Z firmą Aldec Wydział Elektroniki ma podpisaną umowę o współpracy, w ramach której nieodpłatnie korzystamy z ich produktów, oraz otrzymujemy co pół roku uaktualnienia oprogramowania. W systemie komputerowym Active-HDL zintegrowano najlepsze narzędzia projektowe wiodących firm światowych.

System pozwala na specyfikację i weryfikację projektowanych układów w środowisku standardowych języków opisu sprzętu VHDL oraz Verilog, oraz na automatyczną syntezę i implementację układów w programowalnych strukturach CPLD i FPGA.

System Active-HDL jest używany w Laboratorium Układów Cyfrowych (sala: 19/45) oraz Laboratorium Układów Programowalnych (sala 16/45). Stanowiska komputerowe są dodatkowo wyposażone w karty uruchomieniowe, pozwalające na prototypowanie i testowanie projektowanych urządzeń.

Wybrane typy posiadanych kart uruchomieniowych:

T-REX C1 Development Kit firmy Terasic


Materiał pochodzi ze strony producenta.

Specyfikacja:

 • Altera EP1C6Q240C8
 • Altera EP1S Serial Configuration Device
 • Built-in USB Blaster programming circuitry.
 • Support both JTAG and AS mode programming
 • Option to power via universal serial bus (USB)
 • Eight LEDs
 • Eight Schmitt-trigger de-bounced push buttons
 • 1MByte Flash Memory
 • 8MByte SDRAM (1M x 4 x 16)
 • CF Card Socket (True IDE mode)
 • 16-bit CD-quality Audio DAC with line-out connector
 • TV Encoder with TV Out jack
 • RS-232 Transceiver with 9-pin connector
 • VGA DAC (4-bit resistor network) with VGA-out connector
 • PS2 Keyboard/mouse connector
 • 4-bit DIP switches
 • 4-bit 7-SEG display module
 • Two-40 pin expansion slots.
 • Size:151.5*151.3 mm

MAX II Development Kit firmy Altera


Materiał pochodzi ze strony producenta.

Specyfikacja:

 • RoHS-compliant MAX II development board, PCI edge form factorMAX II CPLD, EPM1270F256C5N
  • SRAM (128K x 8 bit)
  • 4-channel analog-to-digital converter (8-bit resolution)
  • USB media access control (MAC) with physical layer (PHY)
  • 16x2 character LCD module
  • Temperature gauge with serial peripheral interface (SPI)
  • Onboard power meter
  • Active I/O sense circuitry
  • Four user-defined, push-button switches
  • Four user-defined LEDs
 • Connectors
  • PCI edge form factor (3.3-V and 5.0-V tolerant)
  • JTAG connectors
  • USB connector (Type B)
  • One 3.3-V tolerant expansion/prototype header (41 available user I/O pins)
 • Cables and accessories
  • USB BlasterTM download programming cable
  • Type A-B USB cable (3 feet)
  • Reference designs and demos for MAX II CPLDs (partial list):USB reference design (with software drivers)
  • PCI 32-bit target reference design (with software drivers)
  • LCD controller reference design
  • Low power demo
  • Real-time in-system programmability (ISP) demo
 • Quartus® II Web Edition design software
 • Complete documentation
  • Getting Started Guide, reference manual, bill of materials, schematic, and board assembly files

Spartan-3 Board firmy Digilent (XC3S200, Xilinx)


Materiał pochodzi ze strony producenta.

Specyfikacja:

 • Xilinx Spartan-3 FPGA w/ twelve 18-bit multipliers, 216Kbits of block RAM, and up to 500MHz internal clock speeds
 • On-board 2Mbit Platform Flash (XCF02S)
 • 8 slide switches, 4 pushbuttons, 9 LEDs, and 4-digit seven-segment display
 • Serial port, VGA port, and PS/2 mouse/keyboard port
 • Three 40-pin expansion connectors
 • Three high-current voltage regulators (3.3V, 2.5V, and 1.2V)
 • Works with Digilent’s JTAG3, JTAG USB, and JTAG USB Full Speed cables, as well as P4 MultiPRO cables from Xilinx
 • 1Mbyte on-board 10ns SRAM (256Kb x 32)