Lokalizacja:
budynek 47, sala 112

Pracownia wyposażona jest w 10 stanowisk laboratoryjnych. Każde stanowisko zawiera:

 • komputer PC z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows 10 oraz Ubuntu,
 • radio programowalne USRP-2950R,
 • radio programowalne USRP E310,
 • radio programowalne USRP N210
 • karty RF na różne zakresy częstotliwości.

Dodatkowo 5 z tych stanowisk służy do implementacji waveformów zgodnych z architekturą SCA 2.2.2. Składają się z:

 • radia programowalnego Spectra DTP 4700-L,
 • oprogramowania Spectra CX.

Na wyposażeniu Laboratorium znajduje się również:

 • oscyloskop Keysight DSA91304A Infiniium High,
 • analizator widma Keysight N9030A PXA Signal Analyzer,
 • przenośny analizator widma Keysight N9918A FieldFox

W pracowni realizowane są zajęcia laboratoryjne dla studentów wszystkich specjalności kierunku Elektronika i Telekomunikacja z przedmiotu Radio Equipment Programming oraz dodatkowo z przedmiotu Radio Programowalne dla specjalności Teleinformatyka, Telekomunikacja, Eksploatacja systemów łączności, Rozpoznanie i Zakłócanie Elektroniczne.

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci zostają zapoznani z budową, zasadą działania oraz sterowaniem radiostacji SDR typu USRP oraz Spectra DTP. Wyposażenie laboratorium umożliwia naukę projektowania oraz implementacji waveformów radiowych w środowiskach programistycznych takich jak: LabVIEW, Spectra CX oraz Gnu Radio. Testowanie waveformów odbywa się między innymi za pomocą dostępnych przyrządów pomiarowych.

Część wyposażenia wykorzystywana jest na potrzeby zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych, Radiofonia i telewizja, Systemy telefonii komórkowej, Zaawansowane przetwarzanie sygnałów, w ramach których studenci w sposób praktyczny zapoznają się z możliwościami pomiarowymi urządzeń przeznaczonych do odbioru i analizy współczesnych sygnałów radiowych.

Lokalizacja:
budynek 75, sala 2.2

W wyposażeniu laboratorium znajduje się unikatowa aparatura, a mianowicie:

 • generator Г4-80 pracujący w zakresie częstotliwości 2560 ÷ 4000 MHz,
 • generator Г4-79 pracujący w zakresie częstotliwości 1780 ÷ 2560 MHz,
 • generator Г4-78 pracujący w zakresie częstotliwości 1160 ÷ 1780 MHz,
 • generator HP8648D pracujący w zakresie częstotliwości 9 kHz ÷ 4000 MHz.

Pracownia w swojej strukturze zawiera sześć stanowisk badawczych do pomiaru i wyznaczania charakterystyk promieniowania:

 • anteny z reflektorem parabolicznym ze zmiennym położeniem elementu oświetlającego,
 • anteny z reflektorem kątowym,
 • anteny tubowej z możliwością dodatkowego umieszczenia w antenie soczewki,
 • anteny ścianowej,
 • anteny symetrycznej,
 • anteny dipol (szyk dipoli) z reflektorem płaskim.

W pracowni tej realizowane są głównie zajęcia laboratoryjne dla studentów wszystkich specjalności kierunku Elektronika i Telekomunikacja z przedmiotu Anteny i propagacja fal 1 oraz Anteny i propagacja fal 2. Jej wyposażenie umożliwia studentom realizację zajęć z zakresu budowy i działania układów antenowych, praktyczne zbadanie charakterystyk promieniowania oraz parametrów wybranych anten wykorzystywanych w radiokomunikacji cywilnej, jak również wojskowej. Zajęcia w tej pracowni prowadzone na początku studiów przygotowują do nauki na kolejnych semestrach bardziej złożonych zagadnień w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych.

