulsowo-dopplerowskim
 • Ocena możliwości głosowego sterowania dronami
 • Ocena możliwości wsparcia procesu zarządzania doborem częstotliwości w lotniczych systemach radioelektronicznych
 • Programowy model dydaktyczny pokładowej aparatury systemu DME
 • Projekt koncepcyjny układu detekcji zakłóceń celowych w pasmach radionawigacyjnych
 • Symulator programowy algorytmów śledzenia obiektów w radarze naziemnym
 • Symulator programowy sytuacji powietrznej w rejonie konfliktu zbrojnego
 • Uwarunkowania działania systemów GNSS wywołane lokalnymi zaburzeniami w jonosferze