I Studia I stopnia
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich), w ramach przedmiotów realizowanych w Zakładzie Technik Cyfrowych, studenci zdobywają wiedzę dotyczącą podstaw elektroniki cyfrowej na poziomie umożliwiającym samodzielne projektowanie średnio skomplikowanych układów cyfrowych. Studenci uczą się korzystać z nowoczesnych narzędzi do projektowania układów elektronicznych, w szczególności z układami programowalnymi, oraz poznają sposoby opisu sprzętu w języku VHDL. Zapoznają się także z budową systemów mikroprocesorowych oraz ich programowaniem z użyciem wybranych języków, np. C, C++, Java.

Przedmioty dla WSZYSTKICH specjalności Wydziału Elektroniki:

 • Studia stacjonarne
  • Układy cyfrowe
  • Technika układów programowalnych
  • Języki programowania
  • Technika cyfrowa
 • Studia niestacjonarne
  • Układy cyfrowe
  • Technika układów programowalnych
  • Języki programowania

Przedmioty dla specjalności SYSTEMY CYFROWE

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne:
  • Systemy wbudowane I
  • Procesory DSP
  • Programowanie urządzeń mobilnych
  • Programowanie aplikacji internetowych
  • Rozproszone systemy pomiarowe
  • Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych

II Studia II stopnia
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Na studiach drugiego stopnia (magisterskich), w ramach przedmiotów realizowanych w ZTC, studenci zdobywają wiedzę dotyczącą elektroniki cyfrowej na poziomie umożliwiającym samodzielne projektowanie złożonych układów cyfrowych. Rozwijają umiejętności w zakresie stosowania odpowiednich metod i narzędzi projektowych w odniesieniu do technologii realizacyjnej (układy programowalne CPLD i FPGA, układy specjalizowane ASIC). Nabywają też doświadczenia w stosowaniu języków wysokiego poziomu zarówno do opisu sprzętu, jak i programowania systemów mikroprocesorowych.

Przedmioty dla WSZYSTKICH specjalności Wydziału Elektroniki:

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Programowalne układy cyfrowe
  • Układy specjalizowane
  • Metody sztucznej inteligencji

Przedmioty dla specjalności SYSTEMY CYFROWE

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne:
  • Systemy wbudowane II
  • Konwertery czasowo-cyfrowe
  • Zaawansowane techniki DSP
  • Projektowanie cyfrowych układów specjalizowanych

Zakład Techniki Cyfrowej oferuje studentom nowoczesne programy studiów indywidualnych. Z tej formy kształcenia w ostatnich latach skorzystała liczna grupa najbardziej uzdolnionych studentów I i II stopnia z Wydziału Elektroniki. Na studiach indywidualnych studenci zdobywają rozszerzoną, w stosunku do standardowego programu studiów, wiedzę na temat nowoczesnych metod, narzędzi i technologii związanych z projektowaniem i programowaniem układów oraz systemów cyfrowych. Warunek ubiegania się o przyjęcie na studia indywidualne to średnia ocen z poprzednich semestrów nie mniejsza niż 4,0. Więcej informacji na temat wymagań formalnych znajduje się na stronie Wydziału Elektroniki WAT.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach studiów indywidualnych:

PrzedmiotLiczba godzinPunkty ECTS
Projektowanie systemów cyfrowych563
Precyzyjna metrologia czasu443
Programowanie systemów mikroprocesorowych w języku C604
Autonomiczne systemy mikroprocesorowe463
Programowanie systemów wbudowanych604
Zastosowania układów FPGA w systemach sterowania563
Zaawansowane architektury mikroprocesorów563
Zintegrowane systemy cyfrowe604
Procesory sygnałowe604
Systemy cyfrowe czasu rzeczywistego604
Przetwarzanie danych w systemach wbudowanych563
Programowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych604
Programowanie aplikacji w języku Java Enterprise604
Projektowanie aplikacji J2ME604
Układy elektroniczne do pomiaru sygnałów biomedycznych463

Rodzaj przedmiotu, zakres tematyczny i liczba godzin jest zawsze ustalana indywidualnie w zależności od zainteresowań studenta i możliwości kadry dydaktycznej Wydziału Elektroniki.

Studenci indywidualni, będący pod opieką pracowników naukowych Zakładu Techniki Cyfrowej, realizują w tym zakładzie również prace dyplomowe. W ostatnich latach wielu z nich uzyskało nagrody i wyróżnienia w konkursach Rektora-Komendanta WAT i Dziekana Wydziału Elektroniki na najlepszą pracę dyplomową. Wiele z tych prac było prezentowanych na corocznej Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki (SECON). Studenci oryginalnych i najlepszych prac prezentowali swoje wyniki również na uznanych konferencjach krajowych.

Zachęcamy wyróżniających się studentów do zgłaszania się do wykładowców z propozycjami podjęcia studiów indywidualnych. Studia indywidualne to również przepustka na ciekawe studia zagraniczne oraz możliwość uczestniczenia w pracach badawczo-rozwojowych, prowadzonych w Wydziale Elektroniki.

W Zakładzie Techniki Cyfrowej od wielu lat prowadzone są również zajęcia dla studentów zagranicznych w ramach europejskich programów Erasmus i Erasmus+.

Przedmioty realizowane w ramach programów Erasmus i Erasmus+:

PrzedmiotLiczba godzinPunkty ECTS
Digital Circuits205
ASIC Design204
Programmable Logic Devices204
Computer Architecture and Operating Systems204
Programming Languages205
Artificial Intelligence Methods204

Zachęcamy naszych studentów do wzięcia udziału w programie Erasmus+, który m.in. umożliwia podejmowanie studiów w ponad trzydziestu krajach (28 państw członkowskich Unii Europejskiej; państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia; oraz państwa kandydujące do UE: Turcja, Republika Macedonii).