Lokalizacja:
budynek , sala

Pracownia wyposażona jest w stanowiska umożliwiające realizację zadań pomiarowych związanych z wytwarzaniem i analizą zmodulowanych sygnałów radiowych a także z monitoringiem sygnałów radiokomunikacyjnych. Pracownia dysponuje zestawem unikalnych urządzeń oraz przyrządów pomiarowych, takich jak:

 • zestaw anten odbiorczych KF i UKF,
 • wektorowy generator sygnałowy SMIQ-02 firmy Rohde&Schwarz,
 • generator szumów NRG201 typ 03002,
 • sumator sygnałów w.cz.,
 • odbiorniki radiowe typ REV-251 firmy ML – 2 egz.,
 • odbiornik radiowy typ EK-890 firmy Rohde&Schwarz,
 • odbiornik pomiarowy typ ESMC firmy Rohde&Schwarz,
 • szerokopasmowy odbiornik pomiarowy typ ESMD firmy Rohde&Schwarz wraz z zestawem komputerowym oraz oprogramowaniem sterującym
 • analizator widma typ MS2601B firmy Anritsu,
 • dwukanałowy oscyloskop cyfrowy,
 • namiernik radiowy typ TRC 296 firmy Thomson CSF.

W pracowni realizowane są głównie zajęcia laboratoryjne dla studentów wszystkich specjalności kierunku Elektronika i Telekomunikacja z przedmiotu Modulacja i detekcja. Wyposażenie pracowni umożliwia praktyczne sprawdzenie przebiegów czasowych oraz widm sygnałów z modulacjami analogowymi oraz cyfrowymi. Wykorzystując nowoczesny sprzęt pomiarowy studenci zapoznają się z procedurami pomiarowymi parametrów i charakterystyk sygnałów zmodulowanych. Część wyposażenia wykorzystywana jest na potrzeby zajęć laboratoryjnych z przedmiotów Rozpoznanie radiowe, Monitoring radiowy oraz Podstawy Walki Elektronicznej, w ramach których studenci w sposób praktyczny zapoznają się z możliwościami pomiarowymi urządzeń przeznaczonych do monitoringu widma oraz odbioru i analizy sygnałów radiokomunikacyjnych.

Lokalizacja:
budynek 45, sala 15

Laboratorium dysponuje unikatową aparaturą, do której należą:

 • generator funkcyjny HP 33120A – 2 egz.,
 • generator funkcyjny Agilent 33220A – 1 egz.,
 • generator funkcyjny NN DF 1652B – 1 egz.,
 • filtr Krohn-Hite KH 3100 – 1 egz.,
 • karty komputerowe ISA z przetwornikiem analogowo-cyfrowym ADC pracujące pod systemem Microsoft DOS – 2 egz.

Laboratorium wyposażone jest w następujące stanowiska dydaktyczne:

 • 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem symulacyjnym WinIQSim 4.30 firmy Rhode&Schwarz do analizy właściwości transmisyjnych kanałów telekomunikacyjnych,
 • 2 stanowiska komputerowe (komputery z kartami ADC) do analizy statystycznej oraz korelacyjno-widmowej sygnałów radiokomunikacyjnych.

W pracowni tej dla studentów wszystkich specjalności kierunku Elektronika i Telekomunikacja realizowane są głównie zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Podstawy telekomunikacji. Jej wyposażenie umożliwia studentom praktyczne sprawdzenie słuszności fundamentalnych praw z zakresu transmisji informacji z wykorzystaniem systemów telekomunikacyjnych. Studenci zapoznają się w niej z metodami oceny przepustowości kanałów telekomunikacyjnych i środowiskowymi czynnikami ograniczającymi możliwości transmisji informacji, właściwościami transmisyjnymi kanałów telekomunikacyjnych czy analizą statystyczną i korelacyjno-widmową sygnałów radiokomunikacyjnych. Wykorzystując nowoczesny sprzęt pomiarowy poznają zjawiska występujące w kanałach telekomunikacyjnych. Zajęcia w tej pracowni prowadzone na pierwszym roku studiów i przygotowują do nauki na kolejnych semestrach bardziej złożonych zagadnień w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych. Część wyposażenia wykorzystywana jest na potrzeby przedmiotów Sygnały i kodowanie oraz Procesy stochastyczne, w ramach których realizowane są ćwiczenia laboratoryjne z zakresu oceny statystycznej i analizy korelacyjno-widmowej sygnałów losowych, występujących w systemach telekomunikacyjnych. Problematyka ta jest realizowana poprzez przedmioty: Procesy stochastyczne i Technika emisji i odbioru.

Lokalizacja:
budynek 47, sala 21

Na wyposażeniu pracowni znajdują się:

 • radiostacje AN/PRC-152A – 10 stanowisk,
 • radiostacje AN/PRC-117G – 5 stanowisk,
 • 15 komputerów – rugged laptop.

W pracowni tej dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych o specjalności eksploatacja systemów łączności oraz rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, realizowane są zajęcia laboratoryjne, które umożliwiają zapoznanie się z możliwościami, budową i zasadą działania urządzeń radiokomunikacyjnych III generacji. Studenci zapoznają się ze rozwiązaniami kryptograficznymi, które stosowane są we współczesnych urządzeniach radiokomunikacyjny i które zapewniają bezpieczną łączność na polu walki. Ponadto podchorążowie poznają dedykowane środowisko programistyczne służące do konfiguracji radiostacji oraz sposób wykorzystania tejże aplikacji do planowania sieci radiowych.

Lokalizacja:
budynek 47, sala 115

Wyposażenie pracowni stanowią 22 stanowiska komputerowe wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwiązywanie zagadnień związanych z radiokomunikacją:

 • oprogramowanie systemowe Ubuntu,
 • środowiska wirtualne VirtualBox z systemem operacyjnym gościa Windows XP,
 • oprogramowanie symulacyjne Matlab–Simulink
 • oprogramowanie Android Studio
 • oprogramowanie IntelliJ IDEA oraz JDK
 • oprogramowanie Spectrum XXI

W pracowni tej realizowane są zajęcia laboratoryjne dla studentów wszystkich specjalności kierunku Elektronika i Telekomunikacja z przedmiotu Techniki bezprzewodowe z zakresu badania efektywności wybranych metod dostępu do kanału radiowego. Część wyposażenia laboratorium wykorzystywana jest w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych dla specjalności systemy telekomunikacyjne, systemy teleinformatyczne, systemy cyfrowe, eksploatacja systemów łączności oraz rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne. Studenci zapoznają się z praktycznym wykorzystaniem systemów komputerowego wspomagania zagadnień związanych z budową i projektowaniem systemów radiokomunikacyjnych, modulacją i detekcją sygnałów, analizą sygnałów, zaawansowanym przetwarzaniem sygnałów, przetwarzaniem sygnałów akustycznych, radiofonią i telewizją, programowaniem urządzeń mobilnych oraz zaawansowanym programowaniu w języku Java. Studenci realizujący studia w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych dodatkowo w pracowni tej zdobywają wiedzę z zakresu podstaw walki elektronicznej, rozpoznania radiowego oraz zapoznają się z metodami wykrywania, analizy technicznej oraz namierzania i zakłócania sygnałów radiowych. W laboratorium prowadzone jest także szkolenie z zakresu zarządzania częstotliwościami w Siłach Zbrojnych RP przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania Spectrum XXI.

Lokalizacja:
budynek 45, sala 14

Laboratorium dysponuje unikatową aparaturą, do której należą:

 • generatory sygnałowe: HM 8135-Rohde&Schwarz (3 GHz), WW2572A-Electronics, HM 8134-3-Rohde&Schwarz (1 Hz ÷ 1,2 GHz) Programmable Synthesizer,
 • częstościomierz: HM 8123 Hameg-Programmable Counter,
 • tester radiokomunikacyjny: SI 4015 Stabilock,
 • analizator widma: MS 2663A (9 kHz÷8 GHz), TR 4110-Takeda Riken,
 • mierniki: Vector Voltmeter 8405A-Hewlett-Packard, mikrowoltomierz selektywny HMV-4 (10 kHz ÷ 30 MHz) INCO, Gain Phase Meter 3575A (1 Hz ÷13 MHz) Hewlett-Packard, reflektometr E 621.

W pracowni tej dla studentów wszystkich specjalności kierunku Elektronika i Telekomunikacja realizowane są głównie zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Technika Emisji i Odbioru. Jej wyposażenie umożliwia studentom praktyczne sprawdzenie słuszności fundamentalnych praw z zakresu budowy urządzeń nadawczych i odbiorczych wchodzących w skład sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci bezprzewodowych oraz konfigurowania tych urządzeń. Studenci uczą się w niej funkcji i przeznaczenia poszczególnych modułów toru nadawczego i odbiorczego oraz poznają metodykę pomiaru parametrów i charakterystyk układów odbiorczych i nadawczych. Studenci potrafią posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości elektrycznych. Wykorzystując nowoczesny sprzęt pomiarowy poznają zjawiska występujące w obwodach nieliniowych toru preselektora odbiornika, zakłócenia odbioru i własności dynamiczne odbiornika. Zajęcia w tym laboratorium prowadzone są na trzecim roku studiów i przygotowują do nauki na kolejnych semestrach bardziej złożonych zagadnień w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych. Część wyposażenia wykorzystywana jest również na potrzeby badań naukowych w ramach realizowanych prac zleconych.

Lokalizacja:
budynek 47, sala 24

Na wyposażenie pracowni składają się:

 • radiostacja pokładowa R-173 – 1 stanowisko,
 • odbiornik R-173P – 1 stanowisko,
 • radiostacje pokładowe R-123 – 2 stanowiska
 • sprawdziany S123,
 • radiostacje rodziny PR4G: przenośne TRC9200 (3 stanowiska) oraz pokładowe TRC9500 (2 stanowiska),
 • radiostacje doręczne R3501 – 4 stanowiska,
 • radiostacje pokładowe RF5200 – 2 stanowiska,
 • testery radiokomunikacyjne,
 • radiolinie RL-432 firmy Ericsson,
 • kodery-dekodery kodów AMI/NRZ.

W pracowni tej realizowane są głównie zajęcia laboratoryjne dla studentów wszystkich specjalności kierunku Elektronika i Telekomunikacja z przedmiotu Techniki bezprzewodowe, a dla specjalności eksploatacja systemów łączności oraz rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne także zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Urządzenia radiokomunikacyjne. Jej wyposażenie umożliwia studentom praktyczne zapoznanie się z budową i zasadą działania urządzeń radiokomunikacyjnych analogowych oraz cyfrowych I i II generacji. Studenci uczą się w niej uruchamiania łączy radiowych i poznają metody pomiaru wybranych parametrów radiostacji z wykorzystaniem mierników analogowych oraz cyfrowych zautomatyzowanych testerów radiokomunikacyjnych. Ponadto wyposażenie pracowni pozwala na zapoznanie się z zasadą działania elementów automatyki urządzeń radiokomunikacyjnych takich jak np. ALE2G, LQA, BIT. Zajęcia w tej pracowni są prowadzone w ramach modułu kształcenia kierunkowego i specjalistycznego.

Część wyposażenia wykorzystywana jest na potrzeby przedmiotu Środki dowodzenia realizowanego w ramach modułu kształcenia wojskowego dla wszystkich studentów pierwszego i drugiego roku studiów dla MON do ćwiczeń Budowa i użytkowanie podstawowego sprzętu łączności oraz Praca w kierunkach i sieciach radiowych na radiostacjach przenośnych UKF. Ponadto radiostacje i radiolinie cyfrowe wykorzystują uczestnicy kursów specjalistycznych dla MON z m.in. przedmiotu Stacjonarny i polowy system łączności i informatyki SZ RP w ramach ćwiczenia laboratoryjnego Eksploatacja wojskowych urządzeń radiowych i radioliniowych.

Lokalizacja:
budynek 47, sala 16

Na wyposażeniu pracowni znajdują się:

 • radiostacje RF – 5800H – 6 stanowisk,
 • 1 komputer – rugged laptop.

W pracowni łączności krótkofalowej dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych o specjalności eksploatacja systemów łączności oraz rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, realizowane są zajęcia laboratoryjne, które umożliwiają zapoznanie się z możliwościami, budową i zasadą działania urządzeń łączności krótkofalowej. Studenci uczą się konfiguracji radiostacji oraz uruchamiania kierunków i sieci radiowych. Poznają mechanizm skanowania kanałów LQA oraz podsystemy zestawiania łączy radiowych: ALE2G, ALE3G oraz ALE3G+. Studenci zapoznają się ze rozwiązaniami kryptograficznymi, które stosowane są we współczesnych urządzeniach radiokomunikacyjny zapewniając bezpieczną łączność na polu walki. Ponadto poznają dedykowane środowisko programistyczne służące do konfiguracji radiostacji. Z wykorzystaniem mechanizmu BITE studenci wykonują podstawowe pomiary toru wyjściowego nadajnika